Ledelse av kommunale ledergrupper

Pris

Kr. 4 990,- (mva fritt). NB - muligheter for å søke om OU-midler

Målgruppe

Kommunale ledere som er ledere av eller deltakere i en ledergruppe.

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

Oslo
6. september 2019
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 16:00

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

TIL INFO: Påmelding til dette kurset er flyttet til ny nettside. Påmelding via ny link, trykk her.

 

Dette kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler (les mer lenger ned)

 

De fleste ledergrupper er undervurdert og underutviklet. Deltakere i ledergrupper mener 40% av tiden de bruker sammen, er uproduktiv! En av de viktigste oppgavene en kommunal leder har er å bygge opp og vedlikeholde en velfungerende og effektiv ledergruppe.

Dagskurset gir veiledning til fornyelse i tenkning og praksis for å lede, være aktiv deltaker i og utvikle egen ledergruppe. Deltakerne får et komprimert overblikk over nyttige tankemodeller og et teoretisk fundament sterkt krydret med erfaringsbaserte eksempler.

Læringsmål:
•    Kunnskap om fremgangsmåter for å utvikle egen ledergruppe
•    Innblikk i forutsetninger, prosesser, resultater og psykologiske tilstander som kjennetegner velfungerende og effektive ledergrupper i kommunal sektor
•    Konkrete virkemidler for å analysere og iverksette målrettet øvingspraksis i egen ledergruppe

 

NB! Ca en 2 - 3 ukers tid før kursdagen mottar deltakerne et arbeidshefte med faglig overblikk, oppgaver til forberedelse samt tilgang til øvelsene i boken «Ledergruppen - fra meg og mitt til vi og vårt» (Kommuneforlaget, 2017). Hensikten er å legge til rette for at deltakerne ikke bare lærer «om» velfungerende ledergrupper på kursdagen, men «i» egen ledergruppe i etterkant. Det er en fordel, men ingen forutsetning for å dra nytte av kurset, om deltaker har tilgang til boken «Ledergruppen - fra meg og mitt til vi og vårt» (Kommuneforlaget, 2017).

 

Dette kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.


Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

For akkurat dette kurset/seminaret har KS Agenda på vegne av deltakerne på forhånd søkt om og fått tilsagn om tildeling av OU-midler. De kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som da er omfattet av refusjonsordningen vil ikke motta faktura for deltakeravgiften. Denne vil gå direkte til KS og OU-fondet. Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv (og vil bli fakturert fra KS Agenda der dette er en del av arrangementet).
Det gjøres også oppmerksom på at refusjon ikke vil bli gitt dersom deltaker ikke møter på kurset eller ikke melder seg av innen fristen for dette. I de tilfeller vil faktura for deltakeravgift bli sendt arbeidsgiver.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Les mer om OU-midler her

Kursavgiften dekker

Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.

Arrangør:

KS- Agenda AS


Betingelser

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Inntil tre uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
  2. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  3. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  4. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet


Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.


Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda
info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

 


AGENDA

09.00    Velkommen

09.15    Forutsetninger for den kommunale ledergruppens fungering og effektivitet.
            - Praktiske erfaringer med kommunale ledergrupper og nyeste forskning

11.00    Lunsj

12.00    Kultur og struktur i ledergruppen
            - Samarbeid og relasjoner
            - Formål, sakshåndtering og ledermøtene (før/under og etter)

13.45    Fem vanlige utviklingsområder for ledergruppen
            - Fra dysfunksjonell til velfungerende

15.15    Pause

15.30    Viktige psykologiske tilstander for ledergruppen
           - Tillit, gruppepsykologisk trygghet og kontinuerlig gruppelæring
          - Gjennomføringskraft

15.45    Oppsummering

1600    Ferdig

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

Erik Slinning har spesialisert seg innen praktisk trening av ledergrupper med egne utviklingsprogram, aksjonsorienterte samlingsdager og forelesninger. De siste 10 årene har han hatt ansvar for design, faginnhold og gjennomføring av ledergruppeutvikling for et større antall kommuner og bydeler i Norge.

Slinning har tidligere forfattet boken «Helsefremmende Lederskap – slik leder de beste» (Gyldendal Akademisk, 2011) og lanserte nylig boken «Ledergruppen – fra meg og mitt til vi og vårt» (Kommuneforlaget, 2017).

 

 

- Lenke til Kommuneforlaget sin bokside

- Videosnutt om boken fra Kommuneforlaget

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer