Innføring i gevinstrealisering

Pris

Kr. 3 990,- (mva fritt)

Målgruppe

Enhetsledere m.fl. som er involvert i omstillingsprosess innen digitalisering

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

Oslo
5. februar 2019
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 15:00

Arrangør

KS-Agenda as

 

Kontaktperson

Audun Tenden
Epost: info@ksagenda.no
Mobil: 482 63 639

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

"Gevinstrealisering handler om å sørge for at de gevinstene som var forventet av et prosjekt faktisk blir realisert. Gevinstrealisering krever et helhetlig og systematisk arbeid som involverer både prosjekt og linjeorganisasjon.

For å lykkes med gevinstrealisering er det behov for å endre måten virksomheter tenker når man gjennomfører prosjekter. Det må jobbes mer målrettet mot realisering av gevinster, hvilket innebærer å løfte blikket fra leveranser til gevinster." difi

Dette kurset gir en innføring i hva gevinstrealisering er og har som mål å gjøre kommunen bevisst på viktigheten av gevinstrealisering, samt gjøre deltakerne i stand til å kartlegge og følge opp gevinster før, under og etter prosjekter. Du vil lære hvordan du gjennomfører gevinstkartlegging, -planlegging og -oppfølging i praksis og få en enkel veiledning og praktiske verktøy som er velegnet i både små og store prosjekter.

 

Kurset er praktisk rettet med en blanding av teori og gruppearbeid, og man vil i etterkant kunne

 • definere sin rolle i kommunens gevinstrealiseringsarbeid
 • definere begrepet gevinstrealisering, forklare hvorfor det er viktig, og kunne lære andre i kommunen hva dette betyr i praksis
 • lede/fasilitere gevinstrealiseringsarbeidet gjennom gevinstkokebokens steg i et IKT-prosjekt
 • gi andre ledere og ansatte råd og sparring i gevinstrealiseringsarbeidet

Kursavgiften dekker

Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.

Arrangør:

KS- Agenda AS


Betingelser

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Inntil tre uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
  2. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  3. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  4. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet


Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.


Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda
info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

 

Program:

• Introduksjon

• Hvorfor gevinstrealisering

• Definisjon av ulike typer gevinster

• Steg i gevinstrealisering

• Ulike roller i gevinstrealisering

• Gjennomgang av prosessen for gevinstrealisering

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer