Arbeid med kultur og identitet i kommunesammenslåingsprosesser

Pris

Kr. 3 990,- (mva fritt)

Målgruppe

Toppledere, ledere, HR-ledere og medarbeidere, prosjektledere for sammenslåingsprosesser

Påmeldingsfrist

1. februar

Tid og sted

KS Agenda Møtesenter, OSLO
8. mai 2018
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 16:00

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn


 

Å bygge ny identitet og kultur er et av de viktigste suksesskriteriene i store og små sammenslåingsprosesser – og samtidig et av de vanskeligste å lykkes med. Ofte har det innledende arbeidet i prosessene stor oppmerksomhet på strukturer, systemer og rutiner, mens kulturen må vente.

Kulturen blir til mens vi går!
Kommuneorganisasjoner er systemer der mennesker samhandler om nå mål og løser oppgaver på vegne av fellesskapet. Sammenslåingsprosesser er drevet av menneskene som utfører oppgavene, og den enkeltes verdier, holdninger og handlinger er avgjørende for at vi lykkes. Derfor er det i slike prosesser nødvendig å se på hvordan vi mobiliserer enkeltmenneskene som er involvert, og samtidig rette oppmerksomhet på hvor vi skal i den nye organisasjonen.

Med eksempler fra praksis og forskningsbasert kunnskap gir dette kurset deg god innsikt i de viktigste mekanismene som gjør seg gjeldende i slike prosesser, og hvordan du kan påvirke dem for å få et godt resultat.

Kursavgiften dekker Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS- Agenda AS
 
Betingelser
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer
   

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda audun.tenden@ks.no, mobil. 482 63 639

Program - 09.00-16.00

 

09.00 En introduksjon til begrepene kultur og identitet

Om hvordan felles kultur og identitet i organisasjoner blir til.

 

10.30 Kultur og identitet i usikre tider

Hvordan påvirker kultur og identitet sammenslåingsprosesser?

 

12.00 Lunsj

 

13.00 Hva kan være gode grep i arbeidet med å skape felles kultur og identitet i den nye kommuneorganisasjonen?

Presentasjon av tilnærminger og verktøy.

 

15.00 Hvordan planlegge prosesser i prosjektperioden som fremmer felles kultur og identitet?

Hva skal være våre grep i veien videre mot den nye organisasjonen?

 

15.30 Oppsummering og avslutning

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

Anne Bostad

Anne arbeider med lederutvikling og organisasjonsutvikling i kommuner og fylkeskommuner. Hun har bred erfaring fra HR-feltet og utfører også oppdrag innen konflikthåndtering, lederveiledning/coaching og teamutvikling. Anne har høy kompetanse på utvikling og implementering av arbeidsgiverpolitikk/organisasjonspolitikk i ulike typer organisasjoner, og på utvikling av lærende organisasjoner.

Ingjerd Aarstad

Ingjerd jobber med organisasjonsutvikling og omstilling, lederutvikling og styring i kommuner og kommunalt eide selskaper. Hun jobber videre med prosesser rettet mot strategi, gjennomgående samfunnsplanlegging, samt kommunereformprosesser. Bruk av Kommunekompasset som utviklingsverktøy, samspillet politikk-administrasjon i kommuneorganisasjoner står også sentralt i Ingjerds interesseområder.

 

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer