Arrangement Sted Dato og tid År Måned Kategori Arrangementsted Fylke Påmeldingfrist Innledning Informasjon og påmelding
Styrearbeid kommunale og fylkeskommunale selskaper Oslo 27. september 2016 2016 09 - september Strategi og ledelse

Styrearbeid kommunale og fylkeskommunale selskaper

KS Agenda Møtesenter, møterom Svalbard
Haakon VII`s gate 9, Oslo
Oslo 27. september Gjennomføringen av kurset blir veksling mellom korte faglige innledninger, presentasjon og drøfting av praksiseksempler og oppgaver med overføringsverdi til deltakernes styrearbeid. Det blir lagt opp til å diskutere problemstillinger og utveksle erfaringer med andre. Mer informasjon og påmelding
Lean på 123 Oslo 27. september 2016 2016 09 - september Strategi og ledelse

Lean på 123

KS Agenda Møtesenter, møterom Stiklestad
Haakon Vii`s gate 9, Oslo
Oslo 27. september Lean er et samlebegrep for ulike verktøy, teknikker og metoder som anvendes både i utviklingsprosjekter i offentlig og privat sektor. Mer informasjon og påmelding
Gevinstrealisering Oslo 30. september 2016 2016 09 - september Digitalisering (IKT)

Gevinstrealisering

Oslo Oslo 30. september Mer informasjon og påmelding
Hvordan følge opp 10-FAKTOR undersøkelsen? Oslo 3. oktober 2016 2016 10 - oktober Personal og ledelse

Hvordan følge opp 10-FAKTOR undersøkelsen?

KS Agenda Møtesenter, møterom Stiklestad
Haakon Vii`s gate 9, Oslo
Oslo 03. oktober Tren på lederferdigheter ved å følge opp KS sin medarbeiderundersøkelse. Mer informasjon og påmelding
Økonomistyring for ledere i omsorg Oslo 4. - 5. oktober 2016 2016 10 - oktober Helse og omsorg

Økonomistyring for ledere i omsorg

KS Agenda Møtesenter, Møterom Mjøsa
Haakon VII`s gate 9, Oslo
Oslo 04. oktober Kurset tar utgangspunkt i din rolle som leder og budsjettansvarlig og gir oversikt og refleksjon om flere relevante temaer. Mer informasjon og påmelding
Dybdekurs i KOSTRA for barnehage og grunnskole Oslo 4. oktober 2016 2016 10 - oktober Økonomi

Dybdekurs i KOSTRA for barnehage og grunnskole

KS Agenda Møtesenter, møterom Stiklestad
Haakon Vii`s gate 9, Oslo
Oslo 04. oktober Kurset passer for deg som bruker KOSTRA-tall innen tjenesteområdet grunnskole og/eller barnehage. Mer informasjon og påmelding
SvarUT Oslo 10. oktober 2016 2016 10 - oktober Digitalisering (IKT)

SvarUT

Oslo Oslo 10. oktober Hvordan ta i bruk KS SvarUT
Som ny bruker av KS SvarUT vil kurset gi deg en grundig gjennomgang av formålet med løsningen, konfigurasjon, oppstart og drift.
Mer informasjon og påmelding
Arbeidsrett for enhetsledere og personalansvarlige Oslo 11. oktober 2016 2016 10 - oktober Personal og ledelse

Arbeidsrett for enhetsledere og personalansvarlige

Oslo Oslo 11. oktober Dette kurset vil bidra til at ansatte i personaladministrasjonen og ledere med personalansvar i kommuner, fylkeskommuner og bedrifter i kommunesektoren blir sikker og trygg i sin håndtering av de ulike prosessene på personalområdet.
 
Mer informasjon og påmelding
Erfaringskonferanse for elektronisk planleggingsverktøy i hjemmetjenesten Horten 12. oktober 2016 2016 10 - oktober Helse og omsorg

Erfaringskonferanse for elektronisk planleggingsverktøy i hjemmetjenesten

Sjømilitære samfunn, Horten
,
Vestfold 12. oktober Erfaringskonferanse for elektronisk planleggingsverktøy i hjemmetjenesten.
 
Mer informasjon og påmelding
Rekruttering og intervjuteknikk Oslo 12. oktober 2016 2016 10 - oktober Personal og ledelse

Rekruttering og intervjuteknikk

KS Agenda Møtesenter
Haakon VII`s gate 9, Oslo
Oslo 12. oktober Vi har satt opp et spennende kurs med Live Bressendorf Lindseth som er kjent som en av landets fremste eksperter på kroppsspråk og som vil gi deg tips, ideer og større trygghet i rekrutteringsprosessen. Mer informasjon og påmelding
Forhandlingsteknikk Oslo 19. oktober 2016 2016 10 - oktober Personal og ledelse

Forhandlingsteknikk

KS Agenda Møtesenter
Haakon VII`s gate 9, Oslo
Oslo 19. oktober På kurset tar vi blant annet for oss din rolle som forhandler, fallgruver, suksesskriterier og selve forhandlingsprosessen. Mer informasjon og påmelding
DSB Sluttkonferanse ROS i kommunene KS Agenda Møtesenter 20. oktober 2016 2016 10 - oktober Beredskap

DSB Sluttkonferanse ROS i kommunene

KS Agenda Møtesenter 20. oktober Til nettsted for konferansen
Merverdiavgift for kommuner Oslo 20. oktober 2016 2016 10 - oktober

Merverdiavgift for kommuner

Oslo Oslo 20. oktober Formålet med kurset er å sette deltakerne i stand til å vurdere hvorvidt en aktivitet utløser plikt til å beregne merverdiavgift, og når inngående avgift på anskaffelser til virksomheten er fradrags- eller kompensasjonsberettiget. Mer informasjon og påmelding
Organisering for læring i skolen Oslo 21. oktober 2016 2016 10 - oktober Skole og oppvekst

Organisering for læring i skolen

KS Agenda Møtesenter
Haakon VII`s gate 9, Oslo
Oslo 21. oktober Det forventes at skoleledere utvikler skolen som lærende organisasjon og etablerer gode arenaer for kompetansedeling og erfaringsdeling på den enkelte skole og mellom skoler. Kursets intensjon er å hjelpe skoleledere og skoleeiere til å skape lærende organisasjoner som kan bidra til å oppfylle disse omfattende kravene til lederskap i skolen. Mer informasjon og påmelding
EU/EØS kompetanseprogram 2016-2017 Ulike steder 25. - 1. mars 2017 2016 10 - oktober EU/EØS

EU/EØS kompetanseprogram 2016-2017

Ulike steder 25. oktober Til nettsted for konferansen
Godt kommunalt eierskap – kjennetegn og anbefalinger Oslo 27. oktober 2016 2016 10 - oktober Strategi og ledelse

Godt kommunalt eierskap – kjennetegn og anbefalinger

Oslo Oslo 27. oktober Dette kurset gir politikere, rådmenn og medarbeidere i eierskapssekretariat en innføring i hva kommunalt eierskap innebærer. Mer informasjon og påmelding
Kommunen som byggherre Oslo 3. november 2016 2016 11 - november Bygg og plan

Kommunen som byggherre

Oslo Oslo 03. november Dette kurset retter seg mot kommunale prosjektledere som håndterer bygg- og anleggsprosjekter der ovennevnte standarder benyttes. I kurset gjennomgår vi de mest sentrale elementene i kontraktene, og hvordan man som byggherre skal forholde seg til entreprenørens leveranser og krav Mer informasjon og påmelding
Flerkulturell kompetanse - et spørsmål om kommunikasjon Oslo 7. november 2016 2016 11 - november

Flerkulturell kompetanse - et spørsmål om kommunikasjon

Oslo Oslo 07. november Dette kurset gir deltakerne en grunnleggende forståelse av hva det vil si å være flerkulturelt kompetent og hvordan man som enkeltperson og samfunn bygger kompetansen som gjør at kulturmangfoldet blir mest mulig berikende og minst mulig konfliktskapende Mer informasjon og påmelding
Arbeidstidsbestemmelser og midlertidig ansettelse Oslo 9. november 2016 2016 11 - november Personal og ledelse

Arbeidstidsbestemmelser og midlertidig ansettelse

Oslo Oslo 09. november I dette kurset får du en gjennomgang av endringer og nyheter i Arbeidsmiljøloven og tariffavtalens bestemmelser. Mer informasjon og påmelding
Økonomistyring for virksomhetsledere Oslo 14. november 2016 2016 11 - november Økonomi

Økonomistyring for virksomhetsledere

Oslo Oslo 14. november Er du enhets- eller avdelingsleder med økonomisk ansvar? Har du mange spørsmål om dine oppgaver knyttet til økonomi, rapportering og styringsverktøy? Da er dette kurset for deg! Mer informasjon og påmelding
Det store heltidsvalget, vinter 2016 Oslo 14. - 15. november 2016 2016 11 - november Personal og ledelse

Det store heltidsvalget, vinter 2016

KS Agenda Møtesenter
Haakon VII`s gate 9, Oslo
Oslo 28. oktober Nok en gang vil vi i løpet av en dugnad over to dager sammen sette heltidskultur på dagsorden ved å vekke nysgjerrigheten og trigge et endringstrykk og et ønske om å skape heltidskultur! Mer informasjon og påmelding
Den viktige samtalen Oslo 16. november 2016 2016 11 - november Personal og ledelse

Den viktige samtalen

KS Agenda Møtesenter
Haakon VII`s gate 9, Oslo
Oslo 16. november "Den viktige samtalen" er en av de mest ubehagelige jobbene en leder har. Den oppleves ofte som uforutsigbar og risikabel. Ta kontroll, vær tydelig, kom fort til poenget og vis empati. Mer informasjon og påmelding
Organisering for læring i barnehagen Oslo 17. november 2016 2016 11 - november Skole og oppvekst

Organisering for læring i barnehagen

KS Agenda Møtesenter
Haakon VII`s gate 9, Oslo
Oslo 17. november Kursets intensjon er å hjelpe styrere, fagledere, ped.ledere og virksomhetsledere til å beherske lærende metodikk som kan bidra til å oppfylle disse omfattende kravene til lederskap i barnehagen Mer informasjon og påmelding
Organisering av det indre arbeidsmarkedet Oslo 17. - 18. november 2016 2016 11 - november Strategi og ledelse

Organisering av det indre arbeidsmarkedet

KS Agenda Møtesenter
Haakon VII`s gate 9, Oslo
Oslo 17. november Et erfaroingsseminar som gir innspill til å finne gode organisatoriske løsninger for å dekke variasjoner i drift samtidig som en bidrar til økt kvalitet i tjenestene, bedre arbeidsmiljø og mer effektiv drift. Mer informasjon og påmelding
Hvordan følge opp 10-FAKTOR undersøkelsen? Oslo 22. november 2016 2016 11 - november Personal og ledelse

Hvordan følge opp 10-FAKTOR undersøkelsen?

Oslo Oslo 22. november Tren på lederferdigheter ved å følge opp KS sin medarbeiderundersøkelse. Mer informasjon og påmelding
Innføring i tjenestedesign Oslo 23. november 2016 2016 11 - november Strategi og ledelse

Innføring i tjenestedesign

KS Agenda Møtesenter
Haakon VII`s gate 9, Oslo
Oslo 23. november Innføring i tjenestedesign Mer informasjon og påmelding
Kari Pape: Barnehagelæreren som leder, høst 2016 Oslo 24. - 25. november 2016 2016 11 - november Skole og oppvekst

Kari Pape: Barnehagelæreren som leder, høst 2016

KS Agenda Møtesenter
Haakon VII`s gate 9, Oslo
Oslo 24. november KS Agenda har gleden av å tilby til lederkurs for "barnehagelelærere" med Kari Pape. Kurset er godkjent for OU-midler Mer informasjon og påmelding
Beredt på krise? - Et kurs i krisekommunikasjon og kriseberedskap Oslo 29. november 2016 2016 11 - november Beredskap

Beredt på krise? - Et kurs i krisekommunikasjon og kriseberedskap

Oslo Oslo 29. november KS Agenda kan ønske velkommen til en spennende kursdag innen beredskap og krisekommunikasjon hvor målsetningen er å gi kunnskap om de viktigste kravene til hva en kommuneledelse bør vite i en krisesituasjon. Mer informasjon og påmelding
Endringer i inntektssystemet med prognosemodellen Oslo 30. november 2016 2016 11 - november Økonomi

Endringer i inntektssystemet med prognosemodellen

KS Agenda Møtesenter, møterom Lindesnes
Haakon VII`s gate 9, Oslo
Oslo 30. november Regjeringspartiene og Venstre i Stortinget har inngått en avtale om nytt inntektssystem for kommunene Mer informasjon og påmelding
Personvern Oslo 8. desember 2016 2016 12 - desember Personal og ledelse

Personvern

Oslo Oslo 08. desember Reglene for personvern skjerpes – har du sikret personopplysningene godt nok? Mer informasjon og påmelding
Styring av hverdagsprosjekter Oslo 10. januar 2017 2017 01 - januar Strategi og ledelse

Styring av hverdagsprosjekter

KS Agenda Møtesenter
Haakon VII`s gate 9, Oslo
Oslo 10. januar Stadig flere kommuner og fylkeskommuner organiserer sitt arbeid i prosjektform, og behovet for kompetanse innen prosjektledelse er klart økende. Dette kurset vil gi konkrete kunnskaper og verktøy for god prosjektstyring i hverdagen. Mer informasjon og påmelding
Tjenestedesign i praksis Oslo 19. januar 2017 2017 01 - januar Strategi og ledelse

Tjenestedesign i praksis

KS Agenda Møtesenter
Haakon VII`s gate 9, Oslo
Oslo 19. januar Introduksjon til grunnprinsippene for tjenestedesign tilpasset kommuner og fylkeskommuner Mer informasjon og påmelding
Det store heltidsvalget, vår 2017 Oslo 14. - 15. februar 2017 2017 02 - februar Personal og ledelse

Det store heltidsvalget, vår 2017

Oslo Oslo 28. oktober Nok en gang vil vi i løpet av en dugnad over to dager sammen sette heltidskultur på dagsorden ved å vekke nysgjerrigheten og trigge et endringstrykk og et ønske om å skape heltidskultur! Mer informasjon og påmelding