Frivillighetskonferansen 6. desember 2018

Pris

1 500,- ink mva

Målgruppe

Alle som har behov for å lære mer om kostra innen barnevern og pleie og omsorg.

Påmeldingsfrist

20. november

Tid og sted

KS Agenda Møtesenter, OSLO
6. desember 2018

Arrangør

KS-Agenda as

 

Kontaktperson

Audun Tenden
Epost: info@ksagenda.no

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en vennDette kurset vil gi et dypdykk i to sentrale tjenesteområder - barnevern og pleie og omsorg – med hensikt å gi inngående kunnskap i hva som påvirker utgiftsnivået, hvilke KOSTRA-indikatorer som er de viktigste i fht analyse og styring, og hvordan kan de brukes for å vise tjenestenes profil og handlingsrom.

 

Praktisk informasjon
 
Priser:
Kr. 2 990,-  inkluderer deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS Agenda
 

Betingelser
1. Påmeldingen er bindende.
2. Ved avbestillinger/endringer:
2.1 Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
2.2 Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
2.3 Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
2.4  Avbestilling gjøres skriftlig til audun.tenden@ks.no
2.5 Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå

 
Det tas forbehold om programendringer.
 
 
Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda audun.tenden@ks.no, mobil. 482 63 639
Program
(10.00-15.30)


 
Kort om KOSTRA
 
Hvem skal vi sammenlikne oss med?
 
Hva påvirker utgiftsbehovet for de to tjenestene
 
Gjennomgang av de viktigste KOSTRA-indikatorene for hver av tjenestene for å:
  • Vise tjenestenes profil
  • Vise mulige handlingsrom
     
Hva bør KOSTRA suppleres med?
 

Om foredragsholderen

Chriss Madsen er seniorrådgiver i KS-Konsulent og jobber særlig med spørsmål knyttet til økonomiske analyser av kommunal tjenesteproduksjon, styring, kvalitet og KOSTRA. Han har lang erfaring fra kommunal sektor som rådgiver i rådmannens stab med hele det kommunale tjenestefeltet som arbeidsområde. Han har hatt spesiell interesse for KOSTRA, brukerundersøkelser, styringssystemer, budsjett og økonomioppfølging, tjenestekvalitet og eierstyring/oppfølging av interkommunale virksomheter.