DigiSos på 1-2-3 - arbeidsprosesser og gevinstrealisering

Pris

Kr. 3 990,-

Målgruppe

Ledere og ressurspersoner på Nav-kontorene, tillitsvalgte, ressurspersoner innen digitalisering med flere

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

Oslo
27. mars 2019
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 15:00

Arrangør

KS-Agenda as

 

Kontaktperson

Audun Tenden
Epost: info@ksagenda.no
Mobil: 482 63 639

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

 

 

Med digitale sosialtjenester fornyer, forenkler og forbedrer man søknadsprosessen av sosialstønad.

Den digitale søknaden om økonomisk sosialhjelp ble lansert på nav.no i slutten av mai. Hittil har flere NAV-kontor prøvd ut løsningen og det er mottatt om lag 26.000 digitalesøknader.
Erfaringene pilotkommunene har gjort seg er svært gode. Løsningen er brukervennlig, enkel å ta i bruk og det gir store tidsbesparelser for saksbehandler.
Kommunene som har tatt løsningen i bruk har framhevet viktigheten av å se på arbeidsprosessene.

På generellt grunnlag kan man si at gevinstplanlegging og gevinstrealisering av arbeidsprosesser har relativt lite fokus ved implementering av nye løsninger. Dette ønsker vi gjøre noe med.

På dette kurset skal vi se på:

 • Nasjonale løsninger – hva er det?
 • Litt om løsning
 • Hva må du gjøre før – kartlegge nåværende arbeidsprosess
 • Forberede ny arbeidsprosess
 • Planlegge gevinstene og gevinstrealisering
 • Opplæring i ny arbeidsprosess
 • Informasjon til bruker
 • Plan for realisering av gevinster og gjennomføring av ny prosess - oppfølging

Velkommen til et spennede kurs i DigiSos!

Kursavgiften dekker

Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.

Arrangør:

KS- Agenda AS


Betingelser

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Inntil tre uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
  2. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  3. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  4. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet


Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.


Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda
info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

 

09.00

Velkommen og oppstart. Hva er DigiSos?

 • Innføring i løsningen. Hva kreves det av kommunene for å ta den i bruk? Både på det IT-tekniske, men først og fremst overfor brukere og det organisatoriske.

10.00

Pause

10.10

Hvilke behov er det DigiSos løser?

 • Hvilke gevinster gir det for den som søker om sosialhjelp? Vi viser brukerhistorier.
 • Kommunehistorie – hva er den konkrete effekten internt på NAV-kontorene og organisasjonen ellers? Eksempler fra kommuner som har tatt løsningen i bruk.
 • Hvordan er dette hos oss?

Hvordan forbereder og tar vi i bruk DigiSos i vår kommune?

 • Hva må vi gjøre når vi kommer tilbake til kommunen?
 • Gjennomgang av sjekkliste for innføring?

11.30

Lunsj

12.15

Hvordan planlegge innføring i egen kommune?

 • Vi viser verktøyene enkel prosjektplan, gevinstkartlegging, interessentkartlegging, risikovurdering mm.
 • Hvordan planlegge gevinster og hvordan realisere disse

13.00

Pause

13.15

Arbeidsprosesser – hvordan går du fram for å ta ut effektene?

 • Arbeidsprosesser – hvordan går du fram for å ta ut effektene?
 • Hva betyr endringen for våre medarbeideren? Hvordan involvere tillitsvalgte og medarbeider i planleggingen og gjennomføring?
 • Hvordan kan du planlegge og gå fram for at arbeidsprosessen endres og forbedres? Hvordan kan DigiSos bidra til utvikling av gode arbeidsprosesser og bedre bruk av medarbeidernes kompetanse?
 • Vi øver oss på metodene og planlegger hvordan vi skal gjennomføre prosessen når vi kommer til egen organisasjon.

15.00

Avslutning

 

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

Olve MolvikOlve Molvik jobber med ledelses- og organisasjonsutvikling i kommuner og fylkeskommuner. Han har bred toppledererfaring fra Sandnes og Stavanger kommuner

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer