KONFERANSEN ER NÅ FULLTEGNET.

Du har dog mulighet til å sette deg på venteliste eller se den via streaming

Frivillighetskonferansen 2017; «Frivillighet og felleskap»

Norges Frivilligsentraler, Frivillighet Norge og KS ønsker velkommen til konferansen «Frivillighet og fellesskap» den 7.desember 2017 kl 10-15 på KS-Agenda møtesenter i Oslo.

Målgruppen for konferansen er frivillige organisasjoner, frivilligsentraler, folkevalgte og kommunalt ansatte og dagens tema er: Hvilken rolle skal frivilligsentralene fylle i fremtiden?

Konferansen blir en læringsarena og en møteplass for frivillighet og en videreføring av tilsvarende konferanse 8.desember 2016.

Dagen deles ved å se på status for frivilligsentralene etter ett år med kommunal tilskuddsforvaltningen - med aktuell kunnskap, erfaringer, debatt og dialog - samt en del 2 som setter fokus på hvor vi vil fremover på frivillighetsområdet og hvordan vi sammen legger til rette for en bærekraftig frivillig innsats.

Det blir presentasjon av årets undersøkelse i frivilligsentralene, innlegg og eksempler fra kommuner og frivilligsentraler samt ny innsikt fra Frivillig.no om rekruttering av nye frivillige.

Program

09.00 Registering/kaffe og te


10.00


Åpning og velkommen v/ Frode M Lindtvedt, KS

10.10

Hva sier undersøkelsen til Norges Frivilligsentraler og hva betyr dette for sentralene, kommune og frivilligheten
v/ Arvid Askø, styreleder i Norges Frivilligsentraler

10.35 Ny kunnskap om frivillig engasjement v/ Vanja Konradsen frivillig.no


10.55


Fremtidens frivillighet og fremtidens frivilligsentraler – representert ved fire gode eksempler

 

  • Vi løfter frivilligheten» v/ daglig leder Marianne Hafte, Flekkefjord frivilligsentral

 

  • Samhandling og samarbeid i praksis» v/ Eivind Meltvik, Tøyen frivilligsentral

 

  • Gjøvik kommune -30000 innbyggere og 5 frivilligsentraler – ny organisering og økt merverdi» v/ Bjørn Rognstad, Gjøvik kommune
     
  • Rekruttering og relasjoner» v/ daglig leder Anne Thingstad Eriksen, Hamar Frivilligsentral
   
11.50 Spørsmål og kommentarer fra salen

12.15

Minglelunsj

13.00

God alene – best i mellom v/ daglig leder Sidsel Haugen Grannehjelpa og ordfører Jostein Ljones, Kvam kommune
   
13.30 Vinneren av prisen årets frivillighetskommune 2016, Drammen kommune v/ Tove Paule, som ledet arbeidet med kommunens frivillighetspolitiske plattform
 
13.45 Arbeidet fram mot en stortingsmelding om frivillighetspolitikk v/  v/ Therese Koppang, Kulturdepartementet 

14.00

Digitalt verksted ved Frivillighet Norge

14.55

Oppsummering av digitalt verksted ved Frivillighet Norge

15.10

Veien videre og avslutning

15.30

Slutt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by WebSite