Organisering for læring i skolen

Pris

Kr. 3 990,- (mva fritt) NB-tilfredsstiller krav om tildeling av OU-midler

Målgruppe

Skoleeiere, rektorer og andre med lederroller i skolen

Påmeldingsfrist

15. november

Tid og sted

KS Agenda Møtesenter, OSLO
4. desember 2017
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 16:00

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Skriv ut
Tips en vennDet forventes at skoleledere utvikler skolen som lærende organisasjon og etablerer gode arenaer for kompetansedeling og erfaringsdeling på den enkelte skole og mellom skoler. Kursets intensjon er å hjelpe skoleledere og skoleeiere til å skape lærende organisasjoner som kan bidra til å oppfylle disse omfattende kravene til lederskap i skolen.


Skoleledelsen har ansvaret for læringsresultatene, læringsmiljøet og undervisningspraksis på skolen. Skolelederne har også ansvaret for å utvikle en kollektivt orientert kultur ved skolen, ved å legge til rette for et økt profesjonsfellesskap gjennom samarbeid, refleksjon og erfaringsdeling.
 
Læringsledelse i skolen omfatter de organisatoriske tiltak som fremmer læring gjennom ledelse. Et av de metodiske virkemidlene i læringsledelse er systematisk skolevandring. Et annet virkemiddel er aktiverende metodikk med planlegging av involverende aktiviteter før, under og etter gjennomføringer.


På kurset foreleser  KS-konsulent med metodiske tilnærminger til hvordan arenaer for samhandling, deling og refleksjon kan organiseres, og hvordan organisasjonen kan utvikles gjennom distribuert og delegert ledelse. Teamutvikling fra samarbeidende til lærende team er avgjørende for å skape synergi av samhandlende profesjonsgrupper.

Utvalgte tilbakemeldinger vi har fått på dette kurset:

 

 • God på å kommunisere budskap og skape god dialog. God oversikt, struktur og sammenheng. God helhet.
 • Kursholder tydeliggjorde sammenhengene i teoriene han la fram, og relaterte dette til praksis på en konkret og relevant måte.
 • Liten gruppe førte til svært gode diskusjoner og samtale blant dem som var aktive
   
NB - Konferansen tilfredsstiller kravene til å søke om OU-midler for dekning av deltakeravgift ved at den er definert som «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling». Den enkelte kommune kan sende felles søknad for alle sine deltakere.  Mer informasjon og hvordan du kan søke, kan du lese om her
 
Kursavgiften dekker Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS- Agenda AS
 
Betingelser
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til audun.tenden@ks.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer
   
Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtaler du kan benytte:
 
NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet
Thon Hotel Slottsparken:
Thon Hotel Europa:
Kundekode må oppgis:
NOK 1 185, -
NOK 1 165,-
KS-Agenda Prosjekt TH32995869

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda audun.tenden@ks.no, mobil. 482 63 639
09.00 Hvordan skape en lærende organisasjon?
Erfaringsutveksling og gruppearbeid
 
11.30 Lunch
 
  Kunnskapsbasert skoleutvikling. Profesjonsutvikling som kollektivt læringsarbeid
Erfaringsutveksling og gruppearbeid
 
16.00 Avslutning

Dag Langfjæran
Dag arbeider med lederutvikling på toppleder-, virksomhetsleder- og førstelinjenivå og med ulike organisasjonsutviklings- og omstillingsprosesser. Han er sertifisert på Kommunekompasset, som både er et evaluerings- og utviklingsverktøy. Han har omfattende erfaring fra oppdrag innen tjenesteutvikling, kvalitetsutvikling og organisasjonsutvikling. Dag har nå et særlig fokus på skole- og barnehagesektor, og har de siste årene jobbet mye med skoleeierskap, styringsdialog og læringsdialog. Han har høy kompetanse på utvikling av helhetlige, «forsvarlige kvalitetssystem» (jf. opplæringslovens § 13-10 og forskriftens § 2-1) som ikke bare ivaretar lovpålegget om kvalitetssikring, men også kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling.

Dag er kjent for fasilitering av utviklingsprogrammer og kompetansemobiliserende utviklingsprosesser som skaper læringssløyfer og bidrar til forankring, ambisjonsutvikling og å skape interne forpliktelser. Han arbeider også med kommunal organisering både på administrativt og politisk nivå, og samspill politikk – administrasjon. Dag har hatt prosjektlederansvar for en rekke forsknings- og utviklingsoppdrag, bl.a. innen inkluderende arbeidsliv (IA) og innen grunnopplæringen. Dag har også forelesningserfaring på mastergradsnivå i forbindelse med UDIRs rektorprogram (UiB) og barnehagestyrerprogram (DMMH).

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer