Endringsledelse i helse og omsorg

Pris

Kr. 4 500,- (mva fritt) NB - Godkjent for OU-midler

Målgruppe

Ledere, rådgivere og andre som har ansvar for å gjennomføre endringer i egen organisasjon/virksomhet innen helse og omsorg.

Påmeldingsfrist

Snarest

Tid og sted

Bergen
20. august 2019
Tidspunkt: Kl. 09:00 - 15:00

Arrangør

KS-Agenda as

Informasjon

Legg i kalender
Send e-post til kontaktperson
Skriv ut
Tips en venn

TIL INFO: Påmelding til dette kurset er flyttet til ny nettside. Påmelding via ny link, trykk her.

 
 
 
 
 
   

 

Dette kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler. Hva dette innebærer kan du lese om ved å trykke her.

Kurset arrangeres sentralt i Bergen.

Samfunnet er i konstant endring. For å lykkes er det helt essensielt at vi evner å tilpasse oss nye behov og krav. Her er endringsledelse nøkkelordet.

Vi må kunne fange opp behovet for endring, og være i stand til å mobilisere oss selv og kollegaene i riktig retning. Enten du er leder og ønsker å mobilisere endringskraften i egen avdeling, eller du er prosjektleder, så vil dette kurset gi deg innsikt i endringsprosesser og gode tips til hvordan du kan øke din sjanse for å lykkes.

På dette kurset vil du få lære hvordan du kan påvirke, gjennomføre og lede gode endringsprosesser i din organisasjon/virksomhet. Det legges vekt på en balanse mellom teoretisk innføring i nyere forskning på hva som virker i endringsprosesser, og utprøving av verktøy og metodikk som fremmer læring, utvikling og endring.

 

 

Dette kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.
Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

For akkurat dette kurset/seminaret har KS Agenda på vegne av deltakerne på forhånd søkt om og fått tilsagn om tildeling av OU-midler. De kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som da er omfattet av refusjonsordningen vil ikke motta faktura for deltakeravgiften. Denne vil gå direkte til KS og OU-fondet. Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv (og vil bli fakturert fra KS Agenda der dette er en del av arrangementet). 
Det gjøres også oppmerksom på at refusjon ikke vil bli gitt dersom deltaker ikke møter på kurset eller ikke melder seg av innen fristen for dette. I de tilfeller vil faktura for deltakeravgift bli sendt arbeidsgiver.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Les mer om OU-midler her

 

 

Kursavgiften dekker Deltakelse, lunsj, pausemat og kaffe/te.
Arrangør:
 
KS- Agenda AS
 
Betingelser
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avbestillinger/endringer:
  1. Før påmeldingsfristens utløp krediteres beløpet i sin helhet
  2. Inntil 3 uker før konferansestart refunderes 50% av deltakeravgiften
  3. Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider
  4. Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no
  5. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå
 3. 1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 4. Det tas forbehold om programendringer
   
Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:
 
NB: Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet
Thon Hotel Slottsparken:
Kundekode må oppgis:
NOK 1 185, -
KS-Agenda Prosjekt TH32995869

Om KS Agenda:
KS-Agenda AS er et heleid datterselskap i KS (Kommunesektorens organisasjon).
Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes reelle behov og omfatter programutvikling, organisering og gjennomføring av konferanser, kurs, studieturer og utstillinger; på vegne av oppdragsgivere og i egen regi. Vårt tilbud er primært rettet mot kommunal sektor, men også øvrige offentlige virksomheter samt deler av privat sektor kan også være aktuelle målgrupper.
 
Kontaktperson:
Audun Tenden, KS-Agenda info@ksagenda.no, mobil. 482 63 639

 

 

09.00

Velkommen og vi går ombord

 

Helhet, ledelse og sammenheng i tjenesten;

-Nasjonale føringer
-Brukerfokus
-Endringsperspektiv

12.00

Lunsj

12.45

Ledelse av innovasjon- og endringsprosesser ved bruk av praktisk verktøy

Hvordan lykkes med systematisk forbedringsarbeid?

14.30

Hva har vi gjort? Lært? Lurt?

15.00

Vel hjem

Stephanie Helland har erfaring fra arbeid i offentlig sektor. Før hun begynte i KS-Konsulent har hun arbeidet i 6 år som enhetsleder innen kommunal helse og omsorg. Stephanie er opptatt av innovasjon og nyskaping; hvordan organisasjoner og ledelse kan utvikle seg for å skape handlingsrom for tjenesteutvikling. Hun har erfaring med brukermedvirkning på system og individnivå, samt etablering av frivillighetstjeneste innen sykehjem.

Stephanie er utdannet sykepleier og har i tillegg mastergrad i samfunnsendring, organisasjon og ledelse fra høgskolen i Molde. Masteroppgaven omhandlet tjenestedesign i offentlig sektor innen helse og omsorg. I tillegg har hun videreutdanning i kunnskapsbasert praksis og praksisveiledning.

 

Svein Helland Sivertsen jobber med organisasjonsutvikling og tjenesteutvikling med særlig vekt på barnevern og utfordringer knyttet til barn og unges oppvekst. Han arbeider også med samhandling, innovasjon, internkontroll, lederveiledning, lederteamutvikling og ikke minst lederutvikling med utgangspunkt i 10-FAKTOR.

Lignende arrangementer

Arrangement Startdato. Sted Fylke Beskrivelse Målgruppe Kategori

Ingen lignende arrangementer