Den viktige sykefraværssamtalen

Pris

kr. 3 550,- (mva fritt)

Målgruppe

For ledere med personalansvar og sykfraværsoppfølging

Påmeldingsfrist

Snarest og senest innen 29. januar

Tid og sted

Thon Conference Universitetsgaten, Oslo
13. februar 2018
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 16:00

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn 


Noen oppgaver gruer ledere seg skikkelig til. "Den viktige samtalen" er en av de mest ubehagelige jobbene en leder har. Den oppleves ofte som uforutsigbar og risikabel.

Men trenger den å være det?  En riktig gjennomført dialog er et sterkt hjelpemiddel.  Den demonstrerer at lederen tar medarbeiderens helse og arbeidssituasjon på alvor.  Ved hjelp av 10-faktor analyse kan leder og medarbeidere etablere felles ståsted og finne bærekraftige nærværsfaktorer. 

Det er de kloke grepene og måten de kommuniseres på, som får medarbeidere raskt tilbake på jobb. Derfor gjennomgår vi steg for steg hvordan sykefravær kan reduseres gjennom en empatisk, konstruktiv og profesjonell dialog.  Og vi skiller mellom tre samtalekategorier på dette kurset:  

Medarbeideren som gjør det vanskelig (finner ikke lyset i tunnelen)
Medarbeideren som har det vanskelig (arbeidsmiljøproblemer, arbeidsoppgaver, arbeidstid e.l.)
Medarbeideren som får det vanskelig (blir «hengende etter» på grunn av hyppige eller langvarige sykefravær)

Alle samtalens stadier gjennomgås nøye, fra forberedelse gjennom innledning til avslutning og oppfølging.


Se program for nærmere detaljer

Kursavgiften dekker Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS- Agenda AS
 
Betingelser
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer
   

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

 

09:00               Den nødvendige samtalen
 

 • Hvorfor kvier vi oss for å ta enkelte samtaler, hva er en vanskelig samtale?
 • Medarbeideres forventninger til seg selv, kolleger og arbeidsplassen: Hvorfor forstår vi verden så forskjellig?
 • Differensiering mellom egen identitet og utøvelse av lederrollen: Din lederstil vil påvirke både måten du gjennomfører samtalen på og resultatet du oppnår.

Gruppeoppgave/trening
 
                        Velg retorikken med omhu: Medarbeidere og situasjoner er forskjellige.
 

 • Hvordan skape en gunstig samtale gjennom riktig ordbruk?
 • Kunsten å stille de rette spørsmål og være oppmuntrende.
 • Nevrologisk programmering: Valg av kommunikasjonskanal.
 • Stemmen et viktig virkemiddel. Lær deg å bruke det riktig.
 • Balansen mellom følelser og fornuft, hvordan håndtere følelsesutbrudd og urimelige bebreidelser?
 • Hvordan tolker vi kroppsspråk?  Fallgruver det er lett å snuble i.
 • Hvordan bruke medarbeideres kroppsspråk som veiviser.

Gruppeoppgave/trening
 
                        Hvordan gi næringsrike tilbakemeldinger?
 

 • Hvordan gi kritikk på en konstruktiv måte?
 • Optimal resultatoppnåelse skjer når medarbeideres basale grunnverdier og behov er ivaretatt.
 • Positiv fokusering: Hold deg til fakta, vær rolig, vis respekt og vær bevisst på at du også sender mange signaler.

Gruppeoppgave/trening
 
11:00               LUNSJ
 
13:00               Kommunikasjon og relasjonsbygging.
 

 • Hvordan oppdage og lese medarbeideres intensjoner i tide?
 • Hvordan ta kontakt med en medarbeider som du tror kan ha psykiske problemer, lide av utbrenthet, være utsatt for mobbing eller slite med
 • Hvordan støtte en medarbeider samtidig som du motiverer vedkommende til å ta ansvar for sin egen situasjon?

Gruppeoppgave/trening
 
16:00               Vel hjem

Live Bressendorf Lindseth, kommunikasjonsrådgiver og forfatter, har 25 års erfaring i å styrke ledergrupper og team med spesiell fokus på kommunikasjon, motivasjon og relasjonsbygging.

Med sin embetseksamen har hun bred teoretisk forankring innen psykologi, sosiologi og pedagogikk. Live Bressendorf Lindseth er kjent fra media som en av landets fremste eksperter på kroppsspråk.

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer