Prosessledelse, del 1-januar og del 2-februar

Pris

Kr. 9 900,- mva fritt (forhåndsgodkjent for OU-midler)

Målgruppe

Ledere, prosjektledere og interne utviklingsaktører

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

Thon Conference Universitetsgaten, Oslo
15. - 16. januar 2019
Tidspunkt: Kl. 09:30 - 15:30

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

 

 

Dette kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler. Hva dette innebærer kan du lese om ved å trykke her.

Vi har nå valgt å slå sammen Prosessledelse del 1 og 2 til et kurs, men da fremdeles med to samlinger.

- 1. samling: 15. og 16. januar

- 2. Samling: 6. februar

I et samfunn som i økende grad er basert på utnyttelse av kunnskap, vil en organisasjons verdi og livsgrunnlag avhenge av evnene til å mestre komplekse prosesser, omstille seg hurtig og anvende medarbeidernes ressurser for å oppnå konkrete mål. Kompetansen inne prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfylte dialoger, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.
Hensikten med kurset

Kurs i prosessledelse er utviklet for å styrke ledere, prosjektledere og interne utviklingsaktørers kompetanse i å tilrettelegge og lede gode prosesser, møter og gruppeprosedyrer. Deltakerne skal etter kurset kunne bruke prosessledelse som redskap for å drive endring, utvikling og innovasjon internt i organisasjonen og i møte med samarbeidspartnere.

1. samling (2 dager - 15. og 16. januar)
I den første samling vil det bli gitt en grunnleggende introduksjon til prosessledelse. Du vil få innføring i hva god prosessledelse er og hvordan du selv kan bli en god prosessleder. Etter først samling vil du ha fått konkrete verktøy du kan ta direkte i bruk i eget arbeid. I løpet av denne samlingen vil du også starte arbeidet med eget case. Vi vil legge vekt på å skape et trygt og godt læringsfellesskap.

Vi anbefaler at alle deltakerne forbereder et lite case som de ønsker å jobbe med i løpet av kurset. Det er ingen nødvendighet, men et tilbud. Vi anbefaler å velge et case som ikke er for omfattende, for eksempel et møte, verksted eller seminar som skal ledes i nærmeste framtid.

 

2. samling (1 dag, 6. februar)

I andre samling vil vi rette fokus mot styrkebasert prosessledelse med vekt på anvendt positiv psykologi og «appreciative inquiry». Vi vil jobbe med konkret bruk av fremtidsbilder i prosessarbeid og ny måter å tenke implementering på. I denne samlingen vil den personlige verktøykassen utvikles i ytterlige grad. Vi bruker også litt tid på erfaringsdeling/aksjonslæring siden forrige samlinger og videre case-arbeid.

 

Læringsmål – etter kurset skal deltakerne:
- Ha kjennskap til hva prosessledelse er og i hvilke sammenhenger prosessledelse er særlig anvendbart og nyttig.
- Ha kjennskap til teori, sentrale begreper og grunnleggende prinsipper innenfor prosessledelse. Da med vekt på styrkebasert og anerkjennende
tilnærming.
- Kjenne til og kunne bruke nye relevante prosessledermetoder og verktøy.
- Kunne identifisere og lede prosesser i prosjekt-, endring- og utviklingsarbeid.
- Være bevist på egne ferdigheter, styrker og utviklingspotensial som prosessleder
- Kunne bruke prosessledelse som verktøy for strategisk utvikling av sin gruppe, avdeling eller organisasjon

 

Dette kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.
Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

For akkurat dette kurset/seminaret har KS Agenda på vegne av deltakerne på forhånd søkt om og fått tilsagn om tildeling av OU-midler. De kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som da er omfattet av refusjonsordningen vil ikke motta faktura for deltakeravgiften. Denne vil gå direkte til KS og OU-fondet. Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv (og vil bli fakturert fra KS Agenda der dette er en del av arrangementet).
Det gjøres også oppmerksom på at refusjon ikke vil bli gitt dersom deltaker ikke møter på kurset eller ikke melder seg av innen fristen for dette. I de tilfeller vil faktura for deltakeravgift bli sendt arbeidsgiver.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Les mer om OU-midler her

 

 

Kursavgiften dekker

Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.

Arrangør:

KS- Agenda AS


Betingelser

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Inntil tre uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
  2. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  3. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  4. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet


Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.


Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda
info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

 

Kurset starter kl. 09.30 og varer til kl. 15.30 begge dager

Dag 1, 15. januar

 • Oppstart, formål og forventninger
 • Introduksjon til prosessledelse
 • kort om styrker
 • mini-intervju
 • Prosessledermodellen
 • Planlegge og starte opp prosesser
 • Oppstartsmodell
 • Introduksjon til eget case

Dag 2, 16. januar

 • Grunnlagsmetoder for deltakelse
 • kraftfulle spørsmål
 • Åpnefasen - om å jobbe kreativt
 • Kreative verktøy
 • Morstand
 • Lukke prosesser - ta beslutninger
 • Jobbe med eget case

 

Kurset starter kl. 09.30 og varer til kl. 15.30.

Dag 3, 6. februar

 • Erfaringsdeling
 • Prosesslederrollen
 • Introduksjon til Appreciative Inquiry
 • 5D modellen
 • Gjennomføre en prosess basert på 5D modellen
 • Jobbe med eget case
 • Tilbakemeldinger og avslutning

 

Endringer i programmet kan forekomme

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

FORELESERE

Borghild er utdannet faglærer i drama og teater og hun har en master i pedagogikk. Etter utdanningen har hun jobbet som universitetslektor i pedagogikk, undervist på disiplinstudiet i pedagogikk og lærerutdanningen på Universitetet i Agder, samt på lærerutdanningen ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Borghild har også erfaring som kontaktlærer på barneskolen. Hennes faglig interesse omhandler blant annet estetiske arbeidsformer, dramapedagogikk og didaktikk. Borghild brenner for å utvikle andre mennesker og mener at utfoldelse og deltagelse i estetiske læreprosesser som tilrettelegger for kreativitet og fantasi er en verdifull måte å gjøre dette på.

Herleik Tosterud
Herleik er en erfaren prosessleder som har arbeidet innen dette feltet de siste 15 årene. Herleik er engasjert og undersøkende. Han har integritet og evne til å være trygg og tydelig i prosesslederrollen, selv når oppgavene blir krevende og komplekse. Han har sin faglige bakgrunn fra Handelshøyskolen BI og er i tillegg utdannet Psykoterapeut fra DNI i København. Herleiks har evne til å lytte, ha overblikk, være til stede, kommunisere og forstå hva som skal til for å skape innsikt, bevegelse og utvikling både i individuell veiledning og i arbeid med grupper og organisasjoner. Bred erfaring fra en rekke organisasjonsutviklingsprosesser i offentlig og privat sektor i tillegg til undervisning blant annet på Prosesslederstudiet.

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer