Arrangement Sted Dato og tid År Måned Kategori Arrangementsted Fylke Påmeldingfrist Innledning Informasjon og påmelding
Styrearbeid kommunale og fylkeskommunale selskaper OSLO 24. januar 2017 2017 01 - januar Strategi og ledelse

Styrearbeid kommunale og fylkeskommunale selskaper

KS Agenda Møtesenter, møterom Lofoten
Haakon VII`s gate 9, OSLO
Oslo 24. januar Gjennomføringen av kurset blir veksling mellom korte faglige innledninger, presentasjon og drøfting av praksiseksempler og oppgaver med overføringsverdi til deltakernes styrearbeid. Det blir lagt opp til å diskutere problemstillinger og utveksle erfaringer med andre. Mer informasjon og påmelding
Det store heltidsvalget, vår 2017 Oslo 1. - 2. februar 2017 2017 02 - februar Personal og ledelse

Det store heltidsvalget, vår 2017

Ingeniørenes Hus Møtesenter
Kronprinsensgate 17, Oslo
Oslo 01. februar

Nok en gang vil vi i løpet av en dugnad over to dager sammen sette heltidskultur på dagsorden ved å vekke nysgjerrigheten og trigge et endringstrykk og et ønske om å skape heltidskultur!

Mer informasjon og påmelding
Lean på 123 Oslo 10. februar 2017 2017 02 - februar Personal og ledelse

Lean på 123

Thon Conference Universitetsgaten
Universitetsgaten 26, Oslo
Oslo 10. februar Lean er et samlebegrep for ulike verktøy, teknikker og metoder som anvendes både i utviklingsprosjekter i offentlig og privat sektor. Mer informasjon og påmelding
Organisering av det indre arbeidsmarkedet, vår 2017 OSLO 14. - 15. februar 2017 2017 02 - februar Politisk ledelse

Organisering av det indre arbeidsmarkedet, vår 2017

KS Agenda Møtesenter, Nordkapp
Haakon VIIs gate 9, OSLO
Oslo 14. februar

Et erfaroingsseminar som gir innspill til å finne gode organisatoriske løsninger for å dekke variasjoner i drift samtidig som en bidrar til økt kvalitet i tjenestene, bedre arbeidsmiljø og mer effektiv drift.

Mer informasjon og påmelding
Grunnleggende KOSTRA Oslo 17. februar 2017 2017 02 - februar Økonomi

Grunnleggende KOSTRA

Oslo Oslo 17. februar

Dette er et praktisk kurs for de som er ferske innen KOSTRA og som trenger en innføring og en grunnleggende forståelse for definisjoner, metodikk og prinsipper

Mer informasjon og påmelding
Økonomistyring og bemanningsplanlegging for ledere i omsorg Oslo 7. - 8. mars 2017 2017 03 - mars Økonomi

Økonomistyring og bemanningsplanlegging for ledere i omsorg

Oslo Oslo 07. mars Kurset tar utgangspunkt i din rolle som leder og budsjettansvarlig og gir oversikt og refleksjon om flere relevante temaer. Mer informasjon og påmelding
SvarUT Oslo 14. mars 2017 2017 03 - mars Personal og ledelse

SvarUT

Oslo Oslo 14. mars Hvordan ta i bruk KS SvarUT
Som ny bruker av KS SvarUT vil kurset gi deg en grundig gjennomgang av formålet med løsningen, konfigurasjon, oppstart og drift.
Mer informasjon og påmelding
Beredt på krise? - Et kurs i krisekommunikasjon og kriseberedskap Oslo 15. mars 2017 2017 03 - mars Beredskap

Beredt på krise? - Et kurs i krisekommunikasjon og kriseberedskap

Oslo Oslo 15. mars

KS Agenda kan ønske velkommen til en spennende kursdag innen beredskap og krisekommunikasjon hvor målsetningen er å gi kunnskap om de viktigste kravene til hva en kommuneledelse bør vite i en krisesituasjon.

Mer informasjon og påmelding
Personvern Oslo 21. mars 2017 2017 03 - mars

Personvern

Oslo Oslo 21. mars Reglene for personvern skjerpes – har du sikret personopplysningene godt nok? Mer informasjon og påmelding
Innføring i gevinstrealisering Oslo 21. mars 2017 2017 03 - mars Strategi og ledelse

Innføring i gevinstrealisering

Oslo Oslo 21. mars

Et introduksjonskurs i gevinstrealisering med engasjerende læring gjennom fokus på praktiske øvelser, lavterskel å implementere det man har lært, fokus på gruppearbeid.

Mer informasjon og påmelding
Den viktige samtalen Oslo 22. mars 2017 2017 03 - mars Personal og ledelse

Den viktige samtalen

Oslo Oslo 22. mars "Den viktige samtalen" er en av de mest ubehagelige jobbene en leder har. Den oppleves ofte som uforutsigbar og risikabel. Ta kontroll, vær tydelig, kom fort til poenget og vis empati. Mer informasjon og påmelding
Forvaltningsrett for kommunene OSLO 27. - 28. mars 2017 2017 03 - mars Personal og ledelse

Forvaltningsrett for kommunene

KS Agenda Møtesenter, Nordkapp
Haakon VIIs gate 9, OSLO
Oslo 27. mars

Dette kurset vil bidra til at ansatte i personaladministrasjonen og ledere med personalansvar i kommuner, fylkeskommuner og bedrifter i kommunesektoren blir sikker og trygg i sin håndtering av de ulike prosessene på personalområdet.
 

Mer informasjon og påmelding
KOSTRA dypdykk skole Oslo 30. mars 2017 2017 03 - mars Økonomi

KOSTRA dypdykk skole

Oslo Oslo 30. mars

Dette er et praktisk kurs for de som er ferske innen KOSTRA og som trenger en innføring og en grunnleggende forståelse for definisjoner, metodikk og prinsipper

Mer informasjon og påmelding
Digitale konsekvenser ved kommunesammenslåing Sentralt Oslo 3. april 2017 2017 04 - april Digitalisering (IKT)

Digitale konsekvenser ved kommunesammenslåing

Sentralt Oslo Oslo 03. april

Her skrives en liten innledning om kurset uten bilder

Mer informasjon og påmelding
HMS for enhetsledere og virksomhetsledere Oslo 4. april 2017 2017 04 - april Personal og ledelse

HMS for enhetsledere og virksomhetsledere

Oslo Oslo 04. april Mer informasjon og påmelding
IT-anskaffelser for kommuner Oslo 4. april 2017 2017 04 - april Digitalisering (IKT)

IT-anskaffelser for kommuner

Oslo Oslo 04. april

Et kurset som gir deltakerne konkrete råd ved gjennomføringen av en IT-anskaffelse, og en overordnet innføring i det nylig oppdaterte anskaffelsesregelverket

Mer informasjon og påmelding
Rekruttering og intervjuteknikk Oslo 4. april 2017 2017 04 - april Personal og ledelse

Rekruttering og intervjuteknikk

Oslo Oslo 04. april Vi har satt opp et spennende kurs med Live Bressendorf Lindseth som er kjent som en av landets fremste eksperter på kroppsspråk og som vil gi deg tips, ideer og større trygghet i rekrutteringsprosessen. Mer informasjon og påmelding
KOSTRA dypdykk pleie og omsorg Oslo 6. april 2017 2017 04 - april Økonomi

KOSTRA dypdykk pleie og omsorg

Oslo Oslo 06. april

Dette er et praktisk kurs for de som er ferske innen KOSTRA og som trenger en innføring og en grunnleggende forståelse for definisjoner, metodikk og prinsipper

Mer informasjon og påmelding
Gevinstrealisering for viderekomne Oslo 18. april 2017 2017 04 - april Strategi og ledelse

Gevinstrealisering for viderekomne

Oslo Oslo 18. april

Kurs for viderekommende som allerede har erfaring med gevinstrealiseringsarbeid, som vil gi dybekunnskap og oppfrisking til gevinstrealisering.

 

Mer informasjon og påmelding
Godt kommunalt eierskap – kjennetegn og anbefalinger Oslo 21. april 2017 2017 04 - april

Godt kommunalt eierskap – kjennetegn og anbefalinger

Oslo Oslo 21. april

Dette kurset gir politikere, rådmenn og medarbeidere i eierskapssekretariat en innføring i hva kommunalt eierskap innebærer.

Mer informasjon og påmelding
Kari Pape og Lise Barsøe: Barnehagelæreren som leder, vår 2017 Oslo 27. - 28. april 2017 2017 04 - april Skole og oppvekst

Kari Pape og Lise Barsøe: Barnehagelæreren som leder, vår 2017

Oslo Oslo 27. april

KS Agenda har gleden av å tilby til lederkurs for "barnehagelelærere" med Kari Pape og Lise Barsøe. Kurset er godkjent for OU-midler

Mer informasjon og påmelding
Forhandlingsteknikk Oslo 3. mai 2017 2017 05 - mai Personal og ledelse

Forhandlingsteknikk

Oslo Oslo 03. mai På kurset tar vi blant annet for oss din rolle som forhandler, fallgruver, suksesskriterier og selve forhandlingsprosessen. Mer informasjon og påmelding
Mindset-konferansen Klingenberg kino 15. august 2017 2017 08 - august

Mindset-konferansen

Klingenberg kino Oslo 15. august Mer informasjon og påmelding