Helhetlig oppvekst med livsmestringsperspektivet i fokus

Pris

Kr. 3 990,- (mva fritt)

Målgruppe

Skole-og barnehageeier, barnehageleder og -ansatte, skoleledere og -ansatte, barnevernledere og -ansatte, utekontakt, fritidsklubbledere og –ansatte, helsesøstre.

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

Oslo
24. april 2019
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 16:00

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

 

 

 

 

 

 

«Det tar en hel landsby å oppdra et barn»

 • Hvordan kan forståelsen av resilensbegrepet brukes til utviklingen av gode oppvekstmiljø for barn og ungdom?
 • Hva er Growth Mindset og hvordan kan Growth Mindset bidra til å fremme livsmestring og livslang læring?
 • Hva er traumebevisst omsorg og hvordan kan traumebevisst omsorg bidra til at barn og ungdom føler seg bedre ivaretatt og forstått?
 • Hvordan forebygge psykisk-uhelse blant barn og ungdom?


Hvordan lykkes med helhetlig og forebyggende arbeid rundt barn og ungdoms oppvekst i et livsmestringsperspektiv?
Dette kurset gir innsikt i hva helhetlig oppvekst med livsmestringsperspektivet i fokus betyr i praksis for den enkelte voksne med direkte eller indirekte ansvar for barn og ungdoms oppvekst.

Kurset vil legge særlig vekt på:  

 

 • forståelse for begrepene resiliens, Growth Mindset, traumebevisst omsorg og psykisk uhelse
 • hvordan legge til rette for god samhandling mellom ulike instanser rundt barn og ungdom i et nærmiljø; foresatte, barnehage, skole, fritid og barnevern.

 

 

Kursavgiften dekker

Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.

Arrangør:

KS- Agenda AS


Betingelser

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Inntil tre uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
  2. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  3. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  4. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet


Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.


Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda
info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

 

Program:
08.30 - 09.00  Kaffe og registrering
09.00 – 09.45  Hva er et «resilent» oppvekstmiljø for barn og unge?
09.45 – 10.00  Pause      
10.00 – 10.45  Hva er Growth Mindset, og hvordan bidrar Growth Mindset til livslang
                        læring?
10.45 – 11.00  Pause
11.00 – 11.45  Hvordan fremme en Growth Mindset-kultur?
11.45 - 12.30  Lunsj
12.30 – 13.15  Foreldre, den viktigste forebyggeren i barn og unges liv! Hvorfor er det
                       viktig at foreldre har kunnskap om tilknytningsteori og traumebasert
                       omsorg?
13.15 – 13.30  Pause
13.30 – 14.15  «4-10» et eksempel på en tverretatlig modell for å forebygge psykisk
                        uhelse, rus og kriminalitet blant ungdom.  
14.15 – 14.30  Pause   
14.30 – 15.15  IGP–prosess: Kan noe av det jeg har lært i dag brukes i min
                        tjeneste/kommune?

 

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

Ingelin Burkeland jobber med lederutvikling, lederveiledning og teamutvikling for ledergrupper på alle nivå i kommuner og fylkeskommuner. Hun har solid erfaring fra implementerings- og endringsprosesser, teamutvikling, og som foredragsholder. Ingelin er tilknyttet KS-Konsulents kompetanseteam rettet mot barnehage og skole. Ingelin er særlig opptatt av motivasjon for jobb og læring på individ-, team- og organisasjonsnivå. Hun har jobbet mye med implementering av flere ulike programmer for pedagogisk utvikling.
 

Svein Helland Sivertsen jobber med organisasjonsutvikling og tjenesteutvikling med særlig vekt på barnevern og utfordringer knyttet til barn og unges oppvekst. Han er utdannet barnevernspedagog, familieterapeut, og har en Master i kunnskaps- og innovasjonsledelse.  
Han har jobbet over 20 år i barnevernet som saksbehandler, utekontakt, barnevernvakt og avd. leder. Han har også jobbet 8 år som SLT-koordinator i Stavanger, og 3 år i Bufetat som MST-terapeut. 

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer