Målrettet erfaringskurs for gevinsteksperter

Pris

Kr.4 990,-

Målgruppe

Dette kurset er for deg som har erfaring med å arbeide med gevinstplanlegging og realisering av gevinster og ønsker å utvikle rollen videre. Det er en stor fordel at du som deltaker har gjennomført grunnleggende kurs i gevinstrealisering og/eller har brukt gevinstkokeboken eller andre rammeverk aktivt.

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

Oslo
13. mars 2019
Tidspunkt: Kl. 10:00 - 15:00

Arrangør

KS-Agenda as

 

Kontaktperson

Audun Tenden
Epost: info@ksagenda.no
Mobil: 482 63 639

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

 

Dette kurset er for deg som er en dreven gevinstekspert.

Gevinster skapes når mennesker utfører tjenester og arbeidsprosesser på nye måter. For å realisere gevinster, må ansatte i organisasjonen ledes gjennom en endringsreise. Underveis skal ansatte bygge ny kompetanse, utvikle nye holdninger og endre adferd slik at de blir i stand til å realisere gevinstene.

Gevinstrealisering handler om å drive organisasjonen gjennom endring. Dette skjer gjennom å identifisere gevinster, planlegge, måle og følge opp. I tillegg er det viktig med aktiviteter for å utløse endring gjennom dialog for å skape engasjement blant ansatte.

Kurset vil ta for seg følgende:

Uttrekk fra relevante tema i KS-rapport "Lederutfordringer i digitale omstillingsprosesser"

 • Vi ser på Kommunens behov for frigjøring av ressurser
 • Relevante utdrag fra rammeverket
 • Grunnleggende prinsipper
 • Prosessene
 • Gevinstrealisering på prosjekt-, program- og porteføljenivå
 • Hvilke verktøy finnes(DFØ, DIFI, KS)?

Eksempler på praktisk anvendelse

 • Suksessfaktorer
 • Utfordringer i virksomheten
 • Realisering av gevinster

Caseoppgaver – Øvelse i praktisk anvendelse av rammeverket

 

Kursavgiften dekker Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS- Agenda AS
 
Betingelser
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

(10-15)

10:00

Innledning

Kort introduksjon til kursplan og kursholdere

Deltagernes forventninger til kurset

10:30

Gevinstrealisering som lederutfordring

Kritiske suksessfaktorer og utfordringer i lederrollen

Gevinstrealiseringssyklus i kontekst av endringsledelse og omstillingsprosesser. Roller og ansvar

10:55

Kort pause

 

11:00

Steg 1. Identifisere gevinster

Steg 1 i gevinstsyklusen., oppgaver, metoder og verktøy,

11:30

Lunsj pause

 

12:30

Gruppearbeid

Gevinstkartlegging i praksis – deltagere arbeider med et gevinstkart

13:00

Steg 2. Evaluere

Steg 3. Planlegge

Evaluering, verdisetting og prioritering av gevinster.

Planlegging av hvilken endringer må til og når?

13:45

Kort pause

 

14:00

Steg 4: Realisering

(gruppeoppgave)

Gjennomføring og realisering fasen med transisjon og innføringsaktiviteter.
Hvilken forutsetninger må være på plass for at endringen skal skje?

14:45

Oppsummering

Oppsummering av alle tema. Siste spørsmål og svar - evaluering av kurset

15.00

Takk for i dag

Vel hjem

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Trykk på linken og søk.

KS Agenda hotellavtale

Kari Størksen er utdannet ingeniør med tilleggsutdannelse i organisasjonsutvikling/endring, styrekompetanse og strategi fra Handelshøyskolen BI. Hun har lang erfaring som topp- og linjeleder og som rådgiver innenfor private og offentlige virksomheter.

Kari har sin erfaring og kompetanse innenfor områdene strategi utvikling og implementeringsprosesser, governance, økonomistyring, endringsledelse, realisering av gevinster og program- og prosjektstyring. Kari er sektoransvarlig for stat, etat og kommuner i Devoteam Fornebu Consulting.

Richard Thursfield er prosjekt- og programleder med bred erfaring fra organisasjonsutvikling- og endringsinitiativer i offentlig og privat sektor. Han har erfaring med å lede endringsinitiativer gjennom hele livsyklusen fra oppstart til innføring og gevinstuttak.

Richard har status som APMG Registrert P3M Consultant® og har over 20 års yrkeserfaring som operativ leder og rådgiver. Han er utdannet først som yrkesoffiser i den britiske marinen, og deretter som siviløkonom med tilleggsutdannelse i ledelse, organisasjonsteori og strategi. Richard har videreutdanning i prosjekt, program og porteføljestyring, samt erfaring i praktisk anvendelse av kjente prosjektstyringsmodeller som DIFI prosjektveiviseren, PRINCE2, MSP og MoP

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer