Helhetlig årsplanlegging i kommunen

Pris

Kr. 4 500,-

Målgruppe

Rådmenn, økonomisjefer, kommunalsjefer, virksomhetsledere

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

Nationaletheatret konferansesenter, Oslo
5. mars 2019
Tidspunkt: Kl. 10:00 - 16:00

Arrangør

KS-Agenda as

 

Kontaktperson

Audun Tenden
Epost: info@ksagenda.no
Mobil: 482 63 639

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

 

Helhetlig årsplanlegging og styring forutsetter at det finnes en «rød tråd» hele veien fra planlegging til rapportering.
 

Følgende spørsmål blir belyst og besvart underveis i kurset:

 • Hvordan få bedre kvalitet i og sammenheng mellom styringsdokumentene?
 • Hvordan få med politikerne i dette arbeidet?
 • Hva er økonomiavdelingens rolle?

Kurset går gjennom arbeidet med årsmelding, strategisamling, økonomiplan, årsbudsjett og rapportering gjennom året.

 • Årsmeldingen: Det viktigste styringsdokumentet.
  Her skal resultatene komme fram. Hvordan skrive slik at politikerne har nytte av meldingen? Hvordan få til en god analyse innen frist for levering av årsmelding 1.april?
  • Form og innhold i årsmeldingen
  • Analyse av finanser, kostnadsnivå og kvalitet
  • Verktøy for analyse
  • Organisering av arbeidet

 • Strategifasen: Mange kommuner har en strategifase mellom årsmeldingen og økonomiplanen.
  Her skal veivalg avklares. Dette er en god ide, men hva vil det si i praksis?
  • Forskjellen mellom årsmelding, strategifase og økonomiplan
  • Form og innhold på strategiutredning
  • Politisk prosess

 • Økonomiplanen: Kommuner skal planlegge for fire år, men hvordan gjør vi det? Hvordan unngå at økonomiplan blir årsbudsjett*4?
  • Form og innhold i økonomiplanen
  • Bruke økonomianalysen
  • Lage mål for fire år
  • Skillet mellom politikk (store saker) og administrasjon (små saker)
  • Jobbe med tiltak
  • Tjenestebudsjettering

 • Årsbudsjettet: Hva er årsbudsjettet i en kommune med vekt på fireårig planlegging?
  • Årsbudsjettet som et administrativt verktøy.
  • Periodisering av budsjettet

 • Rapporteringen: (tertialrapporter og månedsrapporter).
  Hvor viktig er rapporteringen? Hvordan få bedre kvalitet på økonomirapportene?
  • Form og innhold i månedsrapport og tertialrapporter
  • Periodisert budsjett eller prognose?
  • Betydningen av trening og opplæring
  • Rutine for månedsrapportering (frister, månedlig regnskapsavslutning)

Kursavgiften dekker

Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.

Arrangør:

KS- Agenda AS


Betingelser

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Inntil tre uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
  2. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  3. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  4. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet


Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.


Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda
info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

10-16 (se forside for detaljer)

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

Trykk på linken og søk på nærmeste Thon Hotell.

KS Agenda hotellavtale

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Bjørn Brox er ansatt i Agenda Kaupang. Han er tidligere journalist i Kommunal Rapport. Har lang erfaring med økonomistyring i kommunal sektor, blant annet som økonomisjef. Utdannet cand.polit fra Universitetet i Tromsø.

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer