Portefølje-, program- og eierstyring

Pris

Kr. 4 500,- (mva fritt) NB - Mulig å søke OU-midler

Målgruppe

Rådmenn, kommunalsjefer/enhetsledere, IT-sjefer, Porteføjleforvaltere, personer som jobber med virksomhetsstyring, prosjektstyring m.v.

Påmeldingsfrist

Senest 30. august 2017

Tid og sted

Oslo
24. november 2017
Tidspunkt: Kl. 09:30 - 15:30

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

 

Har vi oversikt over det vi driver med? Velger vi ut de rette endringstiltakene? Har vi kontroll på det vi setter igang? Dette er viktige spørsmål å stille seg som leder, både i privat og offentlig sektor.

I de siste årene har vi sett økende fokus på verktøy for å styre og lede endrings- og utviklingsarbeid. Prosjektledelse er det mange som har et forhold til, men program- og porteføljestyring er for mange litt uklare begreper.


Der Prosjektveiviseren hjelper deg med god prosjektstyring, har vi også gode, internasjonale rammeverk for program- og porteføljestyring. Disse styringsrammeverkene skal hjelpe til med to ting:

 1. Å velge å gjøre de riktige tingene
 2. Å gjøre disse tingene riktig

Kursholder har vært med på å opprettet et eget delings- og læringsforum for virksomheter i offentlig sektor som jobber med program- og porteføljestyring, der man deler god praksis på tvers av forvaltningsnivåene. Kurset vil blant annet bygge på erfaringer fra disse samlingene, men med fokus på utfordringsbildet fra kommunale virksomheter.

Dette kurset gir deg en innføring i:

 1. Hva det vil si å drive god eierstyring i prosjekter,
 2. Hvordan du skal bruke rammeverkene for program- og porteføljestyring, slik at du kan ha god oversikt og kontroll med styring av utviklingsaktivitetene i virksomheten din, enten det er en IT-avdeling eller en hel kommune.
Kursavgiften dekker Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS- Agenda AS
 
Betingelser
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til audun.tenden@ks.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer
   
Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtaler du kan benytte:
 
NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet
Thon Hotel Slottsparken:
Thon Hotel Europa:
Kundekode må oppgis:
NOK 1 185, -
NOK 1 165,-
KS-Agenda Prosjekt TH32995869

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda audun.tenden@ks.no, mobil. 482 63 639

Dagens program:

0930-1000    Kaffe og registrering
1000-1015    Velkommen til kurset
1015-1045    Prosjekt, program- og porteføljestyring, hvordan henger dette sammen? Hva skiller dem fra hverandre? Når passer det å bruke hva?
1115-1130    Kaffepause
1130-1230    Eksempler fra kommuner som jobber med dette. Hvordan henger dette sammen med årshjul og øvrige virksomhetsstyringsprosesser?
1230-1330    Lunsj
1330-1400    Hvordan jobbe med din strategiske utviklingsportefølje?
1400-1430    Refleksjon i grupper. Hvordan kan jeg bruke dette i min virksomhet?
1430-1445    Pause
1445-1530    Oppsummering og avslutning

 

 

Geir Graff er porteføljeforvalter og innovasjonsstrateg ved Kunnskapssenteret i Asker kommune. Geir har jobbet med opplæring av prosjektledere, ledelse, innovasjonsstrategi og prosess-støtte i endringsprosesser. Han har vært med på utviklingen av Prosjektveiviseren, og brenner for å samle offentlig sektor rundt felles metodikk for prosjekt-, program- og porteføljestyring.

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer