IPLOS på 123

Pris

Kr. 3 990,- (mva fritt)

Målgruppe

Ledere innen helse og omsorg samt andre som vil lære mer om bruk av IPLOS

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

Nationaltheatret konferansesenter
25. april 2019
Tidspunkt: Kl. 10:00 - 15:00

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

 


 

IPLOS - Individbasert helse- og omsorgsstatistikk

IPLOS er betegnelsen på et sentralt helseregister som danner grunnlag for blant annet nasjonal statistikk for pleie- og omsorgssektoren.
I kommunene utgjør IPLOS et obligatorisk minste datasett for helse- og omsorgstjenesten og er en del av den r
elevante og nødvendige dokumentasjon for saksbehandling og utøvelse av tjenestene.

Formålet til kurset "IPLOS på 123" er å gi ledere innen helse og omsorg opplæring i bruk og registrering. Fredrikstad kommune har i flere år vært dyktige til å registrere tall og bruke dette som styringsdata. Vi har derfor valgt å bruke representanter fra deres IPLOS-hovedteam som kursholdere.


Vi vil se på følgende:
 

1. Hva er IPLOS?

enlightenedIPLOS-opplæring – generell informasjon og siste nytt (Fredrikstad kommune, IPLOS-hovedteam)


2. Hvordan brukes IPLOS?

enlightenedOffentlig statistikk på grunnlag av IPLOS-opplysninger: - Tjenesteprofiler på asss.no, Kvalitetsindikatorer på helsenorge.no, Kommunebarometeret, Kommuneprofiler på SSB.no

enlightenedstatistikk i egen kommune


3. Hvor beskrivende er opplysninger fra IPLOS?

enlightenedKvalitet på data v/ SSB.no.

enlightenedBegrensinger: tekniske og logiske


4. Hvordan heve kvaliteten på IPLOS-basert statistikk?

enlightenedForstå IPLOS. Hva som er registrert ? Hvem registrerer i min kommune ?

enlightenedLøse tekniske utfordringer

Kursavgiften dekker

Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.

Arrangør:

KS- Agenda AS


Betingelser

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Inntil tre uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
  2. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  3. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  4. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet


Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.


Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda
info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

10:00

Introduksjon og dagens agenda

10:15

Hva er IPLOS?

IPLOS-opplæring – generell informasjon og siste nytt (Fredrikstad kommune, IPLOS-hovedteam)

11:00

Pause

11.15

Hva er IPLOS? forts

12:00

Lunsj

13:00

Hvordan brukes IPLOS?

Offentlig statistikk på grunnlag av IPLOS-opplysninger: - Tjenesteprofiler på asss.no

Kvalitetsindikatorer på helsenorge.no

Kommunebarometeret

Kommuneprofiler på SSB.no

Statistikk i egen kommune

13:45

Pause

14:00

Hvor beskrivende er opplysninger fra IPLOS?

Kvalitet på data v/ SSB.no.

Begrensinger: tekniske og logiske

14:30

Hvordan heve kvaliteten på IPLOS-basert statistikk?

Forstå IPLOS. Hva som er registrert? Hvem registrerer i min kommune?

Løse tekniske utfordringer

15:00

Vel hjem

 

 

Thomas Andersen, fagkonsulent i etat Friskliv og mestring, medlem av IPLOS-hovedteam i Fredrikstad kommune.
Iryna Antonova, rådgiver i avd. helseregistre, Helsedirektoratet; tidligere medlem av IPLOS-hovedteam i Fredrikstad kommune
Lisbeth Danielsen, fagkoordinator på tildelingskontoret, medlem av IPLOS-hovedteam i Fredrikstad kommune
Anne Kvarsnes Herwander - fagrådgiver i etat hjemmesykepleie, medlem av IPLOS-hovedteam i Fredrikstad kommune.

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer