Utstilling KOMØK19

Målgruppe

Leverandører til kommunal sektor

Påmeldingsfrist

Fortløpende

Tid og sted

Oslo
27. - 28. mai 2019

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

​​

 

 

 

Velkommen til KOMØK 2019

 - 27. til 28. mai på Clarion Hotel The HUB

Smakebiter fra programmet slippes fortløpende på konferansens facebookside.

 

Programmet og annen informasjon blir blir publisert her så snart det er klart.

 

 

 

Påmeldte utstillere
 

 

 

 

Praktisk informasjon

Sted: Clarion Hotel The HUB
Dato: 27. - 28. mai 2019
Påmeldingsfrist: Fortløpende
Fagansvarlig: Håvard Moe, KS-Konsulent as
Teknisk arrangør: KS-Agenda AS
Arrangører:
 

KS, Kommunalbanken, Norges kommunerevisorforbund og Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK)

Priser

Utstilling begge dager med logo* kr. 35 000,- eks mva
Utstilling begge dager uten logo kr. 30 000,- eks mva
Utstillere dagpakke (inkluderer kaffe/te hele dagen, pausemat, samt lunsj). 27.-28. mai: kr. 950,- per person per dag

 

*Pris med logo inkluderer logo på storskjerm i konferansesal under pausene samt ved åpning av konferansen.


Størrelse på standplassene er: 2 x 2 meter, ståbord, strøm, trådløst nett. Dagpakke og eventuelt middag samt overnatting kommer i tillegg

 

Mandag 27. mai

KL.

 

09.30

Registrering

 

10.00

Velkommen

v/

10.05

 

 

Globale trender styrer lokalt handlingsrom

Kjell A. Nordström, professor, Institutt for internasjonal virksomhet, Handelshøyskolen i Stockholm

OK

11.00

Kaffe & utstillervandring

Spor

Politisk økonomi

Økonomiledelse

Fagøkonomi

Styring

Revisjon/finans

11.15

Seminar (A)

 

Sjeføkonomens time

Makro

Status i norsk økonomi

 

Thorbjørn Eika

Sjeføkonom

 KS

OK

 

Seminar (B)

 

Handlingsrom 2020

- 10 konkrete tips for større økonomisk handlingsrom

 

Håvard Moe

seniorrådgiver

KS Konsulent as

OK

 

 

Seminar (c)

 

Hva er «riktig» netto driftsresultat i en kommune?

 

Menon- og Telemarksforsking

 

Kommer en FoU – snakk med Espen Rymoen

 

Sigmund/Martin/Rune følger opp med seminartittel og innledere

 

 

Seminar (D)

 

Demografi som utfordrer økonomien

 

Eldrebølge og befolkningsnedgang en trussel for lokalsamfunnet, eller?

Eling Holmøy

Demografi

OK

 

Hvordan håndtere vekst og reduksjon i ulike aldersgrupper?

Einar Spjøtvoll Økonimsjef

Malvik kommune

OK

 

 

Seminar (E)

 

Ansvarsfordeling mellom kommune og revisor, hvor går skillet?

 

 

Motrne Alm Birkelid

Hedmark

Daglig leder i Hedmark revisjon IKS

 

OK

 

 

12.00

Kaffe & utstillervandring

12.15

Seminar (F)

 

Sju magre etter sju fete – hvordan kan Kommune-Norge håndtere tøffere tider?

 

Ole P. Pedersen

Redaktør TU

Tidligere nyhetsredaktør i Kommunal Rapport

OK

 

 

Seminar (G)

 

Hvem skal gjøre omstillingsjobben? –Linja, økonomiavdelingen eller egen utviklingsenhet?

 

Monica Larssen

Digitaliseringsleder

Harstad kommune

OK

 

Rune Sjurgaard,

Rådmann  

Volda kommune

OK

 

 

Seminar (H)

 

Kommuneproposisjonen og Prognosemodell for kommunene

 

Nye kriterier i inntektssystemet for kommunene

 

Rune Bye

Avdelingsdirektør

KS

OK

 

Sigmund Engdal

Spesialrådgiver,

KS

OK

 

Seminar (I)

 

Litt mindre mange. Om tilpasning og utvikling i krympende kommune

 

Josefina Syssner,

Universitetslektor

Linköpings universitet

OK

 

Seminar (J)

 

Renter & sånn –

Hva i makrobildet driver renteutviklingen?

 

Guttorm Egge

Kredittanalytiker

Kommunalbanken

OK

 

Tom Fredrik Persen

Porteføljeforvalter

Kommunalbanken

OK

 

13.00

 

Lunsj (må være 13.00)

 

 

 

 

 

14.00 – 16.00

KOMØK MASHUP

WIKIPEDIA: Mashup er en term som vanligvis betyr at et verk som er satt sammen av biter fra flere forskjellige kilder.

 

Se eget Program

16.00

Leverandørseminar

(L1)

 

Framsikt

 

Den røde tråden fra Kommuneplanen til handlingsprogram, virksomhetsplan, løpende rapportering og til tertial og årsrapport

 

Ole K. Grinde, Økonomisjef

Horten kommune

OK

 

Halvor Walla,

daglig leder

Framsikt

OK

 

 

Leverandørseminar

(L2)

 

Kommuneforlaget

 

B

C

Leverandørseminar

(L3)

 

Kommunalbanken

 

B

C

Leverandørseminar

(L4)

 

KS-Konsulent

 

Kommunekompasset - Hvor god er din kommune?

 

Verner Larsen

Rådmann

OK

 

 

Håvard Moe Seniorrådgiver

KS-Konsulent as

OK

 

Leverandørseminar

(L5)

 

BDO? Agenda Kaupang?

 

B

C

 

 

17.00

SLUTT

SLUTT

SLUTT

SLUTT

SLUTT

17.30

Felles sosial arrangement; Løpetur i Oslo, Pub-til-pub, byvandring i Bjørvika

20.00

Felles Middag m/underholdning

Den norske opera

 

Tirsdag 28. mai

KL.

 

08.30

Kaffe

 

09.00

God morgen v/

09.05

«Kommunene må investere for framtiden»

Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO Senter for klimaforskning OK  

              

09.45

Kommuneproposisjonen for 2020 - Hva skjer?

Eivind Dale, departementsråd, Kommunal- og moderniseringsdepartementet OK

 

10.30

Kaffe & utstillervandring

Spor

Politisk økonomi

Økonomiledelse

Fagøkonomi

Styring

Revisjon/finans

11.00

Seminar (P)

 

Klimabudsjett Oslo

Robert Steen

Finansbyråd

Oslo kommune

OK

 

Longyearbyen

Hva betyr det i praksis at klimaet forandrer seg?

Hege W Fagertun

Administrasjonssjef Longyearbyen

OK

 

Seminar (Q)

 

Nytt inntektssystemutvalg

 «Grunnlag for likeverdige tjenester» - forventninger til utvalg/mandat

 

Våren 2019 nedsettes inntektssystemutvalget. Leder for utvalget + 2-3 rådmenn vil inviteres til sesjonen for å drøfte mandatet til utvalget

OK

 

Seminar (R)

 

Endring i pensjonsordningen fra 2020 – konsekvenser for kommuneøkonomien

 

Erik Falk

Direktør Aktuar / Produkt

KLP

OK

 

Seminar (S)

 

Digitalisering i et strategisk perspektiv - Det blir helt sikkert bedre – men blir det billigere?

 

Christian Fotland

Prosjektrådmann

Bjørnafjorden kommune

OK

 

 

Seminar (T)

 

Forvaltningsrevisjon som verktøy i den kommunale egenkontrollen, Hvordan bruker vi revisjonsrapporter i vårt utviklingsarbeid?

 

Frode Skuggedal

Administrasjonssjef

Salangen kommune

OK

 

Astrid Indrebø

KomRev NORD IKS

OK

 

11.45

Kaffe & utstillervandring

12.15

Seminar (U)

 

Rådmannsforedraget; Styring, Samskaping og Samspill i Øvre Eiker

 

Trude Andresen

Rådmann

Øvre Eiker kommune

 

OK

 

Seminar (V)

 

Finansielle handlingsregler

Ny kommunelov krever at det etableres handlingsregler. Hva skal til for å finne gode handlingsregler og hva skal til for å leve etter det?

 

Inge Bjur Halvorsen

Økonomisjef

Nittedal kommune

OK

 

Perspektivet sett fra kredittmarkedene – Norsk tillitsmann?

Klimarisiko?

Hvem får først ikke penger?

 Marit/Lars sjekker

 

 

Seminar (W)

 

Ny kommunelov med tilhørende forskrift – konsekvenser for økonomiforvaltningen

 

Bent Devik

KMD

 

OK

 

Kommentar fra NKKF

Asbjørn O. Pedersen

Generalsekretær

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

 

OK

 

Seminar (X)

 

Digitalisering

 

Robotene er tatt i bruk – eksempler fra Narvik kommune. Ved Per Jacobsen

 

Gode eksempler – korte innlegg

Nordsreisa og Rauma

 

 

Gartner GROUP

 

Martin følger opp

 

Seminar (Y)

 

Rydde i eget bo - Hvordan forebygge og hindre arbeidslivs-kriminalitet og sosial dumping i egne investeringsprosjekter?

 

Helge Askildsen

Rådgiver – Økonomi/innkjøp

Stavanger kommune

 

OK

 

13.00

Lunsj & Hjemreise

 

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer