Kari Pape: Barnehagelæreren som leder, Narvik

Pris

Kr. 5 990,- (mva fritt) NB - Mulig å søke OU-midler

Målgruppe

Barnehageledere

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

Quality Hotel Grand Royal, Narvik
5. - 6. juni 2018
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 17:00

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

 

BARNEHAGELÆREREN SOM LEDER
– Å lede voksne i arbeid med å skape et lekende og inkluderende miljø
Dette kurset henvender seg til pedagogiske ledere og styrere som ønsker å utvikle sine medarbeidere og seg selv slik at barnehagen blir et lekende og inkluderende fellesskap - en barnehage der mangfoldet i barnegruppa ivaretas og barn støttes i sin danning og utvikling mot å bli den beste utgaven av seg selv.
Dette er et arbeid som krever ledere som har bevissthet rundt målrettet utviklingsarbeid. Disse to dagene vil gi deltakerne innsikt i noen viktige områder for dette arbeidet. Gjennom kursdagene vil deltakerne også få noen konkrete verktøy som de kan bruke i egen barnehage.
Innhold på kurset vil være:

HELHETLIG UTVIKLINGSARBEID

 • Barnehagens samfunnsmandat endres. I 2011 ble begrepet oppdragelse byttet ut med danning – hvilke praktiske konsekvenser får dette?
 • Hva er de viktigste målene i arbeidet med barna i barnehagen?
 • Hva er de viktigste målene for personalet?
 • Hvordan holde fast kurs over tid?
 • Hvordan få planlegging, praksis, dokumentasjon, refleksjon og vurdering til å utgjøre en helhet?
 • Hva er de viktigste lederoppgavene?

BYGGING AV GODE TEAM

 • Hvordan ta i bruk medarbeidernes ulike kompetanser?
 • Hvordan bli kvitt den flate strukturen på avdeling/base – med likeverdige pedagoger og assistenter som har ulikt ansvar og oppgaver?

LÆRERIKE PROSESSER OG MØTER

 • Å vite hva som må endres – hvorfor og hvordan?
 • Hvordan bli en lærende organisasjon?
 • Hva slags prosesser gir god læring?
 • Hvordan bruke tiden på møtene til det viktige?

LEDERUTVIKLING

 • Hvordan vurdere seg selv og sin egen utvikling?
 • Hvordan drive systematisk egenutvikling?
 • Hvordan drive lederutvikling i ledergruppa i barnehagen?

Arbeidsmåten på kurset vil veksle mellom små foredrag, oppgaver og refleksjon i smågrupper og plenum.

 


*  Seminaret tilfredsstiller kravene til å søke om OU-midler for dekning av deltakeravgift ved at den er definert som «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling». Den enkelte kommune kan sende felles søknad for sine deltakere.  Mer informasjon og hvordan du kan søke, kan du lese om her

 

Kursavgiften dekker

Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.

Arrangør:

KS- Agenda AS


Betingelser

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet


Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.


Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda
info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

 

NB -  Kurset starter kl.10:00 den 5. juni til kl.16.00 og kl. 09:00 til kl.15:00 den 6. juni


Se ellers hovedside for program

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

 

Kari Pape er utdannet førskolelærer og har hovedfag i førskolepedagogikk fra 1999. I perioden 1988 – 2004 eide og drevet Kari Papes barnehage i Oslo.

Siden 1997 har hun holdt en rekke kurs og foredrag for ansatte og foreldre i barnehager og skoler i Norge og Sverige. Siden høsten 2000 har hun også utført konsulenttjenester for kommuner og barnehager. Hun har skrevet åtte bøker om aktuelle temaer innenfor barnehage og skole.

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer