Tjenestedesign i praksis

Pris

Kr. 3 550,- (mva fritt)

Målgruppe

For de som skal jobbe med utforming av kommunale tjenester

Påmeldingsfrist

Senest 1. november 2017

Tid og sted

KS Agenda Møtesenter, OSLO
17. november 2017
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 15:00

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en vennDette er kurs nummer to i temaet "Tjenestedesign".
Alle kommunale og fylkeskommunale tjenester har en utforming, et design, og designet skal ivareta mange ulike hensyn. Tjenestedesign er en samlebetegnelse på verktøy og prosesser vi kan bruke for å forbedre tjenestenes utforming og legger størst vekt på å se tjenesten ut fra brukerens behov. 

På dette oppfølgingskurset vil du få innsikt i hvordan:

Analysere data: avdekke hvilke kontaktpunkter som må være med i tjenesten, hvilke som som kan eller bør endres for at disse sammen skal gi gode erfaringer og gode opplevelser
Utforme / redesigne: forme alle relevante designfaktorer på alle kontaktpunkter slik at tjenesten har et godt, helhetlig design. Hvordan involvere brukerne i redesign?

Les mer om første kurs i serien på våre nettsider


 

Kursavgiften dekker Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS- Agenda AS
 
Betingelser
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til audun.tenden@ks.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer
   
Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtaler du kan benytte:
 
NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet
Thon Hotel Slottsparken:
Thon Hotel Europa:
Kundekode må oppgis:
NOK 1 185, -
NOK 1 165,-
KS-Agenda Prosjekt TH32995869

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda audun.tenden@ks.no, mobil. 482 63 639
 
09.00 Velkommen til del II Innføring i Tjenestedesign
 
Vi deler noen innsikter fra arbeidet med innsamling av data fra brukerne som deltakerne har utført i mellomperioden …
 
Hvordan tilrettelegge for flyktninger i en kommune - vi viser en case

Hva er personas og hvordan kan vi bruke dem?
Behov, validering og økt innsikt
Hvordan involvere brukerne i redesign?
 
11.30 Lunsj
 
12.30 Hvilke kontaktpunkter må være med i tjenesten for å skape gode erfaringer og gode opplevelser. Vi former tjenesten og ser på alle relevante designfaktorer. Vi bruker en grunnmodell for tjenestedesign «Før, under og etter».
Deltakerne jobber med sine case og vi veileder på gruppene og henter opp innsikter i plenum.

Risikohåndtering, prototyping og testing av ny løsning.
Deltakerne ferdigstiller sin protype.
 
16.00 Avslutning
 

Innledere er:

Anna Tokle Amundsen


Anna Tokle Amundsen arbeider med innovasjonsprosesser med hovedvekt på tjenestedesign. Hun er også knyttet til KS-Ks team for arbeid med kommunerformen. Anna jobber med innbyggerdialog og brukerdialog, kommunikasjonsstrategier, prosessdesign og prosessledelse. Videre er omdømmebygging og profilering av kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide bedrifter viktige arbeidsområder.

Anna har lang erfaring fra grafisk bransje og driver i dag eget designbyrå. Hun har videre arbeidet 5 år i Møre og Romsdal fylkeskommune. Her var hun prosjektleder for en rekke store store prosjekter som "Ung i Møre og Romsdal" og "Omdømmeprosjektet i Møre og Romsdal fylkeskommune". Anna var videre sentral i implementering av ny arbeidsgiverpolitikk i fylkeskommunen. Anna har erfaring fra tjenestedesign og bruker blant annet metoden At-One i sine prosesser.

Anna har svennebrev som grafiker, og er utdannet cand.mag. innenfor kunsthistorie og mediekunnskap. I tillegg har hun videreutdanning i coaching, prosjektledelse og designledelse. Nå tar hun en master i innovasjon og ledelse, hvor ett av fagene er tjenestedesign.

Åsbjørn Vetti

Åsbjørn arbeider med lederutvikling på toppleder-, virksomhetsleder- og førstelinjenivå; og med ulike organisasjonsutviklings- og omstillingsprosesser. Åsbjørn arbeider også mye med innovasjonsprosesser og tjenestedesign. Han har videre bred erfaring fra utvikling av arbeidsgiverpolitikk for kommuner og fylkeskommuner, herunder et stort antall oppdrag innen omdømmebygging og strategisk kompetanseledelse. Åsbjørn arbeider med lederutvikling, organisasjonsutvikling og tjenesteutvikling innenfor skole- og barnehageområdet. Han arbeider også med kommunal organisering både på administrativt og politisk nivå, samspill politikk – administrasjon, og kommunestrukturprosessser.
 
Åsbjørn er utdannet Master of Public Administration fra Handelshøjskolen i København med avhandling om toppledelsens rolle i en samfunnsaktiv kommune. Han er også utdannet pedagog og har en utvidet cand.mag. grad fra UiB, Samfunnsvitenskapelig Fakultet, og har storfag i filosofi. Åsbjørn har til sammen 5 års kommunal erfaring som lærer og personalrådgiver, 7 års erfaring som rådgiver i KS, og har vært rådgiver i KS-Konsulent as fra 2005 og daglig leder fra 2011

 

Stephanie Helland

Stephanie er ny i KS-Konsulent AS. Hun har erfaring fra arbeid i offentlig sektor. Før hun begynte i KS-Konsulent, har hun arbeidet i 6 år som enhetsleder innen kommunal helse og omsorg. Stephanie er opptatt av innovasjon og nyskaping; hvordan organisasjoner og ledelse kan utvikle seg for å skape handlingsrom for tjenesteutvikling. Hun har erfaring med brukermedvirkning på system og individnivå, samt etablering av frivillighetstjeneste innen sykehjem.

Stephanie er utdannet sykepleier og har i tillegg mastergrad i samfunnsendring, organisasjon og ledelse fra høgskolen i Molde. Masteroppgaven omhandlet tjenestedesign i offentlig sektor innen helse og omsorg. I tillegg har hun videreutdanning i kunnskapsbasert praksis og praksisveiledning.

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer