Digitale konsekvenser ved kommunesammenslåing

Pris

Kr. 3 990,- (mva fritt) NB-tilfredsstiller krav om tildeling av OU-midler

Målgruppe

Kommunale ledere og mellomledere med ansvar for prosjektgjennomføring ved digital sammenslåing.

Påmeldingsfrist

Snarest og senest innen 16. oktober

Tid og sted

Kristiansand
1. november 2017
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 16:00

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

 

Digitalisering berører i dag alle tjenesteområder i en kommune, og tjenesteproduksjonen foregår i økende grad digitalt. Hvilke digitale muligheter og utfordringer oppstår ved en kommunesammenslåing eller interkommunalt samarbeid?

KS har fått kartlagt dette i prosjektet "Digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing", utført av PA Consulting. På dette kurset er målsetningen å gi deltakerne en bred introduksjon til hvordan de skal gå frem ved digital sammenslåing av kommuner eller inngåelse i et IKT-samarbeid.

Læringsmål for deltakere:
• Må kunne anbefalt prosess for digital sammenslåing
• Må kunne planlegge en digital sammenslåing
• Må kunne identifisere de mest kritiske områdene ved en digital sammenslåing, og lede arbeidet med disse

Kurset tilfredsstiller kravene til å søke om OU-midler for dekning av deltakeravgift ved at den er definert som «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling». Den enkelte kommune kan sende felles søknad for alle sine deltakere.

Mer informasjon og hvordan du kan søke, kan du lese om her

Kursavgiften dekker Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS- Agenda AS
 
Betingelser
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til audun.tenden@ks.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda audun.tenden@ks.no, mobil. 482 63 639

PROGRAM:

 

• Introduksjon til digital sammenslåing
• Steg i prosessen
• Kartlegging
• Utarbeidelse av målbilder
• Viktige aspekter ved planlegging av digital sammenslåing
• Viktige aspekter ved gjennomføring av digital sammenslåing

Grete Kvernland-Berg
Grete har dyp erfaring med digitalisering i kommunal sektor. Hun kjenner det digitale landskapet i kommunal sektor godt, og har lang erfaring med kommuner, interkommunale samarbeider og fylkeskommuner. Grete er ansvarlig for KS FoU-rapporten «Digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing». Grete er erfaren program- og endringsleder med erfaring fra store sammenslåingsprosesser.

 


Kjetil Nyhus
Kjetil har tidligere vært daglig leder i IKT-Agder, og har jobbet med å harmonisere tjenester på tvers av kommunene i det interkommunale samarbeidet. Kjetil kjenner godt til virksomhetsarkitekturen i kommunal sektor, og har selv gjennomført stor endringsprosjekter i kommuner.

 

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer