Arrangement Sted Dato og tid År Måned Kategori Arrangementsted Fylke Påmeldingfrist Innledning Informasjon og påmelding
Kontraktsforvaltining og leverandørstyring Oslo 1. september 2016 2016 09 - september Økonomi

Kontraktsforvaltining og leverandørstyring

KS Agenda Møtesenter, møterom Svalbard
Haakon VII`s gate 9, Oslo
Oslo 01. september Formålet med kurset er å gi kommunene innsikt og tiltak knyttet til kontraktsforvaltning som kan heve deres daglige håndtering innen eksisterende rammer.
 
Mer informasjon og påmelding
Utstillere Barnehagekonferansen 2016 Thon Hotel Oslo Airport 5. - 6. september 2016 2016 09 - september Skole og oppvekst

Utstillere Barnehagekonferansen 2016

Thon Hotel Oslo Airport Oslo 05. september Til nettsted for konferansen
Budsjettkurs for rådmenn og økonomisjefer Oslo 6. - 7. september 2016 2016 09 - september Økonomi

Budsjettkurs for rådmenn og økonomisjefer

KS Agenda Møtesenter, møterom Lofoten
Haakon VII`s gate 9, Oslo
Oslo 06. september Budsjettkurs for virksomhetsledere - hvordan skape et godt styringsdokument ved Karin Bjune Sveen Mer informasjon og påmelding
Mobbing i sosiale medier Oslo 8. september 2016 2016 09 - september Skole og oppvekst

Mobbing i sosiale medier

KS Agenda Møtesenter
Haakon VII`s gate 9, Oslo
Oslo 08. september Sosial og digitale medier er i økende grad et verktøy for kommunikasjon og en arena for dialog - også blant barn og unge. Det er stort sett en positiv og viktig del av deres hverdag, men i noen tilfeller oppleves det som det motsatte. Vi tilby her et seminar med spesielt fokus på mobbing via og misbruk av sosiale medier og hvordan man kan bidra til at sosiale medier ikke brukes i negative settinger. Mer informasjon og påmelding
Grunnleggende KOSTRA - skritt for skritt Oslo 8. september 2016 2016 09 - september Økonomi

Grunnleggende KOSTRA - skritt for skritt

Oslo Oslo 08. september Dette er et praktisk kurs for de som er ferske innen KOSTRA og som trenger en innføring og en grunnleggende forståelse for definisjoner, metodikk og prinsipper Mer informasjon og påmelding
SvarUT Stavanger 13. september 2016 2016 09 - september Digitalisering (IKT)

SvarUT

Radisson Blu Royal Hotel
Olavsgate 3, Stavanger
Rogaland 13. september Hvordan ta i bruk KS SvarUT
Som ny bruker av KS SvarUT vil kurset gi deg en grundig gjennomgang av formålet med løsningen, konfigurasjon, oppstart og drift.
Mer informasjon og påmelding
Dybdekurs i KOSTRA for  barnevern, pleie og omsorg Oslo 15. september 2016 2016 09 - september Økonomi

Dybdekurs i KOSTRA for  barnevern, pleie og omsorg

Oslo Oslo 15. september Kurset passer for deg som bruker KOSTRA-tall innen tjenesteområdenene barnevern eller pleie og omsorg. Mer informasjon og påmelding
Hvordan bygge felles kultur og identitet i sammenslåingsprosesser Oslo 21. september 2016 2016 09 - september Administrasjon

Hvordan bygge felles kultur og identitet i sammenslåingsprosesser

KS Agenda Møtesenter, møterom Svalbard
Haakon VII`s gate 9, Oslo
Oslo 21. september Med eksempler fra praksis og forskningsbasert kunnskap gir dette kurset deg god innsikt i de viktigste mekanismene som gjør seg gjeldende i sammeslåingsprosesser, og hvordan du kan påvirke dem for å få et godt resultat. Mer informasjon og påmelding
Styring av hverdagsprosjekter Oslo 21. september 2016 2016 09 - september Strategi og ledelse

Styring av hverdagsprosjekter

KS Agenda Møtesenter
Haakon VII`s gate 9, Oslo
Oslo 21. september Stadig flere kommuner og fylkeskommuner organiserer sitt arbeid i prosjektform, og behovet for kompetanse innen prosjektledelse er klart økende. Dette kurset vil gi konkrete kunnskaper og verktøy for god prosjektstyring i hverdagen. Mer informasjon og påmelding
eKommune 2016 Scandic Ørnen, Bergen 22. - 23. september 2016 2016 09 - september Digitalisering (IKT)

eKommune 2016

Scandic Ørnen, Bergen 22. september Mer informasjon og påmelding
Seminar om 10-FAKTOR, KS’ medarbeiderundersøkelse - med Linda Lai Oslo 22. september 2016 2016 09 - september Personal og ledelse

Seminar om 10-FAKTOR, KS’ medarbeiderundersøkelse - med Linda Lai

KS Agenda Møtesenter
Haakon VII`s gate 9, Oslo
Oslo 22. september 10-FAKTOR er en helt ny og skreddersydd medarbeiderundersøkelse for norske kommuner og fylkeskommuner. Undersøkelsen legger vekt på mestring, motivasjon, medarbeiderskap og ledelse. Mer informasjon og påmelding
Styrearbeid kommunale og fylkeskommunale selskaper Oslo 27. september 2016 2016 09 - september Strategi og ledelse

Styrearbeid kommunale og fylkeskommunale selskaper

KS Agenda Møtesenter, møterom Svalbard
Haakon VII`s gate 9, Oslo
Oslo 27. september Gjennomføringen av kurset blir veksling mellom korte faglige innledninger, presentasjon og drøfting av praksiseksempler og oppgaver med overføringsverdi til deltakernes styrearbeid. Det blir lagt opp til å diskutere problemstillinger og utveksle erfaringer med andre. Mer informasjon og påmelding
Lean på 123 Oslo 27. september 2016 2016 09 - september Strategi og ledelse

Lean på 123

KS Agenda Møtesenter, møterom Stiklestad
Haakon Vii`s gate 9, Oslo
Oslo 27. september Lean er et samlebegrep for ulike verktøy, teknikker og metoder som anvendes både i utviklingsprosjekter i offentlig og privat sektor. Mer informasjon og påmelding
Gevinstrealisering Oslo 30. september 2016 2016 09 - september Digitalisering (IKT)

Gevinstrealisering

Oslo Oslo 30. september Mer informasjon og påmelding
Økonomistyring for ledere i omsorg Oslo 4. - 5. oktober 2016 2016 10 - oktober Helse og omsorg

Økonomistyring for ledere i omsorg

KS Agenda Møtesenter, Møterom Mjøsa
Haakon VII`s gate 9, Oslo
Oslo 04. oktober Kurset tar utgangspunkt i din rolle som leder og budsjettansvarlig og gir oversikt og refleksjon om flere relevante temaer. Mer informasjon og påmelding
Dybdekurs i KOSTRA for barnehage og grunnskole Oslo 4. oktober 2016 2016 10 - oktober Økonomi

Dybdekurs i KOSTRA for barnehage og grunnskole

KS Agenda Møtesenter, møterom Stiklestad
Haakon Vii`s gate 9, Oslo
Oslo 04. oktober Kurset passer for deg som bruker KOSTRA-tall innen tjenesteområdet grunnskole og/eller barnehage. Mer informasjon og påmelding
SvarUT Oslo 10. oktober 2016 2016 10 - oktober Digitalisering (IKT)

SvarUT

Oslo Oslo 10. oktober Hvordan ta i bruk KS SvarUT
Som ny bruker av KS SvarUT vil kurset gi deg en grundig gjennomgang av formålet med løsningen, konfigurasjon, oppstart og drift.
Mer informasjon og påmelding
Arbeidsrett for enhetsledere og personalansvarlige Oslo 11. oktober 2016 2016 10 - oktober Personal og ledelse

Arbeidsrett for enhetsledere og personalansvarlige

Oslo Oslo 11. oktober Dette kurset vil bidra til at ansatte i personaladministrasjonen og ledere med personalansvar i kommuner, fylkeskommuner og bedrifter i kommunesektoren blir sikker og trygg i sin håndtering av de ulike prosessene på personalområdet.
 
Mer informasjon og påmelding
Erfaringskonferanse for elektronisk planleggingsverktøy i hjemmetjenesten Horten 12. oktober 2016 2016 10 - oktober Helse og omsorg

Erfaringskonferanse for elektronisk planleggingsverktøy i hjemmetjenesten

Sjømilitære samfunn, Horten
,
Vestfold 12. oktober Erfaringskonferanse for elektronisk planleggingsverktøy i hjemmetjenesten.
 
Mer informasjon og påmelding
Forhandlingsteknikk Oslo 19. oktober 2016 2016 10 - oktober Personal og ledelse

Forhandlingsteknikk

KS Agenda Møtesenter
Haakon VII`s gate 9, Oslo
Oslo 19. oktober På kurset tar vi blant annet for oss din rolle som forhandler, fallgruver, suksesskriterier og selve forhandlingsprosessen. Mer informasjon og påmelding
DSB Sluttkonferanse ROS i kommunene KS Agenda Møtesenter 20. oktober 2016 2016 10 - oktober Beredskap

DSB Sluttkonferanse ROS i kommunene

KS Agenda Møtesenter 20. oktober Til nettsted for konferansen
Merverdiavgift for kommuner Oslo 20. oktober 2016 2016 10 - oktober

Merverdiavgift for kommuner

Oslo Oslo 20. oktober Formålet med kurset er å sette deltakerne i stand til å vurdere hvorvidt en aktivitet utløser plikt til å beregne merverdiavgift, og når inngående avgift på anskaffelser til virksomheten er fradrags- eller kompensasjonsberettiget. Mer informasjon og påmelding
Organisering for læring i skolen Oslo 21. oktober 2016 2016 10 - oktober Skole og oppvekst

Organisering for læring i skolen

KS Agenda Møtesenter
Haakon VII`s gate 9, Oslo
Oslo 21. oktober Det forventes at skoleledere utvikler skolen som lærende organisasjon og etablerer gode arenaer for kompetansedeling og erfaringsdeling på den enkelte skole og mellom skoler. Kursets intensjon er å hjelpe skoleledere og skoleeiere til å skape lærende organisasjoner som kan bidra til å oppfylle disse omfattende kravene til lederskap i skolen. Mer informasjon og påmelding
EU/EØS kompetanseprogram 2016-2017 Ulike steder 25. - 1. mars 2017 2016 10 - oktober EU/EØS

EU/EØS kompetanseprogram 2016-2017

Ulike steder 25. oktober Til nettsted for konferansen
Godt kommunalt eierskap – kjennetegn og anbefalinger Oslo 27. oktober 2016 2016 10 - oktober Strategi og ledelse

Godt kommunalt eierskap – kjennetegn og anbefalinger

Oslo Oslo 27. oktober Dette kurset gir politikere, rådmenn og medarbeidere i eierskapssekretariat en innføring i hva kommunalt eierskap innebærer. Mer informasjon og påmelding
Kommunen som byggherre Oslo 3. november 2016 2016 11 - november Bygg og plan

Kommunen som byggherre

Oslo Oslo 03. november Dette kurset retter seg mot kommunale prosjektledere som håndterer bygg- og anleggsprosjekter der ovennevnte standarder benyttes. I kurset gjennomgår vi de mest sentrale elementene i kontraktene, og hvordan man som byggherre skal forholde seg til entreprenørens leveranser og krav Mer informasjon og påmelding
Arbeidstidsbestemmelser og midlertidig ansettelse Oslo 9. november 2016 2016 11 - november Personal og ledelse

Arbeidstidsbestemmelser og midlertidig ansettelse

Oslo Oslo 09. november I dette kurset får du en gjennomgang av endringer og nyheter i Arbeidsmiljøloven og tariffavtalens bestemmelser. Mer informasjon og påmelding
Det store heltidsvalget, vinter 2016 Oslo 14. - 15. november 2016 2016 11 - november Personal og ledelse

Det store heltidsvalget, vinter 2016

KS Agenda Møtesenter
Haakon VII`s gate 9, Oslo
Oslo 28. oktober Nok en gang vil vi i løpet av en dugnad over to dager sammen sette heltidskultur på dagsorden ved å vekke nysgjerrigheten og trigge et endringstrykk og et ønske om å skape heltidskultur! Mer informasjon og påmelding
Den viktige samtalen Oslo 16. november 2016 2016 11 - november Personal og ledelse

Den viktige samtalen

KS Agenda Møtesenter
Haakon VII`s gate 9, Oslo
Oslo 16. november "Den viktige samtalen" er en av de mest ubehagelige jobbene en leder har. Den oppleves ofte som uforutsigbar og risikabel. Ta kontroll, vær tydelig, kom fort til poenget og vis empati. Mer informasjon og påmelding
Organisering for læring i barnehagen Oslo 17. november 2016 2016 11 - november Skole og oppvekst

Organisering for læring i barnehagen

KS Agenda Møtesenter
Haakon VII`s gate 9, Oslo
Oslo 17. november Kursets intensjon er å hjelpe styrere, fagledere, ped.ledere og virksomhetsledere til å beherske lærende metodikk som kan bidra til å oppfylle disse omfattende kravene til lederskap i barnehagen Mer informasjon og påmelding
Innføring i tjenestedesign Oslo 23. november 2016 2016 11 - november Strategi og ledelse

Innføring i tjenestedesign

KS Agenda Møtesenter
Haakon VII`s gate 9, Oslo
Oslo 23. november Innføring i tjenestedesign Mer informasjon og påmelding
Kari Pape: Barnehagelæreren som leder, høst 2016 Oslo 24. - 25. november 2016 2016 11 - november Skole og oppvekst

Kari Pape: Barnehagelæreren som leder, høst 2016

KS Agenda Møtesenter
Haakon VII`s gate 9, Oslo
Oslo 24. november KS Agenda har gleden av å tilby til lederkurs for "barnehagelelærere" med Kari Pape. Kurset er godkjent for OU-midler Mer informasjon og påmelding
Personvern Oslo 8. desember 2016 2016 12 - desember Personal og ledelse

Personvern

Oslo Oslo 08. desember Reglene for personvern skjerpes – har du sikret personopplysningene godt nok? Mer informasjon og påmelding
Tjenestedesign i praksis Oslo 19. januar 2017 2017 01 - januar Strategi og ledelse

Tjenestedesign i praksis

KS Agenda Møtesenter
Haakon VII`s gate 9, Oslo
Oslo 19. januar Introduksjon til grunnprinsippene for tjenestedesign tilpasset kommuner og fylkeskommuner Mer informasjon og påmelding