IA - erfaringskonferanse 2018

Pris

Kr 3 990,- (eks. mva) - NB - MULIG Å SØKE OU-MIDLER

Målgruppe

Politikere, rådmenn, personalsjefer og andre ledere med personalansvar, ansatte i NAV, tillitsvalgte og andre med interesse for feltet.

Påmeldingsfrist

Snarest og senest innn 1. desember

Tid og sted

Radisson Blu Airport Hotel, GARDERMOEN
15. januar 2018
Tidspunkt: Kl. 10:00 - 16:00

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

 

På denne konferansen ønsker vi å spre kunnskap om de gode og virkningsfulle eksemplene på hvordan du som leder kan bidra til å holde sykefraværet nede. Hvordan kan man gjennom mestringsorientert ledelse skape de gode resultatene? Hva er suksessfaktorene?

 

Vi vil på konferansen presentere hva forskningen sier om utfordringer som jobbmobilitet og sykefravær innen ulike sektorer og yrker? Hvordan påvirkes tilstedeværelse av arbeidsmiljø og hva gjør de lederne som lykkes med å få ned sykefraværet?

Du vil også få mulighet til å høre fra de kommunene som lykkes med sitt arbeid for å få ned sykefraværet. Hva er de enkeltes utfordringer, hindringer og suksessfaktorer? Hvordan arbeider de seg gjennom prosessene, hvilken drahjelp og verktøy finnes og hvilke tiltak ser ut til å bidra til nedgang?

 

Vi ønsker med denne konferansen å gi kunnskap, inspirasjon og motivasjon slik at du best mulig kan fylle din rolle som leder og bidra til å redusere fraværet i din kommune.


Hjertelig velkommen til en innholdsrik og kunnskapsfylt dag med sykefravær i fokus

 

NB - Seminaret tilfredsstiller kravene til å søke om OU-midler for dekning av deltakeravgift ved at den er definert som «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».
Den enkelte kommune kan sende felles søknad for sine deltakere. Mer informasjon og hvordan du kan søke, kan du lese om
her

 

Få med deg seniorrådgiver Marit Tovsen i KS sin podkast om hvordan få ned sykefraværet

Dato 15. januar 2018
Sted Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen
Adresse Hotellvegen  P.O. Box 163, 2061 Gardermoen
Tlf 63 93 30 00
Nettsted til hotellet https://www.radissonblu.com/no/hotell-gardermoen
Overnatting 1 495,- per natt (bestilles i påmeldingsskjema)

 

Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen ligger rett ved siden av terminalen og tilbyr direkte tilgang via en gangbro som knytter hotellet til terminalen. I tillegg finner du busstopp og jernbane kun 100 meter fra hotellet.

 

Betingelser

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp (1. desember) krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 4 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 4 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til IA-erfaringskonferanse2018@event123.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at konferansen skal gå
 3. Senest 1 uke før konferansen vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer


Med vennlig hilsen
KS-Agenda AS
www.ksagenda.no
info@ksagenda.no

 

Program

Kl. 10.00 – 16.00

09.30-10.00

Registrering

10.00-10.45

 • Åpning og velkommen ved Gunn Marit Helgesen KS leder
 • Film: myter og fakta om sykefraværet
 • IA-ledelse 2.0 - Hvordan jobber vi sammen for å få ned sykefraværet.
  ved KS og NAV

11.00-11.30

NED med sykefraværet i kommunal sektor!
Hvilke utfordringer og muligheter har lederne? Ved forsker Lise Lien i FAFO

11.30-12.30

Lunsj

12.30-13.00

Med skråblikk på ledelse og sykefravær

13.00-15.30

Forskning og god praksis

I denne sesjonen vil deltakerne få presentert resultater fra forskning og praktisk arbeid med sykefravær i et utvalg kommuner. Stikkordene her er arbeidsmiljø, mestringsorientert ledelse, partssamarbeid, rolleklarhet, og jobbmobilitet mm.

Arbeidsplassen og sykefravær – arbeidsforhold av betydning ved professor Stein Knardal, Stami

Erfaringer IA-ledelse 2.0 – NED med sykefraværet!
Følgeforskerne har ordet.
Ved Kjell Værnor
og Jon Anders Lone,  Agenda Kaupang og Pia Dybvik Staalesen, Proba Analyse

Casepresentasjoner

 • Case kommune 1 - rådmann Bjørn Gudbjørgrud, m.fl.
 • Case kommune 2
 • Case Alta – rådmann Bjørn Atle Hansen m.fl.

Vi snakker om kritiske faktorer for å lykkes med å få ned sykefraværet.

15.30-16.00

Oppsummering – veien videre
ved Tor Arne Gangsø, områdedirektør Arbeidsliv i KS - m.fl.

16.00 >

Vel hjem

 

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer