Beredt på krise? Et kurs i krisekommunikasjon og kriseberedskap

Pris

Kr. 3 990,- (mva fritt)

Målgruppe

Kommuneledelse, beredskapsansvarlig, kommunens kriseledelse, kommunikasjonsansvarlig m.fl.

Påmeldingsfrist

Senest innen 30. januar 2018

Tid og sted

KS Agenda Møtesenter, OSLO
13. februar 2018
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 16:00

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

 

KS Agenda kan igjen ønske velkommen til en spennende kursdag innen beredskap, krisekommunikasjon og psykososial ivaretakelse -  hvor målsetningen er å dekke de viktigste kravene til hva en kommuneledelse bør kunne i en krisesituasjon.

Enhver krise er unik og må håndteres deretter. Mye kan likevel læres og planlegges i forkant og vi håper at dette kurset med erfarne foredragsholdere fra Nordic Trust vil sette kommuner i stand til å møte kriser best mulig forberedt.

Kursdagen består av tre deler:
1. Fra risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) til beredskap. Fokus på veien fra analyse til en beredskap som svarer på behovet.
2. Siste nytt i forskning og erfaring innen psykososial støtte til menneskene som berøres av en krise.
3. Presentasjon av krisekommunikasjon med praktiske råd om hva som bør og ikke bør gjøres, bygget på konkrete eksempler.

 

Første modul Første modul i kursdagen tar for seg risiko- og sårbarhetsanalyser som verktøy. Som forberedelse bør deltakerne ha vært gjennom sine egne kommuners ROS-analyser og identifisert de største risikofaktorene slik kommunen ser det. Del to av første modul blir en gjennomgang av beredskapsplanen som basis for en krisehåndtering.  Her blir kursdeltakerne utfordret på egne kommuners planer.
Det er lagt opp til dialog mellom kursleder og kursdeltakerne med erfaringsutveksling.


Seniorrådgiver Beredskap i Nordic Trust Jan Inge Ringsby er ansvarlig for denne modulen.

Andre modu tar for seg hva som er viktig å vite med tanke på å ta hånd om menneskene gjennom en krise. Psykososial oppfølging har blitt et fagfelt der Norge ligger langt framme.  Senter for Krisepsykologi i Bergen har i mange år arbeidet tett med myndigheter på alle nivåer for å sikre en god faglig oppfølging av berørte personer i forbindelse med en krise. Kommunenes kriseledelse vil få en gjennomgang av eksempler som belyser hva som er den nyeste kunnskap på området.

Grunnleggeren av Senter for Krisepsykologi, psykolog og professor Atle Dyregrov er ansvarlig for denne modulen.

Tredje modul tematiserer krisekommunikasjon og de mekanismene som er spesielle for kommunikasjon ved kriser. Her vil det bli fokusert på behovet for klare roller, budskapsdefinering, identifisering av målgrupper og ikke minst valg av kanaler for kommunikasjon.  Mediehåndtering blir en del av denne modulen, med råd om hva som bør og ikke bør gjøres. Også denne delen av kursdagen vil bygge på en utstrakt bruk av eksempler.

Tidligere kommunikasjonsdirektør i Det Norske Veritas, Tore Høifødt er ansvarlig for denne modulen.

Husk å forbered deg til kursdagen ved å les gjennom din egen kommunes ROS-analyser og beredskapsplaner.

 

Kursavgiften dekker Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS- Agenda AS
 
Betingelser
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer
   
Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtaler du kan benytte:
 
NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet
Thon Hotel Slottsparken:

Kundekode må oppgis:
NOK 1 185, -

KS-Agenda Prosjekt TH32995869

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda audun.tenden@ks.no, mobil. 482 63 639

 

09:00     Velkomst
                Presentasjon av deltakerne, forventninger

09:15     ROS-analyser og beredskapsplaner
              Erfaringsdeling og samtale. Kaffepause underveis
              Jan Inge Ringsby

11:00     Lunsj med mingling

12:00     Menneskene som rammes – hvordan agerer vi?
               Atle Dyregrov

12:45     Erfaringer fra store og små kriser i kommune-Norge med gjennomgang av
               fersk ny læring innen fagfeltet

               Atle Dyregrov

14:00     Kaffepause med mingling  

14:15     Krisekommunikasjon
               Tore Høifødt

15:15     Kommunenes egne erfaringer med mediehåndtering og
               annen krisekommunikasjon. Erfaringsdeling

               Tore Høifødt

15:45     Oppsummering

16:00     Avslutning
 

 

Om foreleserne:

Atle Dyregrov er professor ved Universitetet i Bergen, spesialist i klinisk psykologi og en av grunnleggerne av Senter for Krisepsykologi. Hans arbeid og forskning er internasjonalt anerkjent, og han har utgitt en rekke bøker og publikasjoner. Han ble i 2014 utnevnt som Ridder av 1. klasse for sitt arbeid innen krise- og katastrofepsykologi-feltet både i Norge og internasjonalt. Han er ansatt i Nordic Trust som fagsjef.Tore Høifødt har siden 1990 jobbet i Det Norske Veritas (DNV, nå DNVGL) med kommunikasjon og strategi i ledende roller i selskapet.  Han har håndtert kriser som Brent Spar, Estonia og Deepwater Horizon. Fra 2010-2012 var Tore Høifødt kommunikasjonsdirektør for DNVGL i Asia og Midtøsten med base i Singapore. Han er ansatt i Nordic Trust som strategidirektør.Jan Inge Ringsby er oberstløytnant og sjefsprest i Luftforsvaret. Han har bred erfaring fra militære operasjoner i utlandet, og har stått sentralt i krisehåndtering både ute og hjemme. Hans kompetanse innen krisehåndtering har vært en ressurs både for forsvaret og for sivile selskaper. Han er ansatt i Nordic Trust som senior rådgiver.
 

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer