Fremtidens digitale Helgeland - en oppstartskonferanse

Pris

Kr. 2 500,-/7 000,- eks. mva (finasieres i sin helhet via OU-midler, se beskrivelse)

Målgruppe

Ledere på alle nivå, også prosjektledere, ledere for digitaliseringsarbeid og andre relevante nøkkelpersoner.

Påmeldingsfrist

Snarest og senest innen 16.05

Tid og sted

Kulturbadet, Sandnessjøen
23. - 24. mai 2019
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 16:00

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

KONFERANSEN ER NÅ STENGT FOR PÅMELDING

Ønsker du likevel å melde deg på, ber vi deg sende en mail til info@ksagenda.no

 

Samfunnet er i endring og endringstakten øker med teknologiske nyvinninger og nye kommunikasjonsformer.

Fremtiden blir i økende grad digital, og fremtidens kompetanse krever i større grad kreativitet, evne til samarbeid og lagspill.

Denne konferansen markerer oppstarten på Digitale Helgeland som er et samarbeid mellom 17 kommuner innen digitalisering.

Utviklingsprogrammet starter med denne oppstartskonferansen på 2 dager. Her vil man på første dag ha en bred tilnærming til digitalisering og tjenesteutvikling og hvor det legges vekt på samhandling ved blant annet å høre hvordan andre aktører har bygd opp samarbeidsnettverk over kommunegrenser. Første dagen avsluttes med en felles, sosial middag.

På dag 2 vil vi gå i dybden med mer fagspesifikt innhold som blant annet omfatter fagspor innen følgende felt:

 • Velferdsteknologi
 • Digitalisering i oppvekst
 • Digitalisering av byggesaksprosessen

I påmeldingsskjema er det viktig at du velger en av ovenforstående fagspor.

Hjertelig velkommen til " Fremtidens digitale Helgeland"

 

 

 

 

 

Dette kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.
Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

For akkurat dette kurset/seminaret har KS Agenda på vegne av deltakerne på forhånd søkt om og fått tilsagn om tildeling av OU-midler. De kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som da er omfattet av refusjonsordningen vil ikke motta faktura for deltakeravgiften. Denne vil gå direkte til KS og OU-fondet. Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv (og vil bli fakturert fra KS Agenda der dette er en del av arrangementet).
Det gjøres også oppmerksom på at refusjon ikke vil bli gitt dersom deltaker ikke møter på kurset eller ikke melder seg av innen fristen for dette. I de tilfeller vil faktura for deltakeravgift bli sendt arbeidsgiver.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Les mer om OU-midler her

 

 

 

 

 


 

Kursavgiften dekker

Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.

Arrangør:

KS- Agenda AS


Betingelser

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Inntil tre uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
  2. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  3. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  4. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer


Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.


Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda
info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

 

 

Fremtidens digitale Helgeland - en oppstartskonferanse,
Sandnessjøen, 23. og 24. mai

 

  Dag 1
09.00 – 09.10 Åpning av rådmenn fra de 4 store
09.10 – 09.20 Presentasjon av KS-Konsulent og program for konferansen
09.10 – 09.30 Film ved Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør i KS
09.20 – 10.25 Fremtidens digitale Helgeland
Ved Pål Trælvik, tidligere rådmann i Brønnøy
10.25 – 10.40 Pause
10.40 – 11.40 Digitalisering i et rådmannsperspektiv 
Ved Knut Underbakke, rådmann i Gjesdal kommune
11.40– 12.00

Velferdsteknologi på Helgeland 2019 – 2020
Ved Hilde Johansson, Alstahaug kommune

12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 13.45 Digitalisering og implementering, hvorfor er det så vanskelig?
Ved Ranvir Rai, PhD i innovasjon og entreprenørskap ved Høgskolen i Kristiania
13.45 – 14.00 Pause
14.00 – 14.30 «En helt vanlig dag i en kommune» ved KF
Per Olav Nyborg, utviklings- og leveransesjef 
Anita Hansen, kursansvarlig 
Usman Khanog, salgs- og markedsansvarlig 
Stephanie Løvenskiold, redaktør i KF
14.30 – 15.15 Klart språk: hvilke betydning har det for oss? 
Ved Connie Slettan Olsen, Kommunikasjonssjef fra Rana kommune
15.15 – 15.30 Pause
15.30 – 16.15 Robotisering av arkivsystem
Ved Tom Bjærum fra Geomatikk
16.15– 16.30 Oppsummering av dagen
KS-Konsulent
16.30 Egentid
19.00 Middag (NB – påmelding)
Langhuset på Høvdingsete på Sandnes, Alstenveien 106

 

  Dag 2
09.00 Kulturelt innslag
09.15 – 10.00 Innovative offentlige anskaffelser
Ved NHO Maiken Stensaker
10.15 – 11.00 Digital kompetanse, ved KS-Konsulent as
GDPR, ved KS-Konsulent as
11.15 – 12.15 Fagspor 1, Storsal 
Velferdsteknologi 
Alstahaug, Brønnøy, Vefsn og Rana kommune forteller deltakelse i nasjonalt velferdsteknologiprogram, satsningsområder og egne erfaringer.
11.15 – 12.15 Fagspor 2 - Speilsal
Digitalisering i oppvekst 
Ved Jørn Andersen, rådgiver i Larvik kommune
11.15 – 12.15 Fagspor 3 – Møterom 2
Digitalisering av byggesaksprosessen 
Ved Tom Bjærum fra Geomatikk 
12.15 – 13.00 Oppsummering og veien videre
13.00 – 14.00 Avslutning og felles lunsj

 

Det tas forbehold om endringer i programmet

 

Mer informasjon kommer


 

Read more: https://html.com/input-type-password/#ixzz5nyRjZJCn

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer