Kommunal beredskapsplikt – Overordnet beredskapsplan

Pris

Kr. 4 500,- (mva fritt)

Målgruppe

Kommuneledelse, beredskapsansvarlig, kommunens kriseledelse m.fl.

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

Oslo
30. april 2019
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 15:45

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

 

Kommunene er gjennom «Forskrift om kommunal beredskapsplikt» pålagt krav knyttet til beredskaps-forberedelser på ulike områder. Grunnlaget for beredskapsarbeidet er gjennomføring av en helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse. Analysen danner grunnlaget for utarbeidelsen av en overordnet beredskapsplan som skal være samordnet med andre relevante krise- og beredskapsplaner. Trening og øving er et viktig instrument for å avdekke svakheter i planverk og organisering, samt og øke kompetansen hos de involverte og styrke samarbeidet med andre aktører.

Kurset i overordnet beredskapsplan er den andre av tre moduler. De to øvrige modulene er:

Modul 2 - Overordnet beredskapsplan
Modulen tar for seg prinsipper for organisering og struktur av beredskapsplaner for å optimalisere planen som et funksjonelt verktøy ved uønskede hendelser. Modulen tar også ta opp prinsipper knyttet til organisering av krisestab, samt anvendelse av planverket. Som en del av undervisningen vil det bli gitt diskusjonsoppgaver som skal drøftes i mindre grupper og presenteres/diskuteres i plenum.

Modul 2 betinger ikke at modul er 1 gjennomført, men det forutsettes at kursdeltagerne har generell kjennskap til risiko- og sårbarhetsanalyser.

 

Formålet med kurset (læringsmål):

Kurset gir en innføring i kommunal beredskapsplikt med vekt på beredskapsplanlegging. Kurset gir deltakerne kjennskap til minimumskrav til innholdet i kommunale beredskapsplaner, prinsipper for organisering av krisestaben og anvendelse av planen.

Etter fullført kurs skal deltakerne:

 • Kjenne til «Forskrift om kommunal beredskapsplikt»
 • Ha grunnleggende kjennskap til utarbeidelse og organisering av overordnede kommunale beredskapsplaner, herunder forstå sammenhengen mellom ROS-analysen og planverket
 • Forstå sentrale prinsipper for organisering av kriseledelsen med støttefunksjoner

Krav om forkunnskaper::

· Det legges til grunn at deltakerne har god kjennskap til egen kommunes ROS-analyse og beredskapsplan.

· Alle deltakere må medbringe egen datamaskin

 

 

Kursavgiften dekker

Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.

Arrangør:

KS- Agenda AS


Betingelser

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Inntil tre uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
  2. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  3. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  4. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet


Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.


Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda
info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

 

Program

0900-0915

Kaffe og registrering

0915-0930

Velkommen

0930-1015

Beredskap – strukturering av plan

1015-1100

Beredskap – kriseorganisasjonen

1100-1115

Kaffepause

1115-1200

Beredskap – krisehåndtering

1200-1300

Lunsj

1300-1345

Gruppeoppgave – case «Øving kommune»

1345-1430

Gjennomgang av caseforslag

1430-1445

Kaffepause

1445-1530

Gjennomgang av caseforslag fortsetter

1530-1545

Avslutning

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

Om foreleserne fra Bedriftskompetanse:

 

Roger Solberg

Seniorrådgiver
 

Kjernekompetanse:

Sikkerhet og beredskap, analyse.

Utdanning:

Certified Security Consultant, Buckinghamshire New University

Spesialpedagogikk 2. avdeling, Høgskolen i Tromsø

Ledelse og organisasjonsteori, Høgskolen i Hedmark

Allmennlærerutdanning, Høgskolen i Tromsø

Ex. phil og samfunnsvitenskapelig metode, Universitetet i Bergen

Grunnleggende befalsutdanning, Forsvarets Spesialkommando

 

Tidligere erfaring:

Seniorrådgiver, Bestia Risk Consulting

Troppssjef, Forsvarets Spesialkommando

Hovedinstruktør/Nestkommanderende tropp, Forsvarets Spesialkommando

Operatør/instruktør/patruljefører, Forsvarets Spesialkommando

 

Hans Kristian Elverland Henriksen

Seniorrådgiver
 

Kjernekompetanse:

Lederutvikling, organisasjonsutvikling, sikkerhet og beredskap.

Utdanning:

Bachelor i Organisasjon og ledelse, Høyskolen i Hedmark

Bedriftsetablererprogram, Høyskolen i Bodø

Krigsskole, Krigsskolen Hæren

Befalsskole, Befalsskolen for Kavaleriet

 

Tidligere erfaring:

Fagansvarlig div. militære fag for Hæren, Hærens Våpenskole

Seksjonssjef, Hærens Våpenskole

Ansvarlig for utvikling av utdannings- og evalueringskonsepter, Hærens Våpenskole

Prosjektmedarbeider utvikling av lederutdanning i Hæren, Hærens Våpenskole

Rådgiver/mentor Afghan National Army, NATO/ISAF

Linjesjef/seksjonssjef, Befalsskolen for Kavaleriet

Sjef oppklaringstropp, Kavaleriet/Hæren

Hovedinstruktør, militære fag

Rådgiver/konsulent, selvstendig næringsdrivende

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer