Digitale konsekvenser ved kommunesammenslåing

Pris

Kr. 3 990,- (mva fritt)

Målgruppe

Kommunale ledere og mellomledere med ansvar for prosjektgjennomføring ved digital sammenslåing.

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

Oslo
5. mars 2019

Arrangør

KS-Agenda as

 

Kontaktperson

Audun Tenden
Epost: info@ksagenda.no
Mobil: 482 63 639

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

 

Digitalisering berører i dag alle tjenesteområder i en kommune, og tjenesteproduksjonen foregår i økende grad digitalt. Hvilke digitale muligheter og utfordringer oppstår ved en kommunesammenslåing eller interkommunalt samarbeid?

KS har fått kartlagt dette i prosjektet "Digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing", utført av PA Consulting. På dette kurset er målsetningen å gi deltakerne en bred introduksjon til hvordan de skal gå frem ved digital sammenslåing av kommuner eller inngåelse i et IKT-samarbeid.

Læringsmål for deltakere er å kunne:
• anbefale prosess for digital sammenslåing
• planlegge en digital sammenslåing
• identifisere de mest kritiske områdene ved en digital sammenslåing, og lede arbeidet med disse

Dette kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.
Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

For akkurat dette kurset/seminaret har KS Agenda på vegne av deltakerne på forhånd søkt om og fått tilsagn om tildeling av OU-midler. De kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som da er omfattet av refusjonsordningen vil ikke motta faktura for deltakeravgiften. Denne vil gå direkte til KS og OU-fondet. Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv (og vil bli fakturert fra KS Agenda der dette er en del av arrangementet).
Det gjøres også oppmerksom på at refusjon ikke vil bli gitt dersom deltaker ikke møter på kurset eller ikke melder seg av innen fristen for dette. I de tilfeller vil faktura for deltakeravgift bli sendt arbeidsgiver.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Les mer om OU-midler her

 

 

Kursavgiften dekker

Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.

Arrangør:

KS- Agenda AS


Betingelser

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Inntil tre uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
  2. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  3. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  4. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet


Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.


Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda
info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

 

PROGRAM (kl. 09:00 - 16:00):

• Introduksjon til digital sammenslåing
• Steg i prosessen
• Kartlegging
• Utarbeidelse av målbilder
• Viktige aspekter ved planlegging av digital sammenslåing
• Viktige aspekter ved gjennomføring av digital sammenslåing

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

Grete Kvernland-Berg
Grete har dyp erfaring med digitalisering i kommunal sektor. Hun kjenner det digitale landskapet i kommunal sektor godt, og har lang erfaring med kommuner, interkommunale samarbeider og fylkeskommuner. Grete er ansvarlig for KS FoU-rapporten «Digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing». Grete er erfaren program- og endringsleder med erfaring fra store sammenslåingsprosesser.

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer