Arrangement Sted Dato og tid År Måned Kategori Arrangementsted Fylke Påmeldingfrist Innledning Informasjon og påmelding
Det årlige ajourføringskurset for personvernombud Oslo 21. februar 2019 2019 02 - februar Personal og ledelse

Det årlige ajourføringskurset for personvernombud

Nationaletheatret konferansesenter
Haakon VIIs gt. 9, Oslo
Oslo 21. februar

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Praktisk bruk av Altinn Oslo 21. februar 2019 2019 02 - februar Digitalisering (IKT)

Praktisk bruk av Altinn

Oslo Oslo 21. februar

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
KOSTRA dypdykk skole Oslo 22. februar 2019 2019 02 - februar Økonomi

KOSTRA dypdykk skole

Nationaletheatret konferansesenter
Haakon VIIs gt. 9, Oslo
Oslo 22. februar

Dette er et praktisk kurs for de som er ferske innen KOSTRA og som trenger en innføring og en grunnleggende forståelse for definisjoner, metodikk og prinsipper

Mer informasjon og påmelding
Kari Pape: Barnehagens pedagogiske praksis i lys av rammeplanen Oslo 4. mars 2019 2019 03 - mars Skole og oppvekst

Kari Pape: Barnehagens pedagogiske praksis i lys av rammeplanen

Oslo Oslo 04. mars Mer informasjon og påmelding
Kommunesektorens internasjonale dag 2019 Oslo 5. mars 2019 2019 03 - mars EU/EØS

Kommunesektorens internasjonale dag 2019

Nationaltheatret konferansesenter
,
Oslo 05. mars Mer informasjon og påmelding
Helhetlig årsplanlegging i kommunen Oslo 5. mars 2019 2019 03 - mars Økonomi

Helhetlig årsplanlegging i kommunen

Oslo Oslo 05. mars

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Dybdekurs 10-FAKTOR Oslo 6. mars 2019 2019 03 - mars Personal og ledelse

Dybdekurs 10-FAKTOR

Nationaletheatret konferansesenter
Haakon VIIs gt. 9, Oslo
Oslo 06. mars

Tren på lederferdigheter ved å følge opp KS sin medarbeiderundersøkelse.

Mer informasjon og påmelding
Budsjettmodeller for kommunale tjenester Oslo 6. mars 2019 2019 03 - mars Økonomi

Budsjettmodeller for kommunale tjenester

Oslo Oslo 06. mars

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Tilskuddsberegning til private barnehager Oslo 7. mars 2019 2019 03 - mars Skole og oppvekst

Tilskuddsberegning til private barnehager

Nationaletheatret konferansesenter
Haakon VIIs gt. 9, Oslo
Oslo 07. mars

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Kurs i anskaffelsesprosessen for velferdsteknologi Oslo 7. mars 2019 2019 03 - mars Helse og omsorg

Kurs i anskaffelsesprosessen for velferdsteknologi

Oslo Oslo 07. mars

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Den viktige samtalen i sykefraværsarbeidet Oslo 12. mars 2019 2019 03 - mars Personal og ledelse

Den viktige samtalen i sykefraværsarbeidet

Oslo Oslo 12. mars

"Den viktige samtalen" er en av de mest ubehagelige jobbene en leder har. Den oppleves ofte som uforutsigbar og risikabel. Ta kontroll, vær tydelig, kom fort til poenget og vis empati.

Mer informasjon og påmelding
Prosessledelse, del 1-mars og del 2-april Oslo 12. - 13. mars 2019 2019 03 - mars Strategi og ledelse

Prosessledelse, del 1-mars og del 2-april

Thon Hotel Slottsparken
,
Oslo 12. mars

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Grunnkurs i offentlige anskaffelser Oslo 12. mars 2019 2019 03 - mars Administrasjon

Grunnkurs i offentlige anskaffelser

Oslo Oslo 12. mars

Kurset vil ha fokus på de grunnleggende reglene i regelverket om offentlige anskaffelser

Mer informasjon og påmelding
Offentlige anskaffelser - videregående kurs Oslo 13. mars 2019 2019 03 - mars Administrasjon

Offentlige anskaffelser - videregående kurs

Oslo Oslo 13. mars

Få bedre kunnskap om regelverket om offentlige anskaffelser slik at du blir tryggere i gjennomføringen av egne anskaffelser.

Mer informasjon og påmelding
Målrettet erfaringskurs for gevinsteksperter Oslo 13. mars 2019 2019 03 - mars Strategi og ledelse

Målrettet erfaringskurs for gevinsteksperter

Oslo Oslo 13. mars

Et introduksjonskurs i gevinstrealisering med engasjernende læring gjennom fokus på praktiske øvelser, lavterksel å implemntere det man har lært, fokus på gruppearbeid.

Mer informasjon og påmelding
Gevinstrealisering som et styringsverktøy Oslo 14. mars 2019 2019 03 - mars Strategi og ledelse

Gevinstrealisering som et styringsverktøy

Oslo Oslo 14. mars

Et introduksjonskurs i gevinstrealisering med engasjernende læring gjennom fokus på praktiske øvelser, lavterksel å implemntere det man har lært, fokus på gruppearbeid.

Mer informasjon og påmelding
Innføring i tjenestedesign del 1, vår19 Oslo 18. mars 2019 2019 03 - mars Innovasjon

Innføring i tjenestedesign del 1, vår19

Oslo Oslo 18. mars

For de som skal jobbe med utforming av kommunale tjenester

Mer informasjon og påmelding
Kommunal beredskapsplikt – Risiko- og sårbarhetsanalyse Oslo 19. mars 2019 2019 03 - mars Beredskap

Kommunal beredskapsplikt – Risiko- og sårbarhetsanalyse

Oslo Oslo 19. mars

Kursets tar for seg planlegging av ROS-analysen som prosess for å sikre mandat for gjennomføringen av analysen.

Mer informasjon og påmelding
Personvern og GDPR for kommuner på 1-2-3 Oslo 21. mars 2019 2019 03 - mars Personal og ledelse

Personvern og GDPR for kommuner på 1-2-3

Oslo Oslo 21. mars

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Rekruttering og intervjuteknikk i Harstad - med Live B. Lindseth Kommer 21. mars 2019 2019 03 - mars Personal og ledelse

Rekruttering og intervjuteknikk i Harstad - med Live B. Lindseth

Kommer Troms 21. mars

Vi har satt opp et spennende kurs med Live Bressendorf Lindseth, som er kjent som en av landets fremste eksperter på kroppsspråk og som vil gi deg tips, ideer og større trygghet i rekrutteringsprosessen.

Mer informasjon og påmelding
Erfaringskonferanse - hva skjer med heltidsvalget? OSLO 21. - 22. mars 2019 2019 03 - mars Personal og ledelse

Erfaringskonferanse - hva skjer med heltidsvalget?

Radisson Blu Scandinavia Hotel
Holbergs gate 30, OSLO
21. mars

Et erfaringsseminar som gir innspill til å finne gode organisatoriske løsninger for å dekke variasjoner i drift samtidig som en bidrar til økt kvalitet i tjenestene, bedre arbeidsmiljø og mer effektiv drift.

Mer informasjon og påmelding
Dette må kommuneledelsen vite om cybersikkerhet, beredskap og ... Oslo 26. mars 2019 2019 03 - mars Digitalisering (IKT)

Dette må kommuneledelsen vite om cybersikkerhet, beredskap og krisehåndtering

Oslo Oslo 26. mars Mer informasjon og påmelding
Forvaltningsrett for kommunene Oslo 26. - 27. mars 2019 2019 03 - mars Administrasjon

Forvaltningsrett for kommunene

Nationaletheatret konferansesenter
Haakon VIIs gt. 9, Oslo
Oslo 26. mars

Dette kurset vil bidra til at ansatte i personaladministrasjonen og ledere med personalansvar i kommuner, fylkeskommuner og bedrifter i kommunesektoren blir sikker og trygg i sin håndtering av de ulike prosessene på personalområdet.
 

Mer informasjon og påmelding
Endringsledelse i helse og omsorg Oslo 3. april 2019 2019 04 - april Helse og omsorg

Endringsledelse i helse og omsorg

Oslo Oslo 03. april

For de som skal jobbe med utforming av kommunale tjenester.

Mer informasjon og påmelding
Ledelse av kommunale ledergrupper Oslo 5. april 2019 2019 04 - april Strategi og ledelse

Ledelse av kommunale ledergrupper

Oslo Oslo 05. april

En av de viktigste oppgavene en kommunal leder har er å bygge opp og vedlikeholde en velfungerende og effektiv ledergruppe.

Mer informasjon og påmelding
Rekruttering og intervjuteknikk med Live B. Lindseth Oslo 9. april 2019 2019 04 - april Personal og ledelse

Rekruttering og intervjuteknikk med Live B. Lindseth

Oslo Oslo 09. april

Vi har satt opp et spennende kurs med Live Bressendorf Lindseth, som er kjent som en av landets fremste eksperter på kroppsspråk og som vil gi deg tips, ideer og større trygghet i rekrutteringsprosessen.

Mer informasjon og påmelding
DigitaliseringsLEAN Oslo 10. april 2019 2019 04 - april Digitalisering (IKT)

DigitaliseringsLEAN

Oslo Oslo 10. april

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
ABC i kommuneøkonomi Oslo 10. april 2019 2019 04 - april Økonomi

ABC i kommuneøkonomi

Oslo Oslo 10. april

Hvordan fungerer inntektssystemet for kommunen? Hvorfor har kommunen akkurat så mye penger som de har? Hva kan vi påvirke og hva må vi bare tilpasse oss?

Mer informasjon og påmelding
Innføring i tjenestedesign del 2, vår19 Oslo 23. april 2019 2019 04 - april Innovasjon

Innføring i tjenestedesign del 2, vår19

Oslo Oslo 23. april

For de som skal jobbe med utforming av kommunale tjenester

Mer informasjon og påmelding
Helhetlig oppvekst med livsmestringsperspektivet i fokus Oslo 24. april 2019 2019 04 - april Skole og oppvekst

Helhetlig oppvekst med livsmestringsperspektivet i fokus

Oslo Oslo 24. april

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
IT-anskaffelser for kommuner Oslo 25. april 2019 2019 04 - april Administrasjon

IT-anskaffelser for kommuner

Oslo Oslo 25. april

Et kurset som gir deltakerne konkrete råd ved gjennomføringen av en IT-anskaffelse, og en overordnet innføring i det nylig oppdaterte anskaffelsesregelverket

Mer informasjon og påmelding
Erfaringsseminar mobbing Oslo 26. april 2019 2019 04 - april Skole og oppvekst

Erfaringsseminar mobbing

Oslo Oslo 26. april

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Kommunal beredskapsplikt – Overordnet beredskapsplan Oslo 30. april 2019 2019 04 - april Beredskap

Kommunal beredskapsplikt – Overordnet beredskapsplan

Oslo Oslo 30. april

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Den viktige samtalen i sykefraværsarbeidet Oslo 21. mai 2019 2019 05 - mai Personal og ledelse

Den viktige samtalen i sykefraværsarbeidet

Oslo Oslo 21. mai

"Den viktige samtalen" er en av de mest ubehagelige jobbene en leder har. Den oppleves ofte som uforutsigbar og risikabel. Ta kontroll, vær tydelig, kom fort til poenget og vis empati.

Mer informasjon og påmelding
Tjenestedesign i praksis, vår19 Oslo 22. mai 2019 2019 05 - mai Innovasjon

Tjenestedesign i praksis, vår19

Oslo Oslo 22. mai

For de som skal jobbe med utforming av kommunale tjenester

Mer informasjon og påmelding
Kommunal beredskapsplikt – Trening & øving Oslo 28. mai 2019 2019 05 - mai Beredskap

Kommunal beredskapsplikt – Trening & øving

Oslo Oslo 28. mai

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Styrearbeid kommunale og fylkeskommunale selskaper Oslo 6. juni 2019 2019 06 - juni Personal og ledelse

Styrearbeid kommunale og fylkeskommunale selskaper

Oslo Oslo 06. juni

Gjennomføringen av kurset blir veksling mellom korte faglige innledninger, presentasjon og drøfting av praksiseksempler og oppgaver med overføringsverdi til deltakernes styrearbeid. Det blir lagt opp til å diskutere problemstillinger og utveksle erfaringer med andre.

Mer informasjon og påmelding