Økonomiplanlegging for rådmenn og økonomisjefer

Pris

Kr. 3990,-

Målgruppe

Rådmenn og økonomisjefer

Påmeldingsfrist

10. mars

Tid og sted

Thon Conference Universitetsgaten, Oslo
22. mars 2018
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 15:00

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

Kommunen har selv ansvaret for god økonomistyring. Kommuner med sunn økonomi og et handlingsrom vil kunne møte innstramminger eller uforutsette hendelser ved å redusere driftsresultatet eller bruke av tidligere års avsetninger, uten at det får en direkte konsekvens for tjenestetilbudet. Hver kommune må selv konkretisere hvordan styringsdokumentene skal henge sammen og hvilke rutiner de har for utarbeidelse av

de ulike plandokumentene. Langsiktige mål og utfordringer kan ikke løses på ett år, men må planlegges, gjennomføres,evalueres og følges opp over tid. Derfor er det viktig å se budsjettet i ett lengre perspektiv et år av gangen. Langsiktig økonomiplanlegging er krevende, men nødvendig, for å etablere et godt grunnlag for lokalt politisk handlingsrom og et godt tjenestetilbud i kommunen over tid.


Til å lede dette kurset i økonomiplanlegging, har vi fått budsjettleder i Nordland fylkeskommune, Karin Bjune Sveen.
Hun har vært økonomisjef i Bodø kommune i 10 år, og har til sammen mer enn 20 års erfaring fra ledelse og økonomistyring i kommune, fylkeskommune og sykehus. Kurset har vært tidligere gjennomført i 2017.

Formålet med kurset (læringsmål):

 • Formelle krav til årsbudsjett og økonomiplan
 • Budsjettet som styringsdokument
 • Hva er den økonomiske handlefriheten
 • Hvordan skape et godt budsjettdokument for både politikere og administrative ledere
 • Dokumentets oppbygging og sammenhenger.
 • Vedtaksformuleringer og budsjettfullmakt.
 • Økonomiplanen som grunnlag for gode rapporteringsrutiner.
Kursavgiften dekker Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS- Agenda AS
 
Betingelser
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda audun.tenden@ks.no, mobil. 482 63 639

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

Karin Bjune Sveen, budsjettleder i Nordland fylkeskommune. Sveen er utdannet siviløkonom med hovedfag i bedriftsøkonomi, og med tilleggsutdanning i pedagogikk og juss. Hun har vært økonomisjef i Bodø kommune i 10 år, og har til sammen mer enn 20 års erfaring fra ledelse og økonomistyring i kommune, fylkeskommune og sykehus.

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer