Når er det varsling?

Pris

Kr. 3 990,-

Målgruppe

Kommunale ledere med personalansvar og HR

Påmeldingsfrist

20. mars

Tid og sted

KS Agenda Møtesenter, OSLO
5. april 2018
Tidspunkt: Kl. 10:00 - 15:30

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

 


Varsling er et tema som har fått økende fokus. Det generelle mediebildet har de siste årene vist at varslere opplever negative konsekvenser i etterkant av varsling.

Læringsmålet til kurset er å kunne gjennkjenne et varsel og kunne håndtere det.Fafo utarbeidet en rapport for KS i 2016. Forskerne benyttet to ulike spørreundersøkelser – en rettet mot ansatte og en rettet mot ledelsen i kommuner og fylkeskommuner. I tillegg gjennomførte de kvalitative intervjuer med 32 informanter i fire kommuner, og analyserte varslingsrutinene i ytterligere 50 kommuner. Undersøkelsen ble gjennomført vinteren 2016.

Noen av funnene var:

 • Åtte av ti kommuner og fylkeskommuner har skriftlige rutiner for hvordan arbeidstakerne skal varsle. Ytterligere syv prosent svarer at rutiner er under utarbeidelse
 • Undersøkelsen viser en klar sammenheng mellom det å ha varslingsrutiner og effekten av å varsle
 • En betydelig andel ledere mener at varslingsrutinene har gjort det er tryggere og enklere å varsle, mens nær halvparten av arbeidstakerne mener disse har gjort det tryggere å varsle
 • Om lag en av fem har vært vitne til kritikkverdige forhold som burde vært stoppet, og fire av ti av disse varsler ikke
 • Mange oppgir at de tror ubehagelighetene ville blitt for store ved å varsle
 • En av tre varslere har opplevd positive reaksjoner, som er en høyere andel enn i arbeidslivet forøvrig
 • De hyppigste negative reaksjonene dreier seg om refs og irettesettelse, utestengelse fra arbeidsfellesskapet eller endring i arbeidsoppgaver
 • Rundt syv av ti ville varslet igjen


I statsråd 11. november 2016 ble det oppnevnt et ekspertutvalg som skal gjennomgå og vurdere varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven og praktiseringen av disse.

«Varslingsutvalget offentliggjør 15. mars 2018 sin rapport. De overordnede linjene i forslaget vil også gjennomgås på kurset.»

Se forøvrig kronikk i kommunal rapport fra 6. februar 2018

NB - kurset tilfredsstiller kravene til å søke om OU-midler for dekning av deltakeravgift ved at den er definert som «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling». Den enkelte kommune kan sende felles søknad for alle sine deltakere. Mer informasjon og hvordan du kan søke, kan du lese om her

Kursavgiften dekker Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS- Agenda AS
 
Betingelser
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer
   

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

 

10.00 Hva er varsling? Hva er utfordringene i praksis?
11.00 Pause
11.15 Reglene om ytringsfrihet og varsling
12.00 Lunsj
13.00 Varsling versus god ledelse?
14.00 Pause
14.15 Hva gjør vi? Hvordan håndteres et varsel?
15.15 Oppsummering og avslutning
15.30 Vel hjem

 

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

Solfrid Vaage Haukaas
Advokat i KS Advokatene

Bente Stenberg-Nilsen
Avdelingsdirektør Arbeidsliv stab og analyse

 

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer