DigitaliseringsLEAN

Pris

Kr. 4 900,- (mva fritt) NB - Mulig å søke OU-midler

Målgruppe

Stabsledere og stabsmedarbeidere, ledere og tillitsvalgte på alle nivå i kommuner og fylkeskommuner med ansvar for utviklingsarbeid

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

Nationaltheatret konferansesenter
10. april 2019
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 15:30

Arrangør

KS-Agenda as

 

Kontaktperson

Marianne Åsnes
Epost: info@ksagenda.no
Mobil: 93260952

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

 

 

Dette kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler. Hva dette innebærer kan du lese om ved å trykke her.

 

Vi opplever stadig økte krav til de tjenestene vi leverer, samtidig som ressursene blir knappere. Et alternativ er å løpe raskere. Et bedre alternativ er å se på om vi kan utførearbeidsoppgavene på en enklere måte, finne nye løsninger og ta i bruk nye metoder og verktøy. Det holder ikke bare med endringsvilje, vi må også bygge forbedringskompetanse. Forbedringskompetanse får vi ved å jobbe med Lean!

Lean er en arbeidsmåte der man tar utgangspunkt i hva som skaper verdi for brukerne. Medarbeidere involveres i arbeidet med å analysere og forbedre egne arbeidsprosesser. Tidstyver identifiseres og fjernes. Kommuner som har innført Lean opplever det som et virkemiddel til å få mer effekt av innsatsen!


Kursdagen gir en introduksjon til Lean-filosofi og -prinsipper, samt innovasjonsmetoder for å få økt innsikt i brukerbehov.

Vi belyser følgende:

 • Hva skal til for å lykkes med Lean i digitaliseringsprosjekter?
 • Hva har andre gjort og fått til?
 • Hvilken effekt har det hatt for digitaliseringsprosjektet?


I tillegg til disse temaene vil vi prøve noen virkningsfulle øvelser underveis.

 

Dette kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.
Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

For akkurat dette kurset/seminaret har KS Agenda på vegne av deltakerne på forhånd søkt om og fått tilsagn om tildeling av OU-midler. De kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som da er omfattet av refusjonsordningen vil ikke motta faktura for deltakeravgiften. Denne vil gå direkte til KS og OU-fondet. Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv (og vil bli fakturert fra KS Agenda der dette er en del av arrangementet). 
Det gjøres også oppmerksom på at refusjon ikke vil bli gitt dersom deltaker ikke møter på kurset eller ikke melder seg av innen fristen for dette. I de tilfeller vil faktura for deltakeravgift bli sendt arbeidsgiver.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Les mer om OU-midler her

Kursavgiften dekker

Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.

Arrangør:

KS- Agenda AS


Betingelser

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Inntil tre uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
  2. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  3. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  4. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet


Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.


Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda
info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

09.00 Hva er Lean? Vi går gjennom grunnprinsippene i Lean.

 

10.00 Digitalisering krever brukerinnsikt og høy grad av standardiserte arbeidsprosesser. Hvordan bruke Lean i dette arbeidet?

 

11.00 Automatisering og robotisering. Hva er dette og hva krever det av arbeidsprosessgjennomganger?

 

11.30 Lunsj

 

12.30 Øvelse

 

13.40 Digital transformasjon - hva krever dette av involvering, forankring og kultur for forbedring. Hvordan vil Leanfilosofien understøtte og fremme arbeidet med etablering av nye arbeidsprosesser og gevinstrealisering.

 

14.15 Hva gjør jeg i egen kommune og virksomhet - hvordan Lean kan brukes?
Felles refleksjon

 

15.30 Avslutning

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

Geir Johan Hansen

Geir Johan er fagansvarlig for KS-Konsulents kompetanseteam på K-LEAN og jobber med tjenesteutvikling og innovasjon - kvalitet og kontinuerlig forbedring. Han har hatt spesiell interesse for samhandling mellom helseforetak og kommune og har bred erfaring fra en lang rekke prosjekter der bedre tjenestedesign har vært en viktig målsetting. Han har gjennomført et stort antall oppdrag innen ledelse og organisasjonsutvikling og har lang erfaring som rådgiver med ansvar for tverrfaglig prosesser og strategisk planlegging. Geir Johan har solid erfaring som prosessveileder og har erfaring fra oppdrag i hele kommunesektoren. Han er fast foreleser på høyskole og universitet innen fagområdene profesjonsetikk, psykososialt arbeidsmiljø, kvalitet og ledelse.

Geir Johan har fagutdanning som sykepleier, med videreutdanning i eldreomsorg. Han har videre bred utdanning innen organisasjons- og ledelsesfag, i tillegg til utdanning i kommunal planlegging og regional utvikling. Han har også studert innovasjon ved NTNU. Geir Johan har 20 års ledererfaring fra kommunal sektor fra mellomledelse til toppledelse, hovedsakelig innen helse og omsorgssektoren. Arbeidserfaringen strekker seg fra ambulansesjåfør og pleiemedhjelper, sykepleier i intensivavdeling, avdelingsleder, organisasjonskonsulent, kommunalsjef, og rådgiverstilling med ansvar strategi og utvikling.
Han har arbeidet i KS-Konsulent som rådgiver siden 2008.

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer