Grunnleggende KOSTRA

Pris

Kr. 3 990,-

Målgruppe

Rådmenn, kommunalsjefer, enhetsledere, stabs- og økonomimedarbeidere i primærkommuner

Påmeldingsfrist

1. november

Tid og sted

Oslo
17. november 2017

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en vennDette er et praktisk kurs for de som er ferske innen KOSTRA og som trenger en innføring i grunnleggende KOSTRA. Kurset gir en gjennomgang av definisjoner og metodikk, og går i dybden på hvordan å ta ut og bearbeide KOSTRA-data.
Det er lagt opp til en «skritt-for-skritt» tilnærming til følgende felt:

 • Kort om KOSTRA, hvordan sammenlikne og analysere
 • Datafangst; hvordan henter vi ut og bearbeider KOSTRA-data
 • Hvordan korrigere ressursbruk for forskjeller i utgiftsbehov og nivå på frie inntekter

Det vil bli brukt eksempler fra tjenesteområdene skole, men kurset egner seg uavhengig av hvilket tjenesteområde du jobber innen. Det vil bli lagt opp til praktiske oppgaver, og man vil i løpet av dagen selv jobbe og øve med datafangst slik at alle deltakere må ha med egen PC med trådløs nettilgang.

Det forutsettes at deltakerne har grunnleggende excelferdigheter

Formålet med kurset (læringsmål):
Kurset vil gi deg grunnleggende forståelse for hva KOSTRA er, hvordan hente ut og bearbeide data, og hvordan ta hensyn til kommunens inntektsnivå og befolkningssammensetning slik at man kan lage gode sammenlikninger og analyser.

Tilbakemeldinger fra tidligere kurs:

 • Chriss Madsen var den perfekte foredragsholder. Kunnskapsrik, tålmodig på spørrende deltakere, god og behagelig stemme i lokalet og nøye på å holde tråden og temaet
   
 • Særdeles tålmodig kursholder, som svarte på alle spørsmål, og sørget for at alle hang med og fikk til det vi skulle før vi gikk videre. Forklarte stoffet enkelt og forståelig - og gjorde "tørre fakta" både spennende og interessant!
   
 • Foredragsholder hadde evne til å formidle kursinnholdet på en interessant og lettfattelig måte, som gjorde at man ble ekstra interessert i kursstoffet og fikk god forståelse av kursinnholdet, samt nyttig lærdom å ta med hjem til egen kommune/etat

 


 

Kursavgiften dekker Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS- Agenda AS
 
Betingelser
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til audun.tenden@ks.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer
   
Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtaler du kan benytte:
 
NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet
Thon Hotel Slottsparken:
Thon Hotel Europa:
Kundekode må oppgis:
NOK 1 185, -
NOK 1 165,-
KS-Agenda Prosjekt TH32995869

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda audun.tenden@ks.no, mobil. 482 63 639

 

1000-1010
1010-1045  
1045-1115
1115-1130
1130-1215 
1215-1300
1300-1430
1430-1445 
1445-1530
Velkommen 
Kort om KOSTRA, hvordan sammenlikne og analysere
Datafangst; hvordan henter vi ut og bearbeider KOSTRA-data
Kaffepause
Datafangst; hvordan henter vi ut og bearbeider KOSTRA-data
Lunsj
Vi øver på datafangst og bearbeiding av KOSTRA-tall
Kaffepause
Hvordan korrigere ressursbruk for forskjeller i utgiftsbehov og nivå på frie inntekter

 

 


 

 

 

Chriss Madsen er seniorrådgiver i KS-Konsulent og jobber særlig med spørsmål knyttet til økonomiske analyser av kommunal tjenesteproduksjon, styring, kvalitet og KOSTRA. Han har lang erfaring fra kommunal sektor som rådgiver i rådmannens stab med hele det kommunale tjenestefeltet som arbeidsområde. Han har hatt spesiell interesse for KOSTRA, brukerundersøkelser, styringssystemer, budsjett- og økonomioppfølging, tjenestekvalitet og eierstyring/oppfølging av interkommunale virksomheter. Chriss Madsen har også vært rådgiver for ASSS-nettverk (nettverk for landets 10 største kommuner) og nettverk for ROBEK kommuner hvor han har bistått med analyser av ressursbruk og kvalitet. Gjennom flere FoU-prosjekter har Chriss Madsen jobbet med indikatorer for målt kvalitet og hvordan resultateffektivitet kan fremstilles for ulike tjenesteområder.

Chriss er utdannet Kommunalkandidat fra Høgskolen i Oslo med videreutdanning i helse- og sosialpolitikk. Han har over 10 års erfaring som rådgiver i kommunal virksomhet og rådmannens stab, har jobbet hos fylkesmannen hvor han hadde ansvar for rådgivning innen KOSTRA og kommuneøkonomi og har 4,5 års erfaring fra KS og Effektiviseringsnettverkene med hovedarbeidsoppgaver innenfor KOSTRA, kvalitetsindikatorer, styring og ledelse. Chriss har også god erfaring fra deltakelse og ledelse av FoU-prosjekter bl.a. for utarbeidelsen av hefte for «Beregning av enhetskostnader i pleie og omsorgssektoren».

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer