Tjenestedesign for Rælingen kommune 5

Pris

Kr. 4 500,- (mva fritt) NB - Godkjent for OU-midler

Målgruppe

For avdelingsledere, nøkkelpersonell, hovedtillitsvalgt og hovedverneombud som skal jobbe med utforming av kommunale tjenester i Rælingen kommune og øke sin innovasjonskompetanse

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

Thon Hotel Triaden, Rasta
29. mars 2019
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 15:00

Arrangør

KS-Agenda as

 

Kontaktperson

Marianne Åsnes
Epost: info@ksagenda.no
Mobil: 93260952

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

 

Kompetansebyggende sesjon, trinn 3 - Tjenestedesign

 

«Økt innovasjonsevne gjennom innovasjonskompetanse- og kultur»

For å møte morgendagens nye og komplekse utfordringer, og for å utnytte fremtidens muligheter, skal Rælingen kommune øke sin innovasjonsevne. Dette skal gjøres ved å styrke organisasjonens interne innovasjonskompetanse, og ved å tilføre innovasjonsfremmende elementer i eksisterende organisasjonskultur. Arbeidet er forankret i Handlingsprogram 2019-2022, og er organisert som et langsiktig utviklingsoppdrag designet og ledet av organisasjonsenheten i Rælingen kommune.

Kurs i tjenestedesign inngår i utviklingsoppdraget, og er et av fire kompetanseområder som prioriteres når kommunens samlede innovasjonskompetanse skal utvikles. Modellen under viser oppdragets tre hoveddeler (kompetanse, kultur, betingelser), og hvordan dette kurset er plassert i det totale utviklingsarbeidet.

 

Spørsmål om utviklingsoppdraget kan rettes til Monica Nymoen Tansem eller Ragnhild S. Klæboe. Mer informasjon om utviklingsoppdraget finnes på intranettet

 

 

 

 

 

 

Om kurset tjenestedesign

For å øke innovasjonsevnen må hele innovasjonsprosessen fra søk til realisering forsterkes, og vi må benytte metoder og verktøy som er tilpasset og velegnet for tjenesteinnovasjon. Tjenestedesign er en samlebetegnelse på verktøy og prosesser vi kan bruke for å forbedre tjenestenes utforming, og legger størst vekt på å se tjenesten ut fra brukerens behov og opplevelse.

 

http://kurs.ksagenda.no/artimages/Tjenestedesign.jpg

På dette kurset vil man:

- Løse praktiske oppgaver og benytte modeller som anvendes og omsettes i praksis
- Få grunnleggende teori og erfaringer fra ulike tjenestedesignprosjekter i offentlig sektor
- Få innføring i ulike verktøy, samt lære hvordan dette kan nyttes i praksis.

 

Det legges vekt på en balanse mellom teoretisk innføring i nyere forskning på hva som virker i endringsprosesser, og utprøving av verktøy og metodikk som fremmer læring, utvikling og endring.

 

KS Konsulent og KS Agenda har i anledning utviklingsoppdraget «økt innovasjonsevne..» inngått samarbeidsavtale med Rælingen kommune.  Kursene er forhåndsgodkjent for tildeling av OU-midler

Les mer om OU-midler her

 

 

 

 

 

Kursavgiften dekker Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS- Agenda AS
 
Betingelser
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

 

 

09.00

Velkommen til kurs i tjenestedesign

09.15

Hva er tjenestedesign?

Vi snurrer film

10.00

Pause

10.15

Tjenestedesign sine grunnelementer

11.30

Lunsj

12.30

Vi utforsker «tjenestesafari»

13.15

Pause

13.30

Vi bygger tjenestereise

14.30

Hvilke relevans har dette for vår tjeneste? Hva kan vi bruke dette til?

15.00

Takk for i dag

 

 

 

 

Stephanie Helland har erfaring fra arbeid i offentlig sektor. Før hun begynte i KS-Konsulent har hun arbeidet i 6 år som enhetsleder innen kommunal helse og omsorg. Stephanie er opptatt av innovasjon og nyskaping; hvordan organisasjoner og ledelse kan utvikle seg for å skape handlingsrom for tjenesteutvikling. Hun har erfaring med brukermedvirkning på system og individnivå, samt etablering av frivillighetstjeneste innen sykehjem.

Stephanie er utdannet sykepleier og har i tillegg mastergrad i samfunnsendring, organisasjon og ledelse fra høgskolen i Molde. Masteroppgaven omhandlet tjenestedesign i offentlig sektor innen helse og omsorg. I tillegg har hun videreutdanning i kunnskapsbasert praksis og praksisveiledning.

Geir Johan Hansen er fagansvarlig for KS-Konsulents kompetanseteam på K-LEAN og jobber med tjenesteutvikling og innovasjon - kvalitet og kontinuerlig forbedring. Han har hatt spesiell interesse for samhandling mellom helseforetak og kommune og har bred erfaring fra en lang rekke prosjekter der bedre tjenestedesign har vært en viktig målsetting. Han har gjennomført et stort antall oppdrag innen ledelse og organisasjonsutvikling og har lang erfaring som rådgiver med ansvar for tverrfaglig prosesser og strategisk planlegging. Geir Johan har solid erfaring som prosessveileder og har erfaring fra oppdrag i hele kommunesektoren. Han er fast foreleser på høyskole og universitet innen fagområdene profesjonsetikk, psykososialt arbeidsmiljø, kvalitet og ledelse.

Geir Johan har fagutdanning som sykepleier, med videreutdanning i eldreomsorg. Han har videre bred utdanning innen organisasjons- og ledelsesfag, i tillegg til utdanning i kommunal planlegging og regional utvikling. Han har også studert innovasjon ved NTNU. Geir Johan har 20 års ledererfaring fra kommunal sektor fra mellomledelse til toppledelse, hovedsakelig innen helse og omsorgssektoren. Arbeidserfaringen strekker seg fra ambulansesjåfør og pleiemedhjelper, sykepleier i intensivavdeling, avdelingsleder, organisasjonskonsulent, kommunalsjef, og rådgiverstilling med ansvar strategi og utvikling.
Han har arbeidet i KS-Konsulent som rådgiver siden 2008.

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer