Utstilling KOMØK19

Målgruppe

Leverandører til kommunal sektor

Påmeldingsfrist

Fortløpende

Tid og sted

Oslo
27. - 28. mai 2019

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

​​

 

 

 

Velkommen til KOMØK 2019

 - 27. til 28. mai på Clarion Hotel The HUB

Smakebiter fra programmet slippes fortløpende på konferansens facebookside.

 

Programmet og annen informasjon blir blir publisert her så snart det er klart.

 

 

 

Påmeldte utstillere
 

 

 

 

Praktisk informasjon

Sted: Clarion Hotel The HUB
Dato: 27. - 28. mai 2019
Påmeldingsfrist: Fortløpende
Fagansvarlig: Håvard Moe, KS-Konsulent as
Teknisk arrangør: KS-Agenda AS
Arrangører:
 

KS, Kommunalbanken, Norges kommunerevisorforbund og Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK)

Priser

Utstilling begge dager med logo* kr. 35 000,- eks mva
Utstilling begge dager uten logo kr. 30 000,- eks mva
Utstillere dagpakke (inkluderer kaffe/te hele dagen, pausemat, samt lunsj). 27.-28. mai: kr. 950,- per person per dag

 

*Pris med logo inkluderer logo på storskjerm i konferansesal under pausene samt ved åpning av konferansen.


Størrelse på standplassene er: 2 x 2 meter, ståbord, strøm, trådløst nett. Dagpakke og eventuelt middag samt overnatting kommer i tillegg

 

Mandag 27. mai

KL.

 

09.30

Registrering

 

10.00

Velkommen

 

10.05

 

 

Globale trender styrer lokalt handlingsrom

Kjell A. Nordström, professor, Institutt for internasjonal virksomhet, Handelshøyskolen i Stockholm

11.00

Kaffe & utstillervandring

Spor

Politisk økonomi

Økonomiledelse

Fagøkonomi

Styring

Revisjon/finans

11.15

Seminar (A)

 

Sjeføkonomens time

Makro

Status i norsk økonomi

 

Thorbjørn Eika

Sjeføkonom

 KS

 

 

Seminar (B)

 

Handlingsrom 2020

- 10 konkrete tips for større økonomisk handlingsrom

 

Håvard Moe

seniorrådgiver

KS Konsulent as

 

 

 

Seminar (C)

 

Hva er «riktig» netto driftsresultat i en kommune?

 

Menon- og Telemarksforsking

 

 

 

Seminar (D)

 

Å danse med demografien - Hvordan håndtere vekst og reduksjon i ulike aldersgrupper?

 

 

 

 

Seminar (E)

 

Ansvarsfordeling mellom kommune og revisor, hvor går skillet?

 

 

Morten Alm Birkelid

Daglig leder i Hedmark revisjon IKS

 

 

 

12.00

Kaffe & utstillervandring

12.15

Seminar (F)

 

Sju magre etter sju fete – hvordan kan Kommune-Norge håndtere tøffere tider?

 

Ole P. Pedersen

 

 

 

Seminar (G)

 

Nytt inntektssystem

 «Grunnlag for likeverdige tjenester» - forventninger til utvalg/mandat

 

 

Seminar (H)

 

Kommuneproposisjonen og Prognosemodell for kommunene

 

Nye kriterier i inntektssystemet for kommunene

 

Rune Bye

Avdelingsdirektør

KS

 

Sigmund Engdal

Spesialrådgiver,

KS

 

Seminar (I)

 

Litt mindre mange. Om tilpasning og utvikling i krympende kommune

 

Josefina Syssner,

Universitetslektor

Linköpings universitet

 

 

Seminar (J)

 

Et seminar på finans/rente

 

Ny kommunelov – konsekvenser for finansforvaltning?

 

 

 

13.00

 

Lunsj

14.00 – 16.00

KOMØK MASHUP

Se egen programfane

16.00

Leverandørseminar

(L1)

 

Framsikt

 

 

Leverandørseminar

(L2)

 

Kommuneforlaget

 

 

Leverandørseminar

(L3)

 

Kommunalbanken

 

 

Leverandørseminar

(L4)

 

KS-Konsulent

 

Kommunekompasset - Hvor god er din kommune?

 

Andreas Chr Nørve

Ass. rådmann

Herøy kommune

 

Håvard Moe Seniorrådgiver

KS-Konsulent as

 

Leverandørseminar

(L5)

 

 

 

17.00

SLUTT

SLUTT

SLUTT

SLUTT

SLUTT

 

17.30

 

Sosialt arrangement

 

20.00

 

Middag m/underholdning i Den norske opera

 

 

Tirsdag 28. mai

KL.

 

08.30

Kaffe

 

09.00

God morgen

 

09.05

«Kommunene må investere for framtiden»

Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO Senter for klimaforskning

 

              

09.45

Kommuneproposisjonen for 2018 - Hva skjer?

Eivind Dale, departementsråd, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

10.30

Kaffe & utstillervandring

Spor

Politisk økonomi

Økonomiledelse

Fagøkonomi

Styring

Revisjon/finans

11.00

Seminar (P)

 

Klimabudsjett Oslo

Robert Steen

Finansbyråd

Oslo kommune

 

Longyearbyen

Hva betyr det i praksis at klimaet forandrer seg?

 

Hege W Fagertun

Administrasjonssjef Longyearbyen

Seminar (Q)

 

Hvem skal gjøre omstillingsjobben? –linja, økonomiavdelingen eller egen utviklingsenhet?

 

Monica Larssen

Digitaliseringsleder

Harstad kommune

Seminar (R)

 

Endring i pensjonsordningen fra 2020 – konsekvenser for kommuneøkonomien

 

Erik Falk

Direktør Aktuar / Produkt

KLP

 

Seminar (S)

 

Digitalisering i et strategisk perspektiv - Det blir helt sikkert bedre – men blir det billigere?

 

Christian Fotland

Prosjektrådmann

Bjørnafjorden kommune

Seminar (T)

 

Forvaltningsrevisjon som verktøy i den kommunale egenkontrollen, Hvordan bruker vi revisjonsrapporter i vårt utviklingsarbeid?

 

Frode Skuggedal

Administrasjonssjef

Salangen kommune

 

Astrid Indrebø fra KomRev NORD IKS

 

11.45

Kaffe & utstillervandring

12.15

Seminar (U)

 

Rådmannsforedraget; Styring, Samskaping og Samspill i Øvre Eiker

 

Trude Andresen

Rådmann

Øvre Eiker kommune

 

 

Seminar (V)

 

Finansielle handlingsregler

 

Ny kommunelov krever at det etableres handlingsregler. Hva skal til for å finne gode handlingsregler og hva skal til for å leve etter det sett fra en ordfører og rådmanns ståsted

Seminar (W)

 

Ny kommunelov med tilhørende forskrift – konsekvenser for økonomiforvaltningen

 

Bent Devik

KMD

 

 

 

 

Seminar (X)

 

Digitalisering

 

Robotene er tatt i bruk – eksempler fra Narvik kommune.

 

Seminar (Y)

 

Rydde i eget bo - Hvordan forebygge og hindre arbeidslivs-kriminalitet og sosial dumping i egne investeringsprosjekter?

 

Helge Askildsen

Rådgiver – Økonomi/innkjøp

Stavanger kommune

 

13.00

Lunsj & hjemreise

 

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer