Prosessledelse, del 1

Pris

Kr. 6 500,- mva fritt (forhåndsgodkjent for OU-midler)

Målgruppe

Ledere, prosjektledere og interne utviklingsaktørers

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

KS Agenda Møtesenter, OSLO
14. - 15. februar 2018
Tidspunkt: Kl. 09:30 - 15:30

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

Første kurs av to hvor man lærer å bruke prosessledelse som redskap for å drive endring, utvikling og innovasjon internt i organisasjonen og i møte med samarbeidspartnere

I et samfunn som i økende grad er basert på utnyttelse av kunnskap, vil en organisasjons verdi og livsgrunnlag avhenge av evnene til å mestre komplekse prosesser, omstille seg hurtig og anvende medarbeidernes ressurser for å oppnå konkrete mål. Kompetansen inne prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfylte dialoger, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.
Hensikten med kurset

Kurs i prosessledelse er utviklet for å styrke ledere, prosjektledere og interne utviklingsaktørers kompetanse i å tilrettelegge og lede gode prosesser, møter og gruppeprosedyrer. Deltakerne skal etter kurset kunne bruke prosessledelse som redskap for å drive endring, utvikling og innovasjon internt i organisasjonen og i møte med samarbeidspartnere.  

 

1. samling (2 dager)
I den første samling vil det bli gitt en grunnleggende introduksjon til prosessledelse. Du vil få innføring i hva god prosessledelse er og hvordan du selv kan bli en god prosessleder. Etter først samling vil du ha fått konkrete verktøy du kan ta direkte i bruk i eget arbeid. I løpet av denne samlingen vil du også starte arbeidet med eget case. Vi vil legge vekt på å skape et trygt og godt læringsfellesskap.
Vi anbefaler at alle deltakerne forbereder en liten case som de ønsker å jobbe med i løpet av kurset. Det er ingen nødvendighet, men et tilbud. Vi anbefaler å velge et case som ikke er for omfattende, for eksempel et møte, verksted eller seminar som skal ledes i nærmeste framtid.

 

Læringsmål – etter kurset skal deltakerne:
-    Ha kjennskap til hva prosessledelse er og i hvilke sammenhenger prosessledelse er særlig anvendbart og nyttig.
-    Ha kjennskap til teori, sentrale begreper og grunnleggende prinsipper innenfor prosessledelse. Da med vekt på styrkebasert og anerkjennende  tilnærming.
-    Kjenne til og kunne bruke nye relevante prosessledermetoder og verktøy.
-    Kunne identifisere og lede prosesser i prosjekt-, endring- og utviklingsarbeid.
-    Være bevist på egne ferdigheter, styrker og utviklingspotensial som prosessleder
-    Kunne bruke prosessledelse som verktøy for strategisk utvikling av sin gruppe, avdeling eller organisasjon

 

Du kan lese mer om oppfølgingskurset den 17. april her

Kursavgiften dekker Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS- Agenda AS
 
Betingelser
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer
   
Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:
 
NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet
Thon Hotel Slottsparken:
Kundekode må oppgis:
NOK 1 185, -
KS-Agenda Prosjekt TH32995869

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

Kurset starter kl. 09.30 og varer til kl. 15.30 begge dager

Dag 1, 11. september

 • Oppstart, formål og forventninger
 • Introduksjon til prosessledelse
 • kort om styrker
 • mini-intervju
 • Prosessledermodellen
 • Planlegge og starte opp prosesser
 • Oppstartsmodell
 • Introduksjon til eget case

Dag 2, 12. september

 • Grunnlagsmetoder for deltakelse
 • kraftfulle spørsmål
 • Åpnefasen - om å jobbe kreativt
 • Kreative verktøy
 • Morstand
 • Lukke prosesser - ta beslutninger
 • Jobbe med eget case

 

 

Endringer i programmet kan forekomme

FORELESERE

Pål Tangaard
Pål har lang erfaring med å jobbe med samhandlingsprosesser og sektorovergripende prosesser, gjerne gjennom konferansearbeid og bruk av storskalametodikk. Ved å samle mange mennesker i samme rom og samtidig skape en trygg og god atmosfære, evner Pål å få team og organisasjoner til å hente fram det beste hos seg selv og skape innovative løsninger. Pål er en meget erfaren kursholder innenfor områder som prosessledelse, styrkebasert pedagogikk, Appreciative inquiry, presentasjonsteknikk, deltagende metoder og møteledelse og underviser jevnlig for ulike høyskoler, universitet og organisasjoner. Påls faglige bakgrunn er profesjonsstudiet i pedagogikk med spesialisering innen ledelse og organisasjonsutvikling.

Herleik Tosterud
Herleik er en erfaren prosessleder som har arbeidet innen dette feltet de siste 15 årene. Herleik er engasjert og undersøkende. Han har integritet og evne til å være trygg og tydelig i prosesslederrollen, selv når oppgavene blir krevende og komplekse. Han har sin faglige bakgrunn fra Handelshøyskolen BI og er i tillegg utdannet Psykoterapeut fra DNI i København. Herleiks har evne til å lytte, ha overblikk, være til stede, kommunisere og forstå hva som skal til for å skape innsikt, bevegelse og utvikling både i individuell veiledning og i arbeid med grupper og organisasjoner. Bred erfaring fra en rekke organisasjonsutviklingsprosesser i offentlig og privat sektor i tillegg til undervisning blant annet på Prosesslederstudiet.

 

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer