Læring, utvikling og endring ved hjelp av Growth Mindset

Pris

Kr. 2 990,- (mva fritt) NB - Mulig å søke OU-midler

Målgruppe

Skole- og barnehageansatte, og andre som er opptatt av bærekraftig organisasjonsutvikling

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

Oslo
25. september 2018
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 16:00

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

 


Hva er Growth Mindset, og hvordan kan Growth Mindset påvirke læring, utvikling og endring, individuelt og kollektivt, på alle nivå i organisasjonen?
 
Growth Mindset er en måte å tenke på som fremmer læring, utvikling og endring, i motsetning til Fixed Mindset som hindrer det samme.  Growth- og Fixed-mindset-begrepene stammer fra Carol Dweck, professor i psykologi ved Standford University.  Gjentatte undersøkelser viser at vårt mindset påvirker læring og utvikling, motivasjon og selvregulering. Vi er alle en blanding, og har områder der vi har større grad av Growth Mindset eller Fixed Mindset, men når vi bevisstgjøres våre «Fixed-mindset-triggers» er det lettere å håndtere og utfordre områder der vi har Fixed Mindset og dermed fremme større grad av Growth Mindset.

Feedback kan bidra til at mennesker blir mestringsorienterte, og dermed i større grad bidrar til å utvikle en Growth Mindset-kultur, et mestringsklima i organisasjonen. De som er mestringsorienterte griper og håndtere utfordringer i større grad, og får i større grad utnyttet sitt potensiale fremfor dem som er prestasjonsorienterte.
 
Tema for dagen vil være som følger:
    Hva er Growth Mindset, og hvilken påvirkning kan det ha på læring, utvikling og endring?

    Hvordan få Growth Mindset til å virke i praksis på individuelt og kollektivt nivå?

    Hvordan ser en Growth Mindset-kultur ut og hvordan fremme en Growth Mindset –kultur i organisasjonen?

    Hva er mitt neste steg i min organisasjon?

 

Kursavgiften dekker

Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.

Arrangør:

KS- Agenda AS


Betingelser

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet


Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.


Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda
info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

 

Tema for dagen vil være som følger:


    Hva er Growth Mindset, og hvilken påvirkning kan det ha på læring, utvikling og endring?

    Hvordan få Growth Mindset til å virke i praksis på individuelt og kollektivt nivå?

    Hvordan ser en Growth Mindset-kultur ut og hvordan fremme en Growth Mindset –kultur i organisasjonen?

    Hva er mitt neste steg i min organisasjon?

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

Ingelin Burkeland jobber med lederutvikling, lederveiledning og teamutvikling for ledergrupper på alle nivå i kommuner og fylkeskommuner. Hun har solid ​​ erfaring fra implementerings- og endringsprosesser, teamutvikling, og som foredragsholder. Ingelin er tilknyttet KS-Konsulents kompetanseteam rettet mot barnehage og skole. Ingelin er særlig opptatt av motivasjon for jobb og læring på individ-, team- og organisasjonsnivå. Hun har jobbet mye med implementering av flere ulike programmer for pedagogisk utvikling.

 

 

 

Anders Dysvik is Professor of Organizational Behavior at the Department of Leadership and Organizational Behavior, BI Norwegian Business School.

He received his Ph.D. from BI Norwegian Business School. His work has been accepted for publication in journals such as Academy of Management Journal, Journal of Management Studies, The Leadership Quarterly, Journal of Vocational Behavior, Human Resource Management, British Journal of Social Psychology, International Journal of Human Resource Management and European Journal of Work and Organizational Psychology.

He is the Norwegian representative to the Collaboration for Cross-Cultural Research on Contemporary Careers (5C). He is a member of the Editorial Board for Academy of Management Learning and Education and Human Resource Management Journal and a regular reviewer for journals such as Human Resource Management, Personality and Social Psychology Bulletin, Journal of Management Studies, and European Journal of Work and Organizational Psychology.

He teaches executive, master of science and bachelor programs. He is involved in research collaboration projects with a number of Norwegian and International organizations and is also hired to hold invited talks for practitioners on HRM issues.

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer