Programskisse

Stavanger fredag 24.mai 2019

Møteleder: Avdelingsdirektør Frode M. Lindtvedt, KS 
   
Bolk 1 Politikk for frivillighet 
0800   Registering, m/ kaffe og te + noe å bite i 
0900   Velkommen v/ avdelingsdirektør Frode M. Lindtvedt, KS
0905 Innlegg fra KS v/ avdelingsdirektør Frode M. Lindtvedt, KS
0920 Innlegg Frivillighet Norge v/ Bjørn Lindstad, Frivillighet Norge 
0935 Frivillighetspolitikk i Karmøy kommune v/ Eva Iris Eyjolfsdottir
0955 Frivillighetspolitikk i Stavanger kommune v/ Atle Melangen
1015 Tid til spørsmål og dialog 
1030 Pause m/ kaffe og te + noe å bite i
1045  Inkluderende fritidsaktiviteter – spennende ny evaluering som Rambøll har utført for Kulturdepartementet v/ Mia Nilssen Haave, Rambøll
   
Bolk 2   Gode eksempler fra prosjektet aktiv fritid barn og unge
1105   Oppsummeringer av erfaringer fra «prosjekt aktiv fritid barn og unge» v/ Christian Hellevang, KS
1125 Tid til spørsmål og dialog
1145 Lunsj
1245 Flere nye frivillige skaper flere fritidsopplevelser.
  Hvordan skal vi inspirere til økt engasjement og lokal deltakelse i frivillige organisasjoner som skaper gode tiltak for barn og unge?  v/ Vanja Konradsen fra frivillig.no
1300 Aktivitetskortet i Asker v/ Heidi Thoeneie
1315   www.fritid123.no v/ Per Aimar Carlsen og Malin Maurset, Modum kommune  
1330 Tid til spørsmål og dialog 
1345 LØP OG LÅN! BUA Levanger v/ Ingvild Rønning Radwan, frivilligkoordinator i Levanger kommune
1400 Tid til spørsmål og dialog
1415 Pause m/ kaffe og te + noe å bite i
1430 Fritidsstipendet i Bærum kommune v/ Thomas Soløst  
1445   Frilager v/ Kine Vassbø 
1500 Tid til spørsmål og dialog 
1515   Oppsummering/avslutning
1525 Slutt
   

Powered by WebSite