Utvikling og rullering av delegeringsreglementer og reglement for politiske organ

Pris

Kr. 3 990,-

Målgruppe

Rådmenn, eller ressurspersoner i stab som leder eller koordinerer rullering av de sentrale styringslementene i kommunen. Kurset egner seg også for å kombinere politisk og adminsitrativ deltagelse for å gi et felles ståsted i arbeidet videre med disse reglementene.

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

KS Agenda Møtesenter, OSLO
23. februar 2018
Tidspunkt: Kl. 10:00 - 15:30

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

Hvorfor er kurset noe for deg?

Etter kommuneloven skal delegeringsreglementet rulleres i hver ny kommunestyreperiode i løpet av første hele virkeår for det nye kommunestyret. Dette er det sentrale dokumentet som regulerer myndighet og beslutningsprosesser i kommuneorganisasjonen, og som legger grunnlaget for en legitim og samtidig smidig beslutningsprosess. Kurset legger opp til en metodikk som setter kommunestyret i stand til å vurdere de kritiske punktene når det gjelder forholdet mellom politisk styring og effektive beslutningsprosesser gjennom hele organisasjonen.

Kursinnhold:

 • De formelle rammene omkring myndighet i en kommune med utgangspunkt i kommuneloven
 • Drøfting av balansen mellom en politisk styrt organisasjon og en effektiv driftsorganisasjon med beslutningsmyndighet delegert nærmest mulig brukerne av kommunens tjenester
 • Gjennomgang av ulike politiske og administrative roller i forhold til beslutningsmyndighet i kommunen: Hva bør/skal kommunestyret ikke delegere, hvilken myndighet er lagt til ordfører / utvalgsledere / rådmannen
 • Hvilke prinsipper bør/kan gjelde for delegering videre ned i organisasjonen fra rådmannen
 • Metodikk for en arbeidsprosess der politisk nivå får god støtte for å gjøre de analyser av hvordan reglementene fungerer, og der utvalg og fagmiljø i de ulike sektorer blir trukket inn for å belyse hvordan delegert myndighet fungerer i dag
 • Eksempler på hvordan kommuner har løst prosessen og utforming av dokumentene på en god måte

Læringsmål:

Formålet med kurset er å utvikle kunnskap og erfaring til å gi en god innføring i rammer, formål og prosess ved oppstart rullering av delegeringsreglementet. Videre skal kurset gi innføring i metoder og arbeidsmåter for de som får mandat til å arbeide med dette på vegne av kommunestyret.

Kursavgiften dekker Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS- Agenda AS
 
Betingelser
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer
   
Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:
 
NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet
Thon Hotel Slottsparken:
Kundekode må oppgis:
NOK 1 185, -
KS-Agenda Prosjekt TH32995869

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

 

Program:

 

 

10.00 Velkommen / presentasjon
10.15 «All makt i denne sal»: Beslutningsmyndighet, beslutningsprosesser og delegering med utgangspunkt i kommuneloven
11.15 Kommunen som kompleks organisasjon – med tilsvarende komplekse beslutningsprosesser. Hvordan finne en balanse mellom politisk styring og effektive beslutningsprosesser nær brukeren av kommunens tjenester?
12.00 Lunsj
12.30 Arbeid i grupper: Hvilke dilemmaer og utfordringer ser vi i grensesnittet mellom politisk styring, demokratisk kontroll, effektiv drift og effektiv forvaltning. Oppsummering i plenum
13.15 Hvordan rigge en prosess for utvikling og rullering av delegeringsreglementer i en kommune, en prosess som skal involvere politiske verv, politiske utvalg, fagmiljøer som utreder og saksbehandler på delegert myndighet, og myndighet delegert til driftsorganisasjonen
14.00 Pause / kaffe / te
14.15 Arbeid individuelt eller i grupper: Hvordan rigge en prosess for rullering av delegeringsreglementer og reglementer for politiske organ i min kommune. Kommuner med flere deltagere arbeider kommunevis.
14.45 Avsluttende dialog om forslag og utfordringer som er kommet fra den siste arbeidsøkten, og felles oppsummering av kurset.
   

Kursleder er Ole Georg Hoaas, bl.a. mangeårig organisasjonssjef i Lindås kommune, nå konsulent og redaktør «Bedre organisasjon.no». Hoaas har skrevet boken «Ta grep – Fordeling av makt ved delegering» (Kommuneforlaget 2011) om dette temaet.

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer