Erfaringskonferanse - hva skjer med heltidsvalget?

Pris

Kr. 5 500,- INKL. mingletapas,(mva fritt) NB - Mulig å søke OU-midler

Målgruppe

Kommuner som jobber med heltidsutfordringen og som trenger inspirasjon og  mer kunnskap om hvordan og hva.....

Påmeldingsfrist

Snarest og senest innen 19. mars

Tid og sted

KS Agenda Møtesenter, OSLO
5. - 6. april 2018
Tidspunkt: Kl. 10:00 - 15:00

Dokumenter

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

 

Konferansen tilfredsstiller kravene til å søke om OU-midler for dekning av deltakeravgift ved at den er definert som «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».
Den enkelte kommune kan sende felles søknad for alle sine deltakere

 

 

Seminaret tar utgangspunkt i kommuners erfaringer med å skape heltidskultur. Seminaret er forankret i Heltidserklæringen: «Det store heltidsvalget» inngått september 2015 mellom KS, Fagforbundet, Delta og NSF.

 

Å dekke behovet med kompetent personell i helse og omsorgstjenestene er i dag, i mange kommuner, overlatt til den enkelte leder. Denne lederen er helt avhengig av hvem de får tak i og hvem som kan stille opp for å dekke opp bemanningsbehovet fra dag til dag. Ledere forteller at de sjelden klarer å dekke opp de formelle kompetansekravene i vaktene. I praksis handler det mest om å dekke opp slik at en har tilstrekkelig kapasitet (antall hoder) og deretter iverksette tiltak med forskyvninger m.m. for å sikre faglig forsvarlighet.

Dette har daglige konsekvenser for brukerne. KS-Konsulent har i møte med over 50 kommuner avdekket store gap mellom kompetansesammensetting og kapasitet i planlagt og faktisk bemanning spesielt mellom ukedager og helg. Dette er også i stor grad bekreftet i funn fra de omlag 120 kommunene som til nå har deltatt på konferansene med tema «Det store heltidsvalget».

Dagens organisering av arbeidstid gjør det svært vanskelig for kommunene å sikre faglig forsvarlige tjenester i en tid der bla. annet sykehusene profesjonaliserer sin drift og forventningene fra brukerne øker. Brukerne får et unødvendig stort antall ansatte å forholde seg til med påfølgende betydelig risiko for feil (jfr. pasientsikkerhetsprogrammet). For arbeidsgiver medfører dagens praksis med ustrakt bruk av vikarer i vakanser og ekstra innleie en rekke krav etter 1 års og 4 årsregelen i AML. Ofte har ikke denne arbeidskraften den kompetansen en trenger for å møte brukerbehovene og gir et effektivitetstap i kommunene og en økonomi under press.

Seminaret vil ta utgangspunkt i dette risikobildet og vil løfte fram flere kommuners erfaringer og gode tips og tiltak som gjør at vi kan ta de kloke veivalgene videre. En ønsker å synliggjøre behovet for at kommunene utvikler sin bemanningsstyring som ett av de strategiske virkemidlene for gjennomføring av arbeidsgiverpolitikken i kommunen spesielt innenfor de personalintensive enhetene.

NB - Konferansen tilfredsstiller kravene til å søke om OU-midler for dekning av deltakeravgift ved at den er definert som «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling». Den enkelte kommune kan sende felles søknad for alle sine deltakere. Mer informasjon og hvordan du kan søke, kan du lese om her


 

Kursavgiften dekker Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS- Agenda AS
 
Betingelser
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til audun.tenden@ks.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer
   
Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtaler du kan benytte:
 
NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet
Thon Hotel Slottsparken:
Thon Hotel Europa:
Kundekode må oppgis:
NOK 1 185, -
NOK 1 165,-
KS-Agenda Prosjekt TH32995869

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda audun.tenden@ks.no, mobil. 482 63 639

Konferansen starter med registrering kl. 09:30 torsdag 05.04 og avsluttes rundt kl. 14:00 fredag 06.04.

NB - Det tas forbehold om endringer i programmet

5. april 2017

 

09.30

Registrering og kaffe

 

10.00

 

Reisen vi har gått på veien mot heltidskultur

 

10.10

Åpning v/ partene

Bakgrunn for programmet og introduksjon til dagen

v/ Hildegunn Andreassen og Geir Johan Hansen

 

10.30

Veien til helhetlige tjenester via heltidskultur gjennom tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i sannhetens øyeblikk.

v/Geir Johan Hansen

 

11.00

Pause

 

11.45

 

Kompetanse i tid og rom

v/Arne Orvik og Geir Johan Hansen

 

12.30

Lunsj

 

13.30

 

Fire kommuner presenterer sine erfaringer med arbeidet med å skape heltidskultur

 • Arendal kommune
 • Modum kommune
 • Tromsø kommune
 • Harstad kommune

 

Casepresentasjonene vil ta utgangspunkt i heltidserklæringen

 • Hva har vært fremmende og hva har vært hemmende for arbeidet?
 • Hva er suksessfaktorene?
 • Vi bruker tematisk sidenotat og IGP – prosess

 

15.20

Pause

 

15.30

 

Kommunevist arbeid

 

Vi oppsummerer det vi har hørt og planlegger hvordan vi vil fordele oss under cafedialogen

 • Hva ønsker vi å vite mer om?
 • Har vi erfaringer som kan bidra til at casekommunene kan få ideer til videre arbeid med å realiserer heltidskultur?

 

15.45

Cafedialog – vi besøker kommunene og utforsker deres heltidskulturstrategier

(15 min x 4)

 

16.45

Gruppearbeid – oppsummering og bearbeiding av ideer, innspill og refleksjoner. Vi lager en plakat.

 

17.30

AVSLUTNING FOR DAGEN

 

19.30

 

Mingletapas på Cafè Amsterdam

 

 

 

6. april 2017

 

08.30

God morgen – gallerivandring

Hvor står vi – hvor går vi? På tvers av kommunene - Hva fikk vi av input i går?

 

09.00

Kultur for heltid- hva kreves det av organisasjonen?

«Organisasjonskultur - aktivum eller barriere for innovasjon og omstilling?

v/ Tore Hillestad og Hildegunn Andreassen

 

09.45

Pause

 

10.00

 

 

Panel med politiker, overordnet ledelse, tillitsvalgte, ledere fra Ringerike kommune – erfaringer med å jobbe med kultur i arbeidet med å skape heltidskultur i praksis

 

10.45

Pause

 

11.00

 

Skråblikk på case-kommuneprosessen fra Tore Hillestad

 

11.30

Lunsj

 

12.00

 

 

Kommunevis arbeid – hva gjør vi videre?

13.15

Hva tenker partene om veien videre?

Verktøy og hjelpemidler – hva vi kan bidra med?

 

14.00

Oppsummering og vel hjem

 

Dagene blir ledet av KS-Konsulent ved seniorrådgiverne Hildegunn Andreassen og Geir Johan Hansen

 

Geir Johan Hansen er seniorrådgiver i KS-Konsulent og har utdanning innen innovasjon og kvalitetsledelse, og er fagansvarlig for K-LEAN. Han arbeider med kvalitetsutvikling og kontinuerlig forbedring, innovasjon og tjenestedesign rettet mot alle områder i kommunesektoren med myndiggjøring av medarbeidere og brukerinvolvering som bærende elementer. Grunnutdanning som sykepleier og mange års erfaring som leder innen helse og omsorg på alle nivå, og som konsulent.

 


Hildegunn Andreassen er seniorrådgiver i KS-Konsulent og har masterutdanning i endringsledelse. Arbeider med endringsprosesser, tjenesteutvikling og tjenestedesign med spesiell vekt på helse og omsorg. Bred erfaring som leder på alle nivåer fra avdelingsleder til kommunalsjef. Har grunnutdanning som sykepleier. Hildegunn har jobbet med interne utviklingsprosesser som HR-rådgiver og har variert erfaring som konsulent.

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer