Innføring i tjenestedesign

Pris

Kr. 3 550,- (mva fritt)

Målgruppe

For de som skal jobbe med utforming av kommunale tjenester

Påmeldingsfrist

Senest innen 5. oktober, 2017

Tid og sted

Oslo
19. oktober 2017
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 15:30

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

 

Første del av to kurs hvor man i del I får en introduksjon til grunnprinsippene for tjenestedesign og hvordan man kan jobbe med tjenestedesign i praksis tilpasset kommuner og fylkeskommuner.

Innføring i tjenestedesign

 • 5 prinsipper for tjenestedesign
 • Samskaping som grunnfilosofi

Hvordan jobbe med tjenestedesign i praksis?

 • Valg av tjeneste som deltakeren vil jobbe med.
 • Hvordan samle data?
 • Forberedelse av prosess i egen kommune/fylkeskommune.

Deltakerne gjør mellomarbeid mellom del I og del II.

Se mer informasjon om del II som avholdes den 17. november, 2017


 

Kursavgiften dekker Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS- Agenda AS
 
Betingelser
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til audun.tenden@ks.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer
   
Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtaler du kan benytte:
 
NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet
Thon Hotel Slottsparken:
Thon Hotel Europa:
Kundekode må oppgis:
NOK 1 185, -
NOK 1 165,-
KS-Agenda Prosjekt TH32995869

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda audun.tenden@ks.no, mobil. 482 63 639
09.00 Velkommen
 Hvordan ser verden ut om vi tar tjenestedesignbriller på. Vi ser en film …
 • Hva kan vi lære av filmen?
 • Fem prinsipper for tjenestedesign og samskaping som grunnfilosofi
 • Hvordan kan vi samle data? Metoder for studier av brukernes atferd og metoder for dialog med brukere
 • Vi prøver ut «brukerreisen» som metode
11.30 Lunsj
 
12.30 «Tjenestedesign kan defineres som å planlegge og organisere mennesker, infrastruktur, kommunikasjon og fysiske elementer slik at disse faktorene til sammen gir tjenesten en høyere verdi og kvalitet - både for tjenestetilbyder og bruker»

Vi deler oss inn i hurtigarbeidende researchgrupper og samler data om KS-Agenda Møtesenter og Nationaltheatret stasjon: Hva er bra tjenestedesign, og hva kunne vært bedre?

Vi deler noen funn i plenum.

Hvilke tjenesteområder og hvilke prosesser vil vi se på?

Hver kommune / fylkeskommune får rom og tid til å velge prosess og planlegge datainnsamling. Veiledning fra KS-Konsulent.
 
16.00 Avslutning
 


 


Innledere er:

Anna Tokle Amundsen


Anna Tokle Amundsen arbeider med innovasjonsprosesser med hovedvekt på tjenestedesign. Hun er også knyttet til KS-Ks team for arbeid med kommunerformen. Anna jobber med innbyggerdialog og brukerdialog, kommunikasjonsstrategier, prosessdesign og prosessledelse. Videre er omdømmebygging og profilering av kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide bedrifter viktige arbeidsområder.

Hun har lang erfaring fra grafisk bransje og driver i dag eget designbyrå. Hun har videre arbeidet 5 år i Møre og Romsdal fylkeskommune. Her var Anna prosjektleder for en rekke store store prosjekter som "Ung i Møre og Romsdal" og "Omdømmeprosjektet i Møre og Romsdal fylkeskommune". Hun var videre sentral i implementering av ny arbeidsgiverpolitikk i fylkeskommunen. Anna har erfaring fra tjenestedesign og bruker blant annet metoden At-One i sine prosesser.

Anna har en master i innovasjon og ledelse, og tjenestedesign og digital kommunikasjonsledelse på masternivå.  I tillegg har hun en cand.mag. innenfor kunsthistorie og mediekunnskap, og videreutdanning i coaching, prosjektledelse og designledelse. Hun har også svennebrev som grafiker.

Åsbjørn Vetti

Åsbjørn arbeider med lederutvikling på toppleder-, virksomhetsleder- og førstelinjenivå; og med ulike organisasjonsutviklings- og omstillingsprosesser. Åsbjørn arbeider også mye med innovasjonsprosesser og tjenestedesign. Han har videre bred erfaring fra utvikling av arbeidsgiverpolitikk for kommuner og fylkeskommuner, herunder et stort antall oppdrag innen omdømmebygging og strategisk kompetanseledelse. Åsbjørn arbeider med lederutvikling, organisasjonsutvikling og tjenesteutvikling innenfor skole- og barnehageområdet. Han arbeider også med kommunal organisering både på administrativt og politisk nivå, samspill politikk – administrasjon, og kommunestrukturprosessser.
 
Åsbjørn er utdannet Master of Public Administration fra Handelshøjskolen i København med avhandling om toppledelsens rolle i en samfunnsaktiv kommune. Han er også utdannet pedagog og har en utvidet cand.mag. grad fra UiB, Samfunnsvitenskapelig Fakultet, og har storfag i filosofi. Åsbjørn har til sammen 5 års kommunal erfaring som lærer og personalrådgiver, 7 års erfaring som rådgiver i KS, og har vært rådgiver i KS-Konsulent as fra 2005 og daglig leder fra 2011

 

 

Stephanie Helland

Stephanie er ny i KS-Konsulent AS. Hun har erfaring fra arbeid i offentlig sektor. Før hun begynte i KS-Konsulent har hun arbeidet i 6 år som enhetsleder innen kommunal helse og omsorg. Stephanie er opptatt av innovasjon og nyskaping; hvordan organisasjoner og ledelse kan utvikle seg for å skape handlingsrom for tjenesteutvikling. Hun har erfaring med brukermedvirkning på system og individnivå, samt etablering av frivillighetstjeneste innen sykehjem.

Stephanie er utdannet sykepleier og har i tillegg mastergrad i samfunnsendring, organisasjon og ledelse fra høgskolen i Molde. Masteroppgaven omhandlet tjenestedesign i offentlig sektor innen helse og omsorg. I tillegg har hun videreutdanning i kunnskapsbasert praksis og praksisveiledning.

 

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer