Lean og kontinuerlig forbedring i offentlig sektor 1 – Hva er Lean? Grunnkurs

Pris

Kr. 4900,- (mva fritt)

Målgruppe

Ledere som er interessert i forbedrings- og utviklingsarbeid

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

Oslo
3. september 2019
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 15:00

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

TIL INFO: Påmelding til dette kurset er flyttet til ny nettside. Påmelding via ny link, trykk her.

 

Dette er et kurs som vil gi deg grunnleggende forståelse for Lean-prinsippene gjennom teori og øvelse i praksis og gi deg økt bevissthet og evne til å prinsipper og arbeidsmåter/metoder se sløsekilder og forbedringspotensial i egen virksomhet.

Vi opplever stadig økte krav til de tjenestene vi leverer, samtidig som ressursene blir knappere. Et alternativ er å løpe raskere. Et bedre alternativ er å se på om vi kan utføre arbeidsoppgavene på en enklere måte, finne nye løsninger og ta i bruk nye metoder og verktøy. Det holder ikke bare med endringsvilje, vi må også bygge forbedringskompetanse. Forbedringskompetanse får vi ved å jobbe med Lean!

Lean er en arbeidsmåte der man tar utgangspunkt i hva som skaper verdi for brukerne. Medarbeidere involveres i arbeidet med å analysere og forbedre egne arbeidsprosesser. Tidstyver identifiseres og fjernes. Kommuner som har innført Lean opplever det som et virkemiddel til å få mer effekt av innsatsen!  

Kursdagen gir en introduksjon til Lean filosofi og prinsipper, og har ellers til hensikt å:

 • gi en introduksjon til innovasjonsmetoder for å få økt innsikt i brukerbehov.
 •  gi forståelse for hvordan flaskehalser og tidstyver kan identifiseres og fjernes og sikre at vi bruker ressursene til å skape verdier og bærekraftige tjenester.
 • se på hva som skal til for å lykkes med Lean i en kommune? Hva har andre gjort og fått til? Hvilken effekt har det hatt for brukere og medarbeidere? I tillegg til disse temaene vil vi prøve noen virkningsfulle øvelser underveis

Kurset skal

 • gi grunnleggende forståelse for Lean-prinsippene gjennom teori og øvelse i praksis
 • gi økt bevissthet og evne til å se sløsekilder og forbedringspotensial i egen virksomhet

 

I løpet av høsten vil det også bli satt opp følgende kurs:

- Lean og kontinuerlig forbedring i offentlig sektor 2

- Lean som virksomhetsstrategi

- Lean ledelse

 

 

 

Kursavgiften dekker

Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.

Arrangør:

KS- Agenda AS


Betingelser

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Inntil tre uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
  2. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  3. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  4. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet


Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.


Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda
info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

 

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

Karianne Fjeldstad

Karianne Fjeldstad har lang erfaring med Lean og innovasjonsarbeid i kommunal forvaltning. Hun har jobbet 8 år i Drammen kommune og har de siste 9 årene jobbet i Bærum kommune. Hun var initiativtaker og pådriver for Lean i Bærum kommune og har hatt ansvar for utvikling av Lean programmet. Hun har jobbet med Lean siden 2010 og bistått ulike tjenesteområder internt i Bærum kommune med innføring av Lean. Karianne har også deltatt aktivt i utvikling og gjennomføring av et obligatorisk ledelsesutviklingsprogram for ledere i Bærum kommune, i innovasjon og ledelse. Karianne er utdannet Cand.polit. i administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen, og har utdanning innen prosjektledelse, kvalitetsledelse, Lean, samt master i Consulting ved Handelshøyskolen BI.

 

Kari Bjørnerud Børthus

 

Kari har ledet arbeidet med å bygge kompetanse på Lean kontinuerlig forbedring i alle tjenesteområder i Vestre Toten kommune. Kommunen har Lean som virksomhetsstrategi og var første norske kommune med et kommunestyrevedtak på at Lean filosofi- og metodikk skal implementeres i hele organisasjonen. Kari har vært pådriver og designer i utviklingen av strategiene (2 generasjoner), og hun har vært ansvarlig for etablering av «VTK-modellen», som er Vestre Totens opplæringsmodell for vellykket gjennomføring til en ny kultur i organisasjonen.

Kari har hatt hovedansvar for å utvikle Vestre Totens modell for gevinstrealisering på oppdrag fra Rådmannen og kommunestyre. Kari er nå leder for utviklingsenheten i kommunen og har ansvar for opplæring i nye Lean-enheter, videreutvikling av kommunens Lean-opplæringsmodell og vedlikehold av kompetansen i alle tjenester.  Arbeidet dokumenterer svært gode resultater: 49,4 årsverk gevinster er identifisert og 36,3 årsverk er gevinstrealisert pr. 31.12.2018. Kari har også ansvar for at utviklingsenheten bidrar i øvrig utviklings – og innovasjonsarbeid i alle tjenester. 

Kari har deltatt i oppstart og igangkjøring av forbedringsprosjekter i flere norske kommuner. Til sammen 112 kommuner har søkt erfaringsdeling med besøk i Vestre Toten eller at Kari har reist ut for å dele erfaringer. Kari benyttes jevnlig som foredragsholder på ulike konferanser og på ledersamlinger i kommuner. .

 

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer