Pape og Østby: Livsmestring – utjevning av sosiale forskjeller

Pris

Kr. 3 990,- (mva fritt)

Målgruppe

Barnehageansatte

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

Oslo
30. november 2018
Tidspunkt: Kl. 08:30 - 15:30

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

Rammeplankurs om livsmestring og utjevning av sosiale forskjeller

I rammeplanen vektlegges det at barnehagens skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og utjevne sosiale forskjeller.

Barnehagens skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing.
 
Personalet skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages.

Målene for kurset er å
1.    å gjøre de voksne i barnehagen bedre i stand til å se og forstå de barna som strever i lek og samspill med andre
2.    å gi de voksne i barnehagen noen verktøy i møte med barn og foreldre som har en vanskelig livssituasjon

Innhold
•    Hvilke krav må stilles til personalet for at barnehagen skal bli en arena for utjevning av sosiale forskjeller?
•    Når barns atferd utfordrer eller bekymrer de voksne - har de voksne nok kunnskap til å møte barn som har en uhensiktsmessig atferd:
     o    som følge av en vanskelig livssituasjon
     o    som følge av utfordringer i barnehagen
     o    som følge av at voksne skaper rammer som gjør det vanskelig for enkelte barn
     o    som følge av et ekskluderende lekemiljø
•    Hva gjør vi når vi blir bekymret?
•    Hvordan skape et godt samarbeidsklima rundt barn som har en vanskelig livssituasjon?
•    Når barnehagens rammer gjør det vanskelig for barn å mestre livet sitt - hvordan skape et lekende og inkluderende fellesskap?

 

Kursavgiften dekker

Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.

Arrangør:

KS- Agenda AS


Betingelser

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Inntil tre uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
  2. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  3. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  4. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet


Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.


Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda
info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

 

 

•    Hvilke krav må stilles til personalet for at barnehagen skal bli en arena for utjevning av sosiale forskjeller?
•    Når barns atferd utfordrer eller bekymrer de voksne - har de voksne nok kunnskap til å møte barn som har en uhensiktsmessig atferd:
     o    som følge av en vanskelig livssituasjon
     o    som følge av utfordringer i barnehagen
     o    som følge av at voksne skaper rammer som gjør det vanskelig for enkelte barn
     o    som følge av et ekskluderende lekemiljø
•    Hva gjør vi når vi blir bekymret?
•    Hvordan skape et godt samarbeidsklima rundt barn som har en vanskelig livssituasjon?
•    Når barnehagens rammer gjør det vanskelig for barn å mestre livet sitt - hvordan skape et lekende og inkluderende fellesskap?

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

Kari Pape er utdannet førskolelærer og har hovedfag i førskolepedagogikk fra 1999. I perioden 1988 – 2004 eide og drevet Kari Papes barnehage i Oslo.

Siden 1997 har hun holdt en rekke kurs og foredrag for ansatte og foreldre i barnehager og skoler i Norge og Sverige. Siden høsten 2000 har hun også utført konsulenttjenester for kommuner og barnehager. Hun har skrevet åtte bøker om aktuelle temaer innenfor barnehage og skole.

Torhild Østby  er utdannet barnehagelærer og har en master i ledelse innenfor barnehage fra 2013. Hun har siden 1995 vært styrer i Rakalauv barnehage SA i Gran. Hun har drevet faglig utvikling av barnehagen i nært samarbeid med Kari Pape.


Torhild har siden 2015 vært fostermor og har opparbeidet mye kunnskap om barn som har fått en tøff start på livet. Dette er et tema som er viktig å ta med inn i barnehagens hverdag i møte med barna som ikke har det så lett.

 

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer