Innovasjon, tjenesteutvikling og kontinuerlig forbedring

Pris

Kr. 4 500,- (mva fritt) NB - Godkjent for OU-midler

Målgruppe

Ledere og mellomledere som ønsker å bli bedre på kontinuerlig forbedring  av drift og realisering av gevinster gjennom bruk av Lean

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

Kunnskapsparken Finnsnes, Finnsnes
24. januar 2019
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 15:30

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

 

Et spennende kurs som ser på hvordan man gjennom Lean-filosofi satt i system og kontinuerlig forbedrng av drift kan oppnå bedre resultater og realisering av gevinster. 

 

Digitalisering og teknologiutvikling, stadig mer digitalt modne innbyggere, næringsliv og samarbeidspartnere sammen med krav til kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen skrus hardere til. «Mer og bedre for mindre» har blitt et slagord i offentlig sektor.

 

Dette påvirker også hvordan endringsarbeidet bør drives fremover. Skillet mellom endring og den løpende driften blir mer og mer visket ut, og endringsarbeidet må inn i den løpende driften og bli en del av linjens oppgaver og ansvar. Endringene må drives med utgangspunkt i kommunens innbyggere og næringsliv i fokus.

 

Hensikten med kurset

Hensikten med kurset er å bevisstgjøre og utvikle kompetansen til kommunens ledere og nøkkelressurser om hvordan endringsarbeid kan drives for at kommunen skal forbli attraktiv og relevant for innbyggere, næringsliv og ansatte i den «nære» fremtid.

 

Gjennom inspirerende og felles diskusjoner, ispedd eksempler, gruppeoppgaver, erfaringer og kunnskap fra andre sektorer, bransjer og virksomheter, skal kurset bidra til at deltagernes bevissthet og kunnskap økes, og at mulighetsperspektivet løftes frem.

 

Se gjerne programmet for nærmere informasjon om innhold

 

 

 

Dette kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.


Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

For akkurat dette kurset/seminaret har KS Agenda på vegne av deltakerne på forhånd søkt om og fått tilsagn om tildeling av OU-midler. De kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som da er omfattet av refusjonsordningen vil ikke motta faktura for deltakeravgiften. Denne vil gå direkte til KS og OU-fondet. Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv (og vil bli fakturert fra KS Agenda der dette er en del av arrangementet).
Det gjøres også oppmerksom på at refusjon ikke vil bli gitt dersom deltaker ikke møter på kurset eller ikke melder seg av innen fristen for dette. I de tilfeller vil faktura for deltakeravgift bli sendt arbeidsgiver.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Les mer om OU-midler her

Kursavgiften dekker

Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.

Arrangør:

KS- Agenda AS


Betingelser

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Inntil tre uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
  2. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  3. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  4. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer


Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.


Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda
info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

 

Dagens program: 

Innledning
Trender og innovasjon
Kontinuerlig forbedring er praktisk bruk av lean
Hvorfor kontinuerlig forbedring?
Hvordan kan kommunene arbeide for å få god brukerinnsikt i hva som er kommunens innbyggere og næringslivs behov?
Hvordan kan vi bruke en «påstand» eller en «tenkt teori» (hypotese) som utgangspunkt for å utvikle gode,  kommunale tjenester?
Gruppe oppgave (1) – fordeler og ulemper med kontinuerlig forbedring i kommunen
Gevinstarbeid
Organisering av team for å drive kontinuerlig forbedring
Erfaringer fra andre sektorer, kunder:
Hva har de oppnådd og hvordan bygge kultur?
Hvilke gevinster har de realisert – internt i virksomheten og overfor brukere?
Gruppe oppgave (2) – hvordan og på hvilket område kan vi starte med kontinuerlig forbedring i kommunen?
Oppsummering

 

Andreas Dale

Andreas Dale har lang erfaring som prosjekt- og prosessleder, og har ledet en rekke prosjekter hos store virksomheter, både i privat og offentlig sektor. De siste 5 årene har han jobbet med digitaliseringsoppdrag, både i prosjekt og som støtte i linja i forbindelse med gjennomføringen av større digital transformasjon. Han har erfart og lært fra praksis at for å lykkes i denne «digitaliseringens tid» så kreves en ny tilnærming på endringsarbeidet, basert på smidig, Lean og kontinuerlig forbedring. Og det aller viktigste – med kunden kompromissløst i fokus!

Andreas er dedikert, engasjert og engasjerende, og oppnår stor tillit i prosjekter, hos prosjekteierne og hos brukerne. Dette bidrar sterkt til å sikre endringsarbeidet «momentum» og gjennomføringskraft.

Kompetanseområder: Prosjekt- og prosessledelse, smidig, Lean og kontinuerlig forbedring.

 

Kari Størksen er utdannet ingeniør med tilleggsutdannelse i organisasjonsutvikling/endring, styrekompetanse og strategi fra Handelshøyskolen BI. Hun har lang erfaring som topp- og linjeleder og som rådgiver innenfor private og offentlige virksomheter.

Kari har sin erfaring og kompetanse innenfor områdene strategi utvikling og implementeringsprosesser, governance, økonomistyring, endringsledelse, realisering av gevinster og program- og prosjektstyring. Kari er sektoransvarlig for stat, etat og kommuner i Devoteam Fornebu Consulting.

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer