Gevinstrealisering som et styringsverktøy

Pris

Kr.4 990,-

Målgruppe

Toppledelsen i kommunen

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

Oslo
14. mars 2019

Arrangør

KS-Agenda as

 

Kontaktperson

Audun Tenden
Epost: info@ksagenda.no
Mobil: 482 63 639

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

 

Dette kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler. Hva dette innebærer kan du lese om ved å trykke her.

Vi ønsker med dette kurset å skape en arena for økt samarbeid mellom ledelse og gevinsteksperter.

Ett av de viktigste punktene for å lykkes med gevinstrealisering, er å ha en forankring hos ledelsen. For å lykkes med denne forankringen må du som leder forstå hvilken rolle gevinstrealisering har som styringsverktøy. Du må være bevisst på din rolle som "gevinsteier" og du må ha kjennskap til suksessfaktorer så vel som utfordringer.

Vi vil i forkant av kurset kartlegge deltakerne som melder seg på, slik at vi vet hvilket "gevinstrealiseringsnivå" de er på. På denne måten vil alle som deltar på kurset få best mulig utbytte.

Underveis i kurset går vi gjennom følgende:
 

 • Kort gjennomgang av resultater fra spørreundersøkelsen
 • Rollen som gevinsteier
 • Grunnleggende prinsipper for gevinstrealisering
 • Syklusen for gevinstrealisering
 • Suksessfaktorer og utfordringer
 • Relevante utdrag fra rammeverket
 • Gevinstrealisering på prosjekt-, program-, og porteføljenivå
 • Endringsledelse – Hvordan snu tankesettet slik at fokus på gevinstrealisering blir en endringsreise
 • Kommunens behov for frigjøring av ressurser
 • Uttrekk fra relevante tema i KS-rapport "Lederutfordringer i digitale omstillingsprosesser"


Vi jobber med case – Reelle eksempler fra tidligere arbeid med gevinstrealisering i kommunale prosjekter
Vi gjør en felles øvelse: Risikovurdering ift «Innføring av gevinstrealisering i egen virksomhet»

 Velkommen til en spennende kursdag!

 

Dette kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.
Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

For akkurat dette kurset/seminaret har KS Agenda på vegne av deltakerne på forhånd søkt om og fått tilsagn om tildeling av OU-midler. De kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som da er omfattet av refusjonsordningen vil ikke motta faktura for deltakeravgiften. Denne vil gå direkte til KS og OU-fondet. Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv (og vil bli fakturert fra KS Agenda der dette er en del av arrangementet).
Det gjøres også oppmerksom på at refusjon ikke vil bli gitt dersom deltaker ikke møter på kurset eller ikke melder seg av innen fristen for dette. I de tilfeller vil faktura for deltakeravgift bli sendt arbeidsgiver.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Les mer om OU-midler her

Kursavgiften dekker Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS- Agenda AS
 
Betingelser
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

(10-15)

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Trykk på linken og søk.

KS Agenda hotellavtale

Kari Størksen er utdannet ingeniør med tilleggsutdannelse i organisasjonsutvikling/endring, styrekompetanse og strategi fra Handelshøyskolen BI. Hun har lang erfaring som topp- og linjeleder og som rådgiver innenfor private og offentlige virksomheter.

Kari har sin erfaring og kompetanse innenfor områdene strategi utvikling og implementeringsprosesser, governance, økonomistyring, endringsledelse, realisering av gevinster og program- og prosjektstyring. Kari er sektoransvarlig for stat, etat og kommuner i Devoteam Fornebu Consulting.

Richard Thursfield er prosjekt- og programleder med bred erfaring fra organisasjonsutvikling- og endringsinitiativer i offentlig og privat sektor. Han har erfaring med å lede endringsinitiativer gjennom hele livsyklusen fra oppstart til innføring og gevinstuttak.

Richard har status som APMG Registrert P3M Consultant® og har over 20 års yrkeserfaring som operativ leder og rådgiver. Han er utdannet først som yrkesoffiser i den britiske marinen, og deretter som siviløkonom med tilleggsutdannelse i ledelse, organisasjonsteori og strategi. Richard har videreutdanning i prosjekt, program og porteføljestyring, samt erfaring i praktisk anvendelse av kjente prosjektstyringsmodeller som DIFI prosjektveiviseren, PRINCE2, MSP og MoP

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer