KOSTRA dypdykk skole

Pris

Kr. 4 500,- (mva fritt)

Målgruppe

Rådmenn, kommunalsjefer, enhetsledere, stabs- og økonomimedarbeidere

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

Nationaletheatret konferansesenter, Oslo
22. februar 2019
Tidspunkt: Kl. 10:00 - 15:00

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

 


Har du innsikt i faktisk ressursbruk for et av de største kommunale tjenesteområdene i din kommune? Hva påvirker utgiftsnivået, hvordan prioriteres tjenesteområdet, og har din kommune noe handlingsrom innenfor tjenesteområdet grunnskole?  Vi bruker deltakerkommunens egne tall slik at dette og mye mer vil du får svar på ved å delta på KOSTRA dypdykk-kurs i grunnskoletjenesten.    

Formålet med kurset (læringsmål):
Dette er et kurs for de som har erfaring med KOSTRA, men som ønsker påfyll og mer dybdekunnskap om hvilke KOSTRA-indikatorer som er viktige i forhold til analyse og styring av grunnskoletjenesten.  

Følgende temaer vil bli gjennomgått:

 • Kort om KOSTRA og GSI
 • Hvordan sammenlikne og analysere herunder en gjennomgang av objektiv utgiftsbehov for grunnskole
 • Gjennomgang av hvilke KOSTRA-indikatorer er de viktigste for analyse og styring
 • Hvordan bruke disse indikatorene for å vise tjenestens profil og mulig handlingsrom

Vi bruker deltakerkommunens egne tall og legger inn refleksjoner og oppgaver underveis for å sikre et høyt læringsutbytte.
 

Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere:

 • Engasjert og underholdende kursholder
 • Kursholder var kunnskapsrik og provoserende i positiv betydning
 • God fremdrift i forhold til målet. Kursholder var tydelig og viste faglig dyktighet. Ga gode råd om metode for å sammenligne kommuner

Kursavgiften dekker

Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.

Arrangør:

KS- Agenda AS


Betingelser

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Inntil tre uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
  2. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  3. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  4. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet


Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.


Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda
info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

1000-1010  
1010-1035  
1035-1045
1045-1115
1115-1130
1130-1215
1215-1300
1300-1400
1400-1415
1415-1500
Velkommen
Kort om KOSTRA og GSI
Hvordan sammenlikne og analysere?
Gjennomgang av objektivt utgiftsbehov og andre «utgiftsdrivere» for skole    
Kaffepause
Gjennomgang av de viktigste KOSTRA-indikatorer for analyse og styring
Lunsj
Forts. gjennomgang av KOSTRA-indikatorer
Kaffepause
Oppsummering; hva viser KOSTRA-tallene for min kommune? Vi lager et «analysebilde»

 

 


 

 

 

Chriss Madsen er seniorrådgiver i KS-Konsulent og jobber særlig med spørsmål knyttet til økonomiske analyser av kommunal tjenesteproduksjon, styring, kvalitet og KOSTRA. Han har lang erfaring fra kommunal sektor som rådgiver i rådmannens stab med hele det kommunale tjenestefeltet som arbeidsområde. Han har hatt spesiell interesse for KOSTRA, brukerundersøkelser, styringssystemer, budsjett- og økonomioppfølging, tjenestekvalitet og eierstyring/oppfølging av interkommunale virksomheter. Chriss Madsen har også vært rådgiver for ASSS-nettverk (nettverk for landets 10 største kommuner) og nettverk for ROBEK kommuner hvor han har bistått med analyser av ressursbruk og kvalitet. Gjennom flere FoU-prosjekter har Chriss Madsen jobbet med indikatorer for målt kvalitet og hvordan resultateffektivitet kan fremstilles for ulike tjenesteområder.

Chriss er utdannet Kommunalkandidat fra Høgskolen i Oslo med videreutdanning i helse- og sosialpolitikk. Han har over 10 års erfaring som rådgiver i kommunal virksomhet og rådmannens stab, har jobbet hos fylkesmannen hvor han hadde ansvar for rådgivning innen KOSTRA og kommuneøkonomi og har 4,5 års erfaring fra KS og Effektiviseringsnettverkene med hovedarbeidsoppgaver innenfor KOSTRA, kvalitetsindikatorer, styring og ledelse. Chriss har også god erfaring fra deltakelse og ledelse av FoU-prosjekter bl.a. for utarbeidelsen av hefte for «Beregning av enhetskostnader i pleie og omsorgssektoren».

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer