Strategisk kommuneplanlegging med vekt på samspill og medvirkning i digitale kanaler

Pris

Kr. 4 500,-

Målgruppe

Politikere, ledere, planleggere, informasjonsfolk i kommunene. Kurset egner seg særlig for tverrfaglige arbeidsgrupper fra samme kommune med ulike roller i planprosessene, gjerne med politisk deltagelse.

 

Påmeldingsfrist

1. april

Tid og sted

Oslo
13. april 2018
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 15:30

Arrangør

KS-Agenda as

 

Kontaktperson

Audun Tenden
Epost: info@ksagenda.no
Mobil: 482 63 639

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

Planprosessene er sentrum i de strategiske beslutningsprosessene i en kommune. Dette kurset handler om hvordan vi kan gjennomføre planprosesser i praksis, med vekt på case og erfaringsdeling. Ett tyngdepunkt er hvordan vi utnytter moderne kommunikasjonskanaler for medvirkning og innbyggerdialog. Kurset går også inn på hvordan politikere, fagmiljø og planleggerne samhandler for å få en best mulig prosess. Og ikke minst: Hvordan planlegge for praktisk gjennomføring på kort og lang sikt?

Kursinnhold

 • Case: Vi får fortellingen om en kommuneplanprosess fra A-Å, og identifiserer gjennom caset ulike grep for å få til en god planprosess
 • De formelle rammene for planlegging i Plan- og bygningsloven
 • Informasjonsgrep for god medvirkning i planprosessene
 • Hvordan utforme budskap til befolkningen i planprosessene i et klart språk, og på en måte som fanger interesse – også for grupper som vanligvis ikke deltar i slike prosesser?
 • Samspill mellom administrativt nivå og politisk nivå i planprosessene
 • Teori for god planlegging som kombinerer medvirkning fra befolkningen, politisk ansvar for prosessen, og et godt planhåndverk i en digitalisert virkelighet

Formålet med kurset (læringsmål)

Kurset skal gi et felles kunnskapsgrunnlag for de som skal planlegge, beslutte, organisere og gjennomføre en kommuneplanprosess. Kurset vil fokusere på samfunnsdelen i kommuneplanen, men innholdet vil være aktuelt også får andre planprosesser etter plan- og bygningsloven i en kommune. Kurset gi noen verktøy og eksempler på måter å organisere planprosessen som gir godt samspill og god medvirkning. Til slutt vil kurset gi en forståelse for planlegging som en del av de strategiske beslutningsprosessene i en kommune.

Kursavgiften dekker Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS- Agenda AS
 
Betingelser
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639
08.30 Frammøte / registrering / kaffe
 
09.00 Velkommen presentasjon
 
09.15

En kommuneplanprosess fra A – Å

Fortellingen om prosessene med samfunnsdelen i kommuneplanen i Lindås kommune 2016 – 2017

10.00

Arbeid i grupper:

Hvilke erfaringer har kommunene som er representert på kurset med det som ble tatt opp fra Lindås?

Avsluttes med en oppsummering i plenum.

10.45 Pause
 
11.00 Formelle rammer og praktiske grep i moderne kommuneplanlegging
 
12.00 Lunsj
 
12.30 Hvordan kommunisere budskap i planprosessen som inviterer og utfordrer til medvirkning. Kommunikasjonskompetanse som kritisk plankompetanse
 
13.15 Arbeid med case for en planprosess i grupper. Med flere deltagere fra en kommune kan man bruke dette caset som en refleksjon over organiseringen av eget planprosjekt, og med mulighet for å få testet refleksjonen i plenum
 
14.00 Oppsummering kommunikasjonscase
 
14.30 Kommuneplanlegging som sentrum i samspillet mellom politikk – administrasjon – fagekspertise. Teorigrunnlag for strategiske beslutningsprosesser i en kommune
 
15.30 Slutt

 

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

Kurset gjennomføres av et tverrfaglig team med solid bakgrunn fra kommunesektoren. Ole Georg Hoaas, bl.a. mangeårig organisasjonssjef i Lindås kommune, nå konsulent og redaktør «Bedre organisasjon.no». Hoaas har skrevet boken «Ta grep – Fordeling av makt ved delegering» (Kommuneforlaget 2011), og er særlig opptatt av strategiske beslutningsprosesser i kommuner.

 

Line Thuen Waage er planleggeren i teamet, utdannet samfunnsgeograf med spesialisering innen byplanlegging, og arbeider som samfunns- og arealplanlegger i Lindås kommune.

 

Silje Andvik Hoaas er utdannet journalist, og representerer kommunikasjonsfaget i teamet. Hun har arbeidet som journalist i flere aviser, vært norsklærer, næringskoordinator, og er nå informasjonsrådgjevar og webredaktør i Lindås kommune

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer