Kari Pape: Barnehagens pedagogiske praksis i lys av rammeplanen

Pris

Kr. 3 990,- (mva fritt) NB - Godkjent for OU-midler - trenger ikke søke

Målgruppe

Barnehageledere og andre som arbeider med rammeplan
 

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

Oslo
4. mars 2019
Tidspunkt: Kl. 09:30 - 16:00

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

 

Kunnskapsdepartementet har fastsatt rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og barnehagene må ha kompetente ansatte for å innfri kravene i rammeplanen.

Skal barnehagetilbudet bli godt, trenger man dyktige ansatte og aktive eiere som finner gode, lokale løsninger innenfor regelverket. Rammeplanen bare ett av flere viktige skritt i retning av en god barnehage for alle barn. Her spiller barnehagelærerne en nøkkelrolle.

Rammeplanen som ble fornyet i 2017 har blant annet blitt tydeligere på barnehagens forpliktelser. Den bygger videre på den norske barnehagetradisjonen der leken har en sentral plass, og tar samtidig hensyn til at barnehagehverdagen og foreldres forventninger har endret seg. Alle barn fortjener å få et godt barnehagetilbud uansett hvor de bor. Den nye «grunnloven»  bestemmer hva barn skal oppleve og lære i landets 6000 barnehager.

Formålet med dette kurset er å se på rammeplanen og hvordan barnehagelederne kan tilrettelegge for at den nye planen implementeres i den daglige drift.

 

 

Dette kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler - Les mer om OU-midler her

For akkurat dette kurset/seminaret har KS Agenda på vegne av kommunene på forhånd søkt om og fått tilsagn om tildeling av OU-midler.

De kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som da er omfattet av refusjonsordningen vil ikke motta faktura for deltakeravgiften. Denne vil gå direkte til KS og OU-fondet. Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv (og vil bli fakturert fra KS Agenda der dette er en del av arrangementet).

Det gjøres også oppmerksom på at refusjon ikke vil bli gitt dersom deltaker ikke møter på kurset eller ikke melder seg av innen fristen for dette. I de tilfeller vil faktura for deltakeravgift bli sendt arbeidsgiver.


Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

 

 

 

 
 

 

 

 

Kursavgiften dekker Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS- Agenda AS
 
Betingelser
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til audun.tenden@ks.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer
   

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda audun.tenden@ks.no, mobil. 482 63 639

Kurset starter kl. 09.00 og varer til ca. 15:30 med lunsj og innlagte pauser

Lunsj kl. 11.30

PROGRAM:

 • Hvordan kan du som leder bidra til økt kunnskap rundt sentrale begrep i rammeplanen?
 • Hvordan kan du som leder skape forståelse for hvilke ansvar og oppgaver som hviler på den enkelte ansatte, samt følge opp i dette i praksis?
 • Hvordan kan du som barnehagelærer og leder bidra til at alle barn opplever den gode barndom preget av trivsel, lek, vennskap og glede?
 • Barnehagen som pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Hvordan kan du som barnehagelærer og leder bidra til at alle de med voksne i barnehagen trekkes inn i og engasjeres i dette arbeidet?
 • Hvordan kan du som leder sørge for at rammeplanen brukes aktivt i arbeidet med å skape en lærende barnehage til beste for barn og voksne?


Husk å ta med rammeplanen på kurset!

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

Kari Pape er en svært anerkjent kurs- og foredragsholder, og er mye brukt som rådgiver og prosessveileder for kommuner og barnehager over hele landet. Hun er utdannet førskolelærer og har hovedfag i førskolepedagogikk fra 1999. I perioden 1988 – 2004 eide og drevet Kari Papes barnehage i Oslo.

Siden 1997 har hun holdt en rekke kurs og foredrag for ansatte og foreldre i barnehager og skoler i Norge og Sverige. Siden høsten 2000 har hun også utført konsulenttjenester for kommuner og barnehager. Hun har skrevet åtte bøker om aktuelle temaer innenfor barnehage og skole.

 

 

'

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer