Forebyggende arbeid og tverrfaglig samarbeid

Pris

Kr. 3 550,- (mva fritt)

Målgruppe

Barnehagepersonale, lærere, helsesøstre og personale ved PPT, BUP og DPS

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

Oslo
6. - 7. november 2017
Tidspunkt: Kl. 09:30 - 15:30

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

Til dette kurset har vi vært så heldige å få besøk av Kari Killèn. nestor innen fagbøker,  foredrag og undervisning for kommende sosionomer

Formålet med kurset er å skape et felles forståelses grunnlag for de faggrupper som møter  barn og foreldre tidlig i barnets liv, som grunnlag for forebyggelse, undersøkelse, tverrfaglig samarbeid og  (be)handling. Det gjelder jordmødre, helsesøstre,  barnehagepersonale, lærere, personale ved PPT, BUP og DPS.

'En helhetlig differensiert tilnærming"

 •     Forskning om de ulike former for omsorgssvikt, d.vs. vanskjøtsel, psykiske, fysiske og seksuelle overgrep vil ble relatert til tilknytningsforskning, hjerne- og traumeforskning.
 •     Observasjons og undersøkelses metoder til bruk i universelt- og selektivt forebyggende arbeid.
 •     Relasjonsarbeid med barn
 •     Relasjonsarbeid med voksne
 •     Tverrfaglige møter, innhold og metode.
Kursavgiften dekker Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS- Agenda AS
 
Betingelser
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til audun.tenden@ks.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer
   
Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtaler du kan benytte:
 
NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Thon Hotel Slottsparken:

Kundekode må oppgis:

NOK 1 185, -

KS-Agenda Prosjekt TH32995869

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda audun.tenden@ks.no, mobil. 482 63 639

 Kurset Begynner kl. 09.30 og slutter 15.30 begge dager

 

Vi kommer tilbake med mer detaljert program

Kari Killèn


Dr.philos. Kari Killén tok doktorgrad med avhandlingen «Omsorgssvikt og barnemishandling» (Kommuneforlaget 1988). Hun er utdannet sosionom med videreutdanning i barne- og ungdomspsykiatrisk behandling i USA og England.

Kari Killén underviser, veileder og gir konsultasjon både i Norge og internasjonalt. Hun har klinisk erfaring fra arbeid i barne- og ungdomspsykiatrien, familierådgivning og voksenpsykiatrien, og hun har vært sakkyndig i barnevernssaker. Hun har skrevet sju fagbøker, hvorav de tre siste er oversatt til flere språk. Kari Killén har vært president i The International Society for Prevention of Child Abuse & Neglect (ISPCAN) og fikk i 2002 den internasjonale prisen Distinguished Career Award for Service and Contribution to the Prevention of Child Maltreatment.

I 2013 mottok hun Kongens fortjenestemedalje. Hun er forsker emeritus med professorkompetanse ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), med samspill og tilknytning som forskningsområde. Hun arbeider for tiden med opplæring og metodeutvikling overfor foreldre og barn med rusmiddelproblemer og andre alvorlige psykososiale belastninger.

Kari Killén har, sammen med May Olofsson skrevet Det sårbare barnet – Barn, foreldre og rusmiddelproblemer(Kommuneforlaget, 2001). Hun har også skrevet Barndommen varer i generasjoner – Forebygging er alles ansvar (Kommuneforlaget, 2012), Forebyggende arbeid i barnehagen – Samspill og tilknytning(Kommuneforlaget, 2012), Sveket I – Risiko og omsorgssvikt - et helseproblem og tverrfaglig ansvar(Kommuneforlaget, 2015) og Sveket II – Ansvar og (be)handling (Kommuneforlaget, 2010).
 .

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer