Forvaltningsrett for kommunene

Pris

Kr. 6800,-

Målgruppe

Ledere, jurister og saksbehandlere

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

Nationaletheatret konferansesenter, Oslo
26. - 27. mars 2019
Tidspunkt: Kl. 10:00 - 15:45

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Skriv ut
Tips en venn

 

 

 

Dette kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler. Hva dette innebærer kan du lese om ved å trykke her.

 

Etter å ha gjennomført et kurs våren 2017 og 2018, setter vi opp et nytt forvaltningsrettkurs i Nationaltheatret konferansesenter, Oslo.


Målgruppen er ledere, jurister og saksbehandlere som forholder seg til et omfattende lovverk hver dag. Kurset omhandler hvilke saksbehandlingsregler som gjelder, hva skjer hvis man gjør feil, og hvilke handlingsrom kommunen og fylkeskommunen har. Kurset behandler også nye og viktige regler om personvernopplysninger.

Kurset vil ta opp problemstillinger som gjelder for alle områder og sektorer i kommunen og fylkeskommunen.

KS Advokatene vil vektlegge erfarte problemområder.

Formålet med kurset er å gi deg økt kompetanse til å utøve lederskap og god saksbehandling. Kurset er case og dialogbasert og det passer derfor veldig godt at flere fra samme kommune deltar.


Se detaljert program lenger ned på siden.

Tidspunkter:

10.00.16.30 dag 1
09.00-15.45 dag 2


Utvalgte tilbameldinger fra forrige kurs:

* God konkretisering ved case og eksempler fra rettspraksis

* Meget relevante tema - og ikke bare forvaltningsloven. Bra om lovens krav til saksbehandling

* Faglig dyktige forelesere og godt hensiktsmessig kompendium. Gode case å reflektere over

 

 

Dette kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.
Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

For akkurat dette kurset/seminaret har KS Agenda på vegne av deltakerne på forhånd søkt om og fått tilsagn om tildeling av OU-midler. De kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som da er omfattet av refusjonsordningen vil ikke motta faktura for deltakeravgiften. Denne vil gå direkte til KS og OU-fondet. Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv (og vil bli fakturert fra KS Agenda der dette er en del av arrangementet). 
Det gjøres også oppmerksom på at refusjon ikke vil bli gitt dersom deltaker ikke møter på kurset eller ikke melder seg av innen fristen for dette. I de tilfeller vil faktura for deltakeravgift bli sendt arbeidsgiver.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Les mer om OU-midler her

Kursavgiften dekker Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS- Agenda AS
 
Betingelser
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til audun.tenden@ks.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer
   

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda audun.tenden@ks.no, mobil. 482 63 639

 26. mars (10.00 - 16.30)

Rettslige rammer for kommunenes virksomhet

 • Hvilke regelverk gjelder ?
 • Hvilke kompetansegrunnlag har kommunene ?
 • Saksbehandlingsregler
 • Rettsregler og kommunalt selvstyre

Pause

Forvaltningsloven – en oversikt

 • Begrepene enkeltvedtak, forskrift , beslutninger , avtaler, interne prosesser
 • Hva betyr det om en forvaltningsavgjørelse er et enkeltvedtak ?

Lunsj

Sentrale saksbehandlingsregler

 • Utredningsplikten og begrunnelsesplikten
 • Taushetsplikt og partsinnsyn

Innlagt pause

Pause

Personopplysningsloven

 

27. mars (09.00 - 15.45)

 

Inhabilitet, valgbarhet og rolleblandinger

Pause

Adgangen til å stille vilkår i (begunstigende) forvaltningsvedtak

Adgangen til å inngå avtale om forhåndsbinding av forvaltningsmyndighet

Pause

Kommunens erstatningsansvar

Lunsj

Offentleglova

Med innlagt pause

Pause

Klage, omgjøring og ugyldighet

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

 

Følgende bidrar fra KS Advokatene:

   
  Tor Allstrin Øyvind Renslo  
   
  Jostein Selle Mårten Faret  

                                                                                         

 

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer