Prosessledelse, del 1-mars og del 2-april

Pris

Kr. 9 900,- mva fritt (forhåndsgodkjent for OU-midler)

Målgruppe

Ledere, prosjektledere og interne utviklingsaktører

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

Thon Hotel Slottsparken
12. - 13. mars 2019
Tidspunkt: Kl. 09:30 - 15:30

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

 

 

Dette kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler. Hva dette innebærer kan du lese om ved å trykke her.

Kurs i prosessledelse går over to samlinger slik at deltakerne skal få mulighet til å prøve ut metoder og verktøy mellom samlingene.

- 1. samling: 12. og 13. mars

- 2. Samling: 2. april

I et samfunn som i økende grad er basert på utnyttelse av kunnskap, vil en organisasjons verdi og livsgrunnlag avhenge av evnene til å mestre komplekse prosesser, omstille seg hurtig og anvende medarbeidernes ressurser for å oppnå konkrete mål. Kompetansen innen prosessledelse øker muligheten for at enkeltpersoner og team kan ha meningsfylte dialoger, generere nye ideer, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier sammen.
Hensikten med kurset

Kurs i prosessledelse er utviklet for å styrke ledere, prosjektledere og interne utviklingsaktørers kompetanse i å tilrettelegge og lede gode prosesser, møter og gruppeprosesesser. Deltakerne skal etter kurset kunne bruke prosessledelse som redskap for å drive endring, utvikling og innovasjon internt i organisasjonen og i møte med samarbeidspartnere.

1. samling (2 dager - 12. og 13. mars)
I den første samling vil det bli gitt en grunnleggende introduksjon til prosessledelse. Du vil få innføring i hva god prosessledelse er og hvordan du selv kan bli en god prosessleder. Etter først samling vil du ha fått konkrete verktøy du kan ta direkte i bruk i eget arbeid. I løpet av denne samlingen vil du også starte arbeidet med eget case. Vi vil legge vekt på å skape et trygt og godt læringsfellesskap.

Vi anbefaler at alle deltakerne forbereder et lite case som de ønsker å jobbe med i løpet av kurset. Det er ingen nødvendighet, men et tilbud. Vi anbefaler å velge et case som ikke er for omfattende, for eksempel et møte, verksted eller seminar som skal ledes i nærmeste framtid.

 

2. samling (1 dag, 2. april)

I andre samling ser vi på prosesslederrollen, motstand i prosesser og anvendt positiv psykologi i prosesser. Vi bruker også litt tid på erfaringsdeling/aksjonslæring siden forrige samling. Hva har deltakerne prøvd ut og hva kan vi lære av disse erfaringene i videre arbeid med egne case?

 

Læringsmål – etter kurset skal deltakerne:
- Ha kjennskap til hva prosessledelse er og i hvilke sammenhenger prosessledelse er særlig anvendbart og nyttig.
- Ha kjennskap til teori, sentrale begreper og grunnleggende prinsipper innenfor prosessledelse. Da med vekt på styrkebasert og anerkjennende
tilnærming.
- Kjenne til og kunne bruke nye relevante prosessledermetoder og verktøy.
- Kunne identifisere og lede prosesser i prosjekt-, endring- og utviklingsarbeid.
- Være bevist på egne ferdigheter, styrker og utviklingspotensial som prosessleder
- Kunne bruke prosessledelse som verktøy for strategisk utvikling av sin gruppe, avdeling eller organisasjon

 

Dette kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.
Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

For akkurat dette kurset/seminaret har KS Agenda på vegne av deltakerne på forhånd søkt om og fått tilsagn om tildeling av OU-midler. De kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som da er omfattet av refusjonsordningen vil ikke motta faktura for deltakeravgiften. Denne vil gå direkte til KS og OU-fondet. Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv (og vil bli fakturert fra KS Agenda der dette er en del av arrangementet).
Det gjøres også oppmerksom på at refusjon ikke vil bli gitt dersom deltaker ikke møter på kurset eller ikke melder seg av innen fristen for dette. I de tilfeller vil faktura for deltakeravgift bli sendt arbeidsgiver.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Les mer om OU-midler her

 

 

Kursavgiften dekker

Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.

Arrangør:

KS- Agenda AS


Betingelser

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Inntil tre uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
  2. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  3. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  4. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet


Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.


Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda
info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

 

Kurset starter kl. 09.30 og varer til kl. 15.30 begge dager

Dag 1, 12. mars

 • Oppstart, formål og forventninger
 • Introduksjon til prosessledelse
 • kort om styrker
 • mini-intervju
 • Prosessledermodellen
 • Planlegge og starte opp prosesser
 • Oppstartsmodell
 • Introduksjon til eget case

Dag 2, 13. mars

 • Grunnlagsmetoder for deltakelse
 • kraftfulle spørsmål
 • Åpnefasen - om å jobbe kreativt
 • Kreative verktøy
 • Morstand
 • Lukke prosesser - ta beslutninger
 • Jobbe med eget case

 

Kurset starter kl. 09.30 og varer til kl. 15.30.

Dag 3, 2. april

 • Erfaringsdeling
 • Prosesslederrollen og egne styrker/ferdigheter
 • Motstand i prosesser
 • Jobbe med eget case
 • Utsjekk

Endringer i programmet kan forekomme

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

FORELESERE

Pål Tangaard
Pål har lang erfaring med å jobbe med samhandlingsprosesser og sektorovergripende prosesser, gjerne gjennom konferansearbeid og bruk av storskalametodikk. Ved å samle mange mennesker i samme rom og samtidig skape en trygg og god atmosfære, evner Pål å få team og organisasjoner til å hente fram det beste hos seg selv og skape innovative løsninger. Pål er en meget erfaren kursholder innenfor områder som prosessledelse, styrkebasert pedagogikk, Appreciative inquiry, presentasjonsteknikk, deltagende metoder og møteledelse og underviser jevnlig for ulike høyskoler, universitet og organisasjoner. Påls faglige bakgrunn er profesjonsstudiet i pedagogikk med spesialisering innen ledelse og organisasjonsutvikling.

Borghild Brekke

Borghild har mastergrad i pedagogikk og faglærerutdannelse i drama og teater. Hun har undervist i pedagogikk på Universitetet i Agder og Oslo MET og jobbet som kontaktlærer i skolen. I Lent har hun flere roller: Hun bistår organisasjoner med pedagogisk utviklingsarbeid og kursutvikling, hun holder kurs for ledere i presentasjonsteknikk og formidling, og hun holder kurs i prosessledelse med vekt på kreative prosesser og deltakende metoder. Borghilds kunnskap om estetiske og kreative læreprosesser gjør at alle kurs og prosesser hun leder hjelper deltakerne til å bli engasjert gjennom varierte arbeidsmåter.

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer