Rekruttering og intervjuteknikk i Harstad - med Live B. Lindseth

Pris

Kr. 4 500,- (mva fritt) NB - Godkjent for OU-midler

Målgruppe

Alle som jobber med rekruttering, ansettelser og HR i Harstad kommune.

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

Scandic Harstad, Harstad
21. mars 2019
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 16:00

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn


 

 

 

 

Dette kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler. Hva dette innebærer kan du lese om ved å trykke her.

Vi har satt opp et spennende kurs med Live Bressendorf Lindseth som er kjent som en av landets fremste eksperter på kroppsspråk og som har vært mned i NRK-serien "Kroppsspråk" i 2018 og ble intervjuet i «Sommeråpent» i august 2016. Se klippet her
 
Hvordan kan vi vite hvem som er den rette personen for vår virksomhet og hvordan kan vi finne han eller henne?

På dette kurset vil Live gi deg tips, ideer og større trygghet i rekrutteringsprosessen. Prosessen starter allerede ved å definere behovet for hvilke arbeidsoppgaver som skal løses i organisasjonen. Vi kommer til å ta deg med i  prosessen fra analyse av behov til medarbeideren er ansatt.

Vi tar for oss følgende emner:

 •     Rekruttering – et kronglete minefelt?
 •     God forberedelse er en nødvendighet, det er dyrt å ansette feil person
 •     Jobbintervjuet
 •     Er kandidaten troverdig?

Se program for ytterligere detaljer

 

Dette kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.
Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

For akkurat dette kurset/seminaret har KS Agenda på vegne av deltakerne på forhånd søkt om og fått tilsagn om tildeling av OU-midler. De kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som da er omfattet av refusjonsordningen vil ikke motta faktura for deltakeravgiften. Denne vil gå direkte til KS og OU-fondet. Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv (og vil bli fakturert fra KS Agenda der dette er en del av arrangementet).
Det gjøres også oppmerksom på at refusjon ikke vil bli gitt dersom deltaker ikke møter på kurset eller ikke melder seg av innen fristen for dette. I de tilfeller vil faktura for deltakeravgift bli sendt arbeidsgiver.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Les mer om OU-midler her

 

 

Kursavgiften dekker

Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.

Arrangør:

KS- Agenda AS


Betingelser

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Inntil tre uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
  2. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  3. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  4. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer


Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.


Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda
info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

 

 

0900 - 1100:       Rekruttering – et kronglete minefelt?
 

 • Innledning
 • Hvorfor er det så viktig å foreta bemannings- og kompetansekartlegging før en rekrutterer nye medarbeidere?

 
                            God forberedelse er en nødvendighet, det er dyrt å ansette feil person
 

 • Rolleavklaring og ansvarsfordeling før og under selve rekrutteringsprosessen.
 • Utforming av annonse, suksesskriterier og fallgruver.
 • Vurdering av CV-er og utvelgelse av potensielle kandidater.
 • Bruk av tester, hva forteller de egentlig?
   
 • Kunsten å stille de rette spørsmålene og skape en fruktbar dialog.
 • Hva slags spørsmål bør du unngå?
 • Hva kan og bør du spørre om?
 • Med ulike typer spørsmål oppnår du et variert resultat.

 
1100 - 1200:        LUNSJ
 
1200 - 1600:        Jobbintervjuet fortsetter
 

 • Det skumle førsteinntrykket: det dannes av egne sympatier og antipatier, og det kan være vanskelig å fri seg fra førsteinntrykket,
 • Hvordan unngå at egne fordommer preger tolkningen av jobbsøkeres svar.
 • Hold kontroll med intervjuet, hvis du merker at kandidaten er i ferd med havne ut på viddene, må du spore tilbake og sørge for den informasjonen du trenger.

                                
                           Er kandidaten troverdig?
 

 • 1/3 av alle søkere desinformerer, forfalsker eller holder tilbake viktige opplysninger når de er på jakt etter nye stillinger.
 • Hvordan vurdere troverdighet og stille utforskende spørsmål samtidig som man klarer å skape en avslappet atmosfære?
 • Kroppens lydløse språk: en kontinuerlig strøm av informasjon.
 • Hvorfor og når kan vi avsløre om en person omgår sannheten på grunnlag av kroppsspråkssignaler?
 • Hvordan identifisere lekkasjer i tide.

 
                          Oppsummering.  Avslutning.

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

Live Bressendorf Lindseth er kommunikasjonsrådgiver og forfatter, har 25 års erfaring i å styrke ledergrupper og team med spesiell fokus på kommunikasjon, motivasjon og relasjonsbygging.

Med sin embetseksamen har hun bred teoretisk forankring innen psykologi, sosiologi og pedagogikk. Live Bressendorf Lindseth er kjent fra media som en av landets fremste eksperter på kroppsspråk

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer