Arrangement Sted Dato og tid År Måned Kategori Arrangementsted Fylke Påmeldingfrist Innledning Informasjon og påmelding
Lean på 1-2-3 Oslo 20. november 2017 2017 11 - november Personal og ledelse

Lean på 1-2-3

KS Agenda Møtesenter
Haakon VIIs gate 9, Oslo
Oslo 20. november

Lean er et samlebegrep for ulike verktøy, teknikker og metoder som anvendes både i utviklingsprosjekter i offentlig og privat sektor.

Mer informasjon og påmelding
Kommunale planprosesser som utnytter moderne former for innbyggerdialog Oslo 20. november 2017 2017 11 - november Digitalisering (IKT)

Kommunale planprosesser som utnytter moderne former for innbyggerdialog

KS Agenda Møtesenter
Haakon VIIs gate 9, Oslo
Oslo 20. november

Dette er et praktisk kurs for de som er ferske innen KOSTRA og som trenger en innføring og en grunnleggende forståelse for definisjoner, metodikk og prinsipper

Mer informasjon og påmelding
Den viktige samtalen Oslo 21. november 2017 2017 11 - november Personal og ledelse

Den viktige samtalen

Thon Conference Universitetsgaten
Universitetsgaten 26, Oslo
Oslo 21. november "Den viktige samtalen" er en av de mest ubehagelige jobbene en leder har. Den oppleves ofte som uforutsigbar og risikabel. Ta kontroll, vær tydelig, kom fort til poenget og vis empati. Mer informasjon og påmelding
Arbeid med kultur og identitet i kommunesammenslåingsprosesser Oslo 23. november 2017 2017 11 - november Personal og ledelse

Arbeid med kultur og identitet i kommunesammenslåingsprosesser

Oslo Oslo 23. november

Med eksempler fra praksis og forskningsbasert kunnskap gir dette kurset deg god innsikt i de viktigste mekanismene som gjør seg gjeldende i sammeslåingsprosesser, og hvordan du kan påvirke dem for å få et godt resultat.

Mer informasjon og påmelding
Portefølje-, program- og eierstyring Oslo 24. november 2017 2017 11 - november Strategi og ledelse

Portefølje-, program- og eierstyring

Oslo Oslo 24. november

Et kurs for ledere på overordnet nivå som sitter som prosjekteiere (rådmenn, ordførere, kommunalsjefer, etatsledere, politikere o.l.)

 

Mer informasjon og påmelding
Kari Pape og Lise Barsøe: Barnehagelæreren som leder, høst 2017 Oslo 30. - 1. desember 2017 2017 11 - november Skole og oppvekst

Kari Pape og Lise Barsøe: Barnehagelæreren som leder, høst 2017

Oslo Oslo 30. november

KS Agenda har gleden av å tilby til lederkurs for "barnehagelelærere" med Kari Pape og Lise Barsøe. Kurset er godkjent for OU-midler

Mer informasjon og påmelding
Kommunereform og arkiv Oslo 30. november 2017 2017 11 - november Personal og ledelse

Kommunereform og arkiv

KS Agenda Møtesenter
Haakon VIIs gate 9, Oslo
Oslo 30. november

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
KOSTRA dypdykk skole Oslo 1. desember 2017 2017 12 - desember Økonomi

KOSTRA dypdykk skole

KS Agenda Møtesenter
Haakon VIIs gate 9, Oslo
Oslo 01. desember

Dette er et praktisk kurs for de som er ferske innen KOSTRA og som trenger en innføring og en grunnleggende forståelse for definisjoner, metodikk og prinsipper

Mer informasjon og påmelding
Organisering for læring i skolen Oslo 4. desember 2017 2017 12 - desember Skole og oppvekst

Organisering for læring i skolen

KS Agenda Møtesenter
Haakon VIIs gate 9, Oslo
Oslo 04. desember

Det forventes at skoleledere utvikler skolen som lærende organisasjon og etablerer gode arenaer for kompetansedeling og erfaringsdeling på den enkelte skole og mellom skoler. Kursets intensjon er å hjelpe skoleledere og skoleeiere til å skape lærende organisasjoner som kan bidra til å oppfylle disse omfattende kravene til lederskap i skolen.

Mer informasjon og påmelding
Lean i helse og omsorg Oslo 8. desember 2017 2017 12 - desember Helse og omsorg

Lean i helse og omsorg

Oslo Oslo 08. desember Mer informasjon og påmelding
SvarUT Oslo 11. desember 2017 2017 12 - desember Informasjon og kommunikasjon

SvarUT

Oslo Oslo 11. desember

Hvordan ta i bruk KS SvarUT
Som ny bruker av KS SvarUT vil kurset gi deg en grundig gjennomgang av formålet med løsningen, konfigurasjon, oppstart og drift.

Mer informasjon og påmelding
Innføring i gevinstrealisering, Tromsø Tromsø 12. desember 2017 2017 12 - desember Strategi og ledelse

Innføring i gevinstrealisering, Tromsø

LINKEN
Forskningsparken Møtesenter AS | , Tromsø
Troms 12. desember

Et introduksjonskurs i gevinstrealisering med engasjerende læring gjennom fokus på praktiske øvelser, lavterskel å implementere det man har lært, fokus på gruppearbeid.

Mer informasjon og påmelding
Ny rammeplan for barnehage med Kari Pape Oslo 15. januar 2018 2018 01 - januar Skole og oppvekst

Ny rammeplan for barnehage med Kari Pape

Oslo Oslo 15. januar Mer informasjon og påmelding
IA - erfaringskonferanse 2018 GARDERMOEN 15. januar 2018 2018 01 - januar Personal og ledelse

IA - erfaringskonferanse 2018

Radisson Blu Airport Hotel
Hotellvegen 1, GARDERMOEN
Oslo 14. januar

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Læring, utvikling og endring ved hjelp av Growth Mindset Oslo 16. januar 2018 2018 01 - januar Skole og oppvekst

Læring, utvikling og endring ved hjelp av Growth Mindset

Oslo Oslo 16. januar

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Behandling av personopplysninger for kommuner og det offentlige Oslo 26. januar 2018 2018 01 - januar Personal og ledelse

Behandling av personopplysninger for kommuner og det offentlige

Oslo Oslo 26. januar

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Lean på 1-2-3 Oslo 12. februar 2018 2018 02 - februar Personal og ledelse

Lean på 1-2-3

Oslo Oslo 12. februar

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Arbeid med kultur og identitet i kommunesammenslåingsprosesser Oslo 13. februar 2018 2018 02 - februar Strategi og ledelse

Arbeid med kultur og identitet i kommunesammenslåingsprosesser

Oslo Oslo 13. februar

Med eksempler fra praksis og forskningsbasert kunnskap gir dette kurset deg god innsikt i de viktigste mekanismene som gjør seg gjeldende i sammeslåingsprosesser, og hvordan du kan påvirke dem for å få et godt resultat.

Mer informasjon og påmelding
Beredt på krise? - Et kurs i krisekommunikasjon og kriseberedskap Oslo 13. februar 2018 2018 02 - februar Beredskap

Beredt på krise? - Et kurs i krisekommunikasjon og kriseberedskap

Oslo Oslo 13. februar

KS Agenda kan ønske velkommen til en spennende kursdag innen beredskap og krisekommunikasjon hvor målsetningen er å gi kunnskap om de viktigste kravene til hva en kommuneledelse bør vite i en krisesituasjon.

Mer informasjon og påmelding
Rekruttering og intervjuteknikk Oslo 15. februar 2018 2018 02 - februar Personal og ledelse

Rekruttering og intervjuteknikk

Oslo Oslo 15. februar

Vi har satt opp et spennende kurs med Live Bressendorf Lindseth som er kjent som en av landets fremste eksperter på kroppsspråk og som vil gi deg tips, ideer og større trygghet i rekrutteringsprosessen.

Mer informasjon og påmelding
KOSTRA dypdykk pleie og omsorg Oslo 16. februar 2018 2018 02 - februar Økonomi

KOSTRA dypdykk pleie og omsorg

Oslo Oslo 16. februar

Dette er et praktisk kurs for de som er ferske innen KOSTRA og som trenger en innføring og en grunnleggende forståelse for definisjoner, metodikk og prinsipper

Mer informasjon og påmelding
KOSTRA dypdykk skole Oslo 9. mars 2018 2018 03 - mars Økonomi

KOSTRA dypdykk skole

Oslo Oslo 09. mars

Dette er et praktisk kurs for de som er ferske innen KOSTRA og som trenger en innføring og en grunnleggende forståelse for definisjoner, metodikk og prinsipper

Mer informasjon og påmelding
KS FIKS Meldingformidler Oslo 22. mars 2018 2018 03 - mars Administrasjon

KS FIKS Meldingformidler

Oslo Oslo 22. mars

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
Det store heltidsvalget, vår 2018 Oslo 23. - 24. mai 2018 2018 05 - mai Personal og ledelse

Det store heltidsvalget, vår 2018

Oslo Oslo 23. mai

Et erfaringsseminar som gir innspill til å finne gode organisatoriske løsninger for å dekke variasjoner i drift samtidig som en bidrar til økt kvalitet i tjenestene, bedre arbeidsmiljø og mer effektiv drift.

Mer informasjon og påmelding