Kurs i offentlighetsloven for Brønnøy kommune

Pris

Kr. 2 990,- (forhåndsgodkjent for OU-midler)

Målgruppe

Ledere, saksbehandlere, informasjonsmedarbeidere og arkivpersonale

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

Brønnøy rådhus, kinosalen
4. juni 2019
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 15:00

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

 

Offentleglova, som trådte i kraft 1.1.2009, skal sikre alle rett til innsyn i forvaltningens saksdokumenter. Samtidig skal loven ivareta behovet for intern diskusjon i arbeidsprosessene. Den skal også sikre fortrolighet og rettssikkerhet for enkeltpersoner og næringsdrivende som gir informasjon om seg og sitt til forvaltningen.

Kursdagen skal gi en praktisk innføring i hovedreglene i Offentlighetsloven i håndtering av offentlige dokumenter, vurdering av offentlighet, habilitet og dokumentåpenhet. Målet med kurset er å gi deltakerne en generell innsikt i og forståelse for det offentliges plass i samfunnet, de oppgaver som skal løses, og det rammeverk, særlig lovverket som ligger til grunn.

Innhold:

 • Bevisstgjøring av de sentrale bestemmelsene som regulerer kommunal saksbehandling
 • Hvordan skape systemer for å ivareta at de sentrale lovene aktivt blir fulgt i saksbehandlingen?
 • Hva er formålet med offentlighetsloven?
 • Hvorfor er åpenhet og innsyn viktig i samfunnet?
 • Hvem skjermes dokumenter for, hvorfor skjermer vi?
 • Innsynsretten: når begynner den å gjelde?
 • Journalføring, fortløpende journalføring og hvorfor er det viktig?

 

Formålet med kurset:
Raskere saksbehandling, mer likhet/anvendelse og bedre kvalitet i tjenesten.

Kursavgiften dekker

Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.

Arrangør:

KS- Agenda AS


Betingelser

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Inntil tre uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
  2. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  3. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  4. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.


Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda
info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

 

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Trykk på linken og søk enten på Slottsparken eller Europa (ligger nærmest Haakon VII`s gate)

KS Agenda hotellavtale

Advokat Ane Sofie Tømmerås etablerte Fru Justisia – din advokathjelp i 2006. Hun har siden drevet ordinær advokatvirksomhet, og med utrednings- og foredragsvirksomhet.

Ane Sofie Tømmerås er også sertifisert advokatmekler, og medlem i domstolenes eksterne meklingsutvalg.

Hun har spesialisert seg på arbeidsrett og erstatningsrett, og tar også oppdrag som bistandsadvokat. Hun arbeider særlig med avtalerett og juridisk rådgivning til bedrifter, herunder etableringer og skatterettslige spørsmål. Hun har god innsikt i familierett, inkludert barnevern.

Ane Sofie Tømmerås studerte juss ved universitetet i Oslo 1988 – 1992, men avla siste eksamen som cand. jur. i 2001. Hun tok en mastergrad i internasjonal politikk og juss i 2003 (Master in International Public Policy) på Johns Hopkins University.

Ane Sofie Tømmerås har allsidig erfaring før hun gikk inn i advokatbransjen. Hun har to perioder bak seg som stortingsrepresentant, og har blant annet jobbet som journalist og som saksbehandler i Justisdepartementet. Hun har og har hatt en rekke tillits- og styreverv i organisasjoner og selskap. Hun har forfattet artikler og gitt ut en fagbok om offentlige erstatningsordninger.

 

 

 

 

Advokat Karoline Bjerke Wangberg har vært ansatt hos Fru Justisia- din advokathjelp fra juni 2017.
Siden 2014 har hun vært privatpraktiserende advokat med saker innenfor mange juridiske områder. Hun arbeider nå mest med barnerett (foreldretvist og barnevern), bistand ved samlivsbrudd, husleierett, kontraktsrett og forbrukerrettigheter. Hun har i tillegg solid kompetanse innen forvaltningsrett, offentlige anskaffelser og pasient- og brukerrettigheter.

Karoline Bjerke Wangberg fullførte master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2009. Hun spesialiserte seg innen emnene kommunalrett, odels- og åsetesrett og selskapsrett.

Karoline Bjerke Wangberg har jobbet som juridisk rådgiver, advokatfullmektig og advokat i Vefsn kommune (2009 – 2014), hvor hun blant annet holdt kurs for kommunens ansatte, og hun hadde ansvar for salgs- og skjenkebevillinger og skjenkekontroll i kommunen. Hun var også prosessfullmektig for kommunens barneverntjeneste. Hun har (2012- 2014) drevet et privat konsulentfirma med kurs og rådgivning innen alkoholforvaltningen.

Hun har hatt tillitsverv som personvernombud i Vefsn kommune, og vært tillitsvalgt i Norges Juristforbund.

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer