Kommunal beredskapsplikt

Pris

Kr. 3 990,- (mva fritt)

Målgruppe

Kommuneledelse, beredskapsansvarlig, kommunens kriseledelse, kommunikasjonsansvarlig m.fl.

Påmeldingsfrist

Senest 1. november

Tid og sted

Oslo
14. - 15. november 2017
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 17:00

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en vennKommunene er gjennom forskrift om kommunal beredskapsplikt pålagt krav til beredskaps-forberedelser på ulike områder. Grunnlaget for beredskapsarbeidet i kommunen er gjennomføring av en helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse, en analyse som danner grunnlaget for utarbeidelsen av en overordnet beredskapsplan som skal være samordnet med andre relevante krise- og beredskapsplaner. Trening og øving er et viktig instrument for å avdekke svakheter i planverk og organisering, samt og øke kompetansen hos de involverte og styrke samarbeidet med andre aktører.

Kurset består av tre hoveddeler:
1.    Risiko- og sårbarhetsanalyse (RoS) - Planlegging, gjennomføring og oppfølging av analysen
2.    Beredskapsplan – organisering/strukturering av plan, kriseorganisasjon og anvendelse av planen
3.    Trening og øving – øvelser i et større perspektiv, oppdrag og beslutning om øvelse og planlegging, gjennomføring og evaluering

Kursets første del tar for seg planlegging av ROS-analysen som prosess for å sikre mandat for gjennomføringen av analysen. Herunder kommer analysens formål, avgrensing og metode, i tillegg til informasjonsinnhenting og beskrivelse av kommunen. Videre tar modulen for seg RoS-analyse som metodisk verktøy for å identifisering av risikofaktorer i en kommunal kontekst.

Andre del tar for seg prinsipper for organisering og struktur av beredskapsplaner for å optimalisere planen som verktøy ved uønskede hendelser. Modulen tar også ta opp prinsipper knyttet til organisering av krisestab, samt anvendelse av planverket.

Tredje modul tar for seg trening og øving knyttet til krisehåndtering. Modulen omfatter mandat for øving, hensikt, mål og avgrensninger ved øving i tillegg til konkret planlegging, gjennomføring og evaluering av øvingsaktivitet.

Som en del av undervisninger innenfor hver av de tre bolkene vil det bli gitt diskusjonsoppgaver som skal drøftes i mindre grupper og presenteres/diskuteres i plenum.

 

Deltakerne vil i forkant av kurset få tilsendt noe forberedelsesmateriale. Det forutsettes at materialet er gjennomlest før kursoppstart

 

Kursavgiften dekker Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS- Agenda AS
 
Betingelser
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til audun.tenden@ks.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer
   
Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtaler du kan benytte:
 
NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet
Thon Hotel Slottsparken:
Thon Hotel Europa:
Kundekode må oppgis:
NOK 1 185, -
NOK 1 165,-
KS-Agenda Prosjekt TH32995869

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda audun.tenden@ks.no, mobil. 482 63 639

 

Dag 1    

    0900-0915    Kaffe, rundstykker og registrering
    0915-0930    Velkommen
    0930-1015    RoS-analyse - planlegging
    1015-1100    RoS-analyse - gjennomføring
    1100-1115    Kaffepause
    1115-1200    RoS-analyse - oppfølging
    1200-1300    Lunsj
    1300-1345    Gruppeoppgave – case «Øving kommune»
    1345-1430    Gjennomgang av caseforslag
    1430-1445    Kaffepause
    1445-1530    Gjennomgang av caseforslag fortsetter
    1530-1615    Beredskap – strukturering av plan
    1615-1700    Beredskap – kriseorganisasjonen

Dag 2    

    0845-0930    Gruppeoppgave – case «Øving kommune»
    0930-1015    Gjennomgang av caseforslag
    1015-1030    Kaffepause
    1030-1115    Trening og øving – oppdrag, beslutning om øvelse og planleggilegging
    1115-1200    Trening og øving – gjennomføring og evaluering
    1200-1300    Lunsj
    1300-1345    Gruppeoppgave – case «Øving kommune»
    1345-1430    Gjennomgang av caseforslag
    1430-1445    Kaffe
    1445-1515    Oppsummering/evaluering

 

 

 

Om foreleserne fra Bedriftskompetanse:

 

Roger Solberg

Seniorrådgiver
 

Kjernekompetanse:

Sikkerhet og beredskap, analyse.

Utdanning:

Certified Security Consultant, Buckinghamshire New University

Spesialpedagogikk 2. avdeling, Høgskolen i Tromsø

Ledelse og organisasjonsteori, Høgskolen i Hedmark

Allmennlærerutdanning, Høgskolen i Tromsø

Ex. phil og samfunnsvitenskapelig metode, Universitetet i Bergen

Grunnleggende befalsutdanning, Forsvarets Spesialkommando

 

Tidligere erfaring:

Seniorrådgiver, Bestia Risk Consulting

Troppssjef, Forsvarets Spesialkommando

Hovedinstruktør/Nestkommanderende tropp, Forsvarets Spesialkommando

Operatør/instruktør/patruljefører, Forsvarets Spesialkommando

 

Hans Kristian Elverland Henriksen

Seniorrådgiver
 

Kjernekompetanse:

Lederutvikling, organisasjonsutvikling, sikkerhet og beredskap.

Utdanning:

Bachelor i Organisasjon og ledelse, Høyskolen i Hedmark

Bedriftsetablererprogram, Høyskolen i Bodø

Krigsskole, Krigsskolen Hæren

Befalsskole, Befalsskolen for Kavaleriet

 

Tidligere erfaring:

Fagansvarlig div. militære fag for Hæren, Hærens Våpenskole

Seksjonssjef, Hærens Våpenskole

Ansvarlig for utvikling av utdannings- og evalueringskonsepter, Hærens Våpenskole

Prosjektmedarbeider utvikling av lederutdanning i Hæren, Hærens Våpenskole

Rådgiver/mentor Afghan National Army, NATO/ISAF

Linjesjef/seksjonssjef, Befalsskolen for Kavaleriet

Sjef oppklaringstropp, Kavaleriet/Hæren

Hovedinstruktør, militære fag

Rådgiver/konsulent, selvstendig næringsdrivende 

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer