Kommunal beredskapsplikt – Trening & øving

Pris

Kr. 4 500,- (mva fritt)

Målgruppe

Kommuneledelse, beredskapsansvarlig, kommunens kriseledelse m.fl.

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

Oslo
28. mai 2019
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 16:45

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

Kommunene er gjennom «Forskrift om kommunal beredskapsplikt» pålagt krav knyttet til beredskaps-forberedelser på ulike områder. Grunnlaget for beredskapsarbeidet er gjennomføring av en helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse. Analysen danner grunnlaget for utarbeidelsen av en overordnet beredskapsplan som skal være samordnet med andre relevante krise- og beredskapsplaner. Trening og øving er et viktig instrument for å avdekke svakheter i planverk og organisering, samt og øke kompetansen hos de involverte og styrke samarbeidet med andre aktører.

Kurset i trening og øving er den siste av tre moduler. De to øvrige modulene er:

 

Modul 3 - Trening og øving
Modulen tar for seg trening og øving knyttet til krisehåndtering. Modulen omfatter mandat, hensikt, mål og avgrensninger ved øving i tillegg til planlegging, gjennomføring og evaluering.
Som en del av undervisningen vil det bli gitt diskusjonsoppgaver som skal drøftes i mindre grupper og presenteres/diskuteres i plenum.

Modul 3 betinger ikke at foregående moduler er gjennomført, men det forutsettes at kursdeltagerne har generell kjennskap til ROS-analyser og beredskapsplaner.

 

Formålet med kurset (læringsmål):

Kurset gir en innføring i «Kommunal beredskapsplikt» med vekt på sammenhengen mellom ROS-analyser, beredskapsplaner samt trening og øving.
Kurset gir deltakerne kjennskap til prinsipper for trenings- og øvingsplanlegging.

Etter fullført kurs skal deltakerne:

 • Kjenne til «Forskrift om kommunal beredskapsplikt»
 • Kjenne til prinsipper for planlegging, organisering, gjennomføring og evaluering av beredskapsøvelser
 • Kjenne til muligheter og begrensninger ved ulike øvingsformater

Krav om forkunnskaper:

· Det legges til grunn at deltakerne har god kjennskap til egen kommunes ROS-analyse og beredskapsplan.

· Alle deltakere må medbringe egen datamaskin

 

 

Kursavgiften dekker

Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.

Arrangør:

KS- Agenda AS


Betingelser

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Inntil tre uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
  2. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  3. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  4. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet


Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.


Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda
info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

 

Program

 

0900-0915

Kaffe, rundstykker og registrering

0915-0930

Velkommen

0930-1015

Trening og øving – øvelser i et større perspektiv

1015-1100

Trening og øving – oppdrag og beslutning om øvelse

1100-1115

Kaffepause

1115-1200

Trening og øving – planlegging, gjennomføring og evaluering

1200-1300

Lunsj

1300-1345

Gruppeoppgave – case «Øving kommune»

1345-1430

Gjennomgang av caseforslag

1430-1445

Kaffepause

1445-1530

Gjennomgang av caseforslag fortsetter

1530-1645

Avslutning

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

Om foreleserne fra Bedriftskompetanse:

 

Roger Solberg

Seniorrådgiver
 

Kjernekompetanse:

Sikkerhet og beredskap, analyse.

Utdanning:

Certified Security Consultant, Buckinghamshire New University

Spesialpedagogikk 2. avdeling, Høgskolen i Tromsø

Ledelse og organisasjonsteori, Høgskolen i Hedmark

Allmennlærerutdanning, Høgskolen i Tromsø

Ex. phil og samfunnsvitenskapelig metode, Universitetet i Bergen

Grunnleggende befalsutdanning, Forsvarets Spesialkommando

 

Tidligere erfaring:

Seniorrådgiver, Bestia Risk Consulting

Troppssjef, Forsvarets Spesialkommando

Hovedinstruktør/Nestkommanderende tropp, Forsvarets Spesialkommando

Operatør/instruktør/patruljefører, Forsvarets Spesialkommando

 

Hans Kristian Elverland Henriksen

Seniorrådgiver
 

Kjernekompetanse:

Lederutvikling, organisasjonsutvikling, sikkerhet og beredskap.

Utdanning:

Bachelor i Organisasjon og ledelse, Høyskolen i Hedmark

Bedriftsetablererprogram, Høyskolen i Bodø

Krigsskole, Krigsskolen Hæren

Befalsskole, Befalsskolen for Kavaleriet

 

Tidligere erfaring:

Fagansvarlig div. militære fag for Hæren, Hærens Våpenskole

Seksjonssjef, Hærens Våpenskole

Ansvarlig for utvikling av utdannings- og evalueringskonsepter, Hærens Våpenskole

Prosjektmedarbeider utvikling av lederutdanning i Hæren, Hærens Våpenskole

Rådgiver/mentor Afghan National Army, NATO/ISAF

Linjesjef/seksjonssjef, Befalsskolen for Kavaleriet

Sjef oppklaringstropp, Kavaleriet/Hæren

Hovedinstruktør, militære fag

Rådgiver/konsulent, selvstendig næringsdrivende

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer